DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Olika dyrt med hjälpmedel beroende på var du bor

Dela

Behöver du en rollator för att ta dig fram i samhället eller kanske en duschpall för att klara av att tvätta dig själv? Om du har tur får du då tillgång till ett hjälpmedel som bekostas av regionen, men om du bor i ”fel” kommun eller region kan du få betala hjälpmedlet själv.

DHR har genomfört en enkätundersökning bland förbundets distrikt för att ta reda på hur hjälpmedelsförsörjningen fungerar i landet.

En enkätfråga gällde hur många avgifter kopplade till hjälpmedel som finns i regionen. Exempel på avgifter kan vara besöks- och hembesöksavgifter, förskrivningsavgifter, försäkringskostnader, serviceavgifter, utprovningsavgifter och års- eller abonnemangsavgifter.

Drygt en fjärdedel av respondenterna svarade att det finns en till två olika avgifter, medan cirka tre fjärdedelar uppgav att det finns fler än tre.

-  Att nya avgifter knyts till hjälpmedel är bekymmersamt eftersom flera små kostnader snabbt kan bli en stor summa för den enskilde. Många med funktionsnedsättning är dessutom i behov av åtskilliga hjälpmedel för att klara sin vardag. Ofta har de en ansträngd ekonomi eftersom andelen som arbetar deltid, är arbetslösa eller lever på sjukersättning, är högre än för befolkningen i övrigt. Om utgifterna för hjälpmedel ökar kan det innebära att många inte får den hjälp de behöver, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

En annan enkätfråga gällde om det finns kommunala skillnader inom regionen, exempelvis avgifter för hjälpmedel eller serviceavtal för reparation. Hälften av respondenterna svarade att det finns sådana skillnader.

- Det går emot det alla är överens om att vi vill ha: en jämlik hälso- och sjukvård, inklusive hjälpmedelsförsörjning, kommenterar Åsa Strahlemo.

Att vissa regioner har valt att inte skriva ut alla hjälpmedel som individen kan behöva är en annan uppgift som framkommer i enkäten. De hjälpmedel som inte skrivs ut måste således helt bekostas av användaren. Cirka 64 procent av respondenterna uppgav att det i regionen finns nödvändiga personliga hjälpmedel som inte skrivs ut, som exempelvis rollator, kryckor eller duschpall.

I en del regioner, men inte alla, omfattas de kostnader som individen får stå för av högkostnadsskyddet. På frågan om en eller flera av avgifterna ingår i högkostnadsskyddet svarade cirka 36 procent av respondenterna ja. En majoritet (cirka 64 procent) svarade dock nej.

Även om DHR:s enkät är förhållandevis liten med svar från distrikt i elva regioner, ligger den i linje med bland annat Neuros enkätundersökning, som finns presenterad i Neuro-rapporten 2019.

- Andra rapporter pekar också åt samma håll – nämligen mot att individen får ta en allt större andel av de kostnader som samhället borde ta. DHR vill därför att hjälpmedelsförsörjningen regleras i en rättighetslag, som garanterar likvärdighet i landet och ger möjlighet att överklaga beslut, säger Åsa Strahlemo.

För fler kommentarer, var god kontakta: Åsa Strahlemo, förbundsordförande, DHR – Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet, telefon 070 – 50 88 029, asa.strahlemo@dhr.se

För information om enkäten, var god kontakta: Kristian Cornell, ombudsman, DHR, telefon 070 315 80 36, kristian.cornell@dhr.se

Bilder

Om

DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Storforsplan 44
123 21 Farsta

08-685 80 00https://dhr.se/

DHR är en idéburen demokratisk organisation av och för personer med nedsatt rörelseförmåga, som arbetar för att förverkliga principen om alla människors lika värde. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir utestängda utan fullt jämlika, jämställda och delaktiga i samhället. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Följ DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

”När drömmarna om det framtida Sverige formuleras saknar vi funktionshinderfrågorna”6.7.2021 12:52:34 CEST | Pressmeddelande

Regeringskrisen och kriminaliteten har efter den senaste tidens händelser stått i centrum i de partiledartal som hittills har hållits under Almedalsveckan. ”Vissa frågor kan hamna i skuggan i akuta kristider, men när drömmarna om det framtida Sverige nu ska formuleras förväntar vi oss att politikerna också lyfter fram funktionshinderperspektivet som ju genomsyrar alla samhällsfrågor”, kommenterar Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Circle K stäms för diskriminering på grund av otillgängliga bensinstationer8.6.2021 09:59:00 CEST | Pressmeddelande

I dag har Hans Filipsson med stöd av DHR, Disability Rights Defenders Sweden och Talerättsfonden mot diskriminering lämnat in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt. Hans Filipsson, som har en funktionsnedsättning och använder rullstol, menar att han har utsatts för diskriminering då han inte har kunnat tanka på obemannade INGO-stationer tillhörande Circle K Sverige AB.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum