Uppsala kommun

Omläggningsarbeten på Gamla Uppsalagatan

Dela

I slutet av mars inleder Uppsala kommun omläggningsarbeten på Gamla Uppsalagatan, i samverkan med Uppsala vatten. I samband med det kommer delar av området att spärras av, vilket innebär begränsad framkomlighet på Gamla Uppsalagatan mellan Vattholmavägen och Tycho Hedéns väg.

Arbetet pågår från mars 2019 till juni 2020 och kommer att vara som mest intensivt under dagtid kl 7–19. Det kan även komma att ske vissa arbe¬ten nattetid för att förenkla framkomligheten för trafiken.

Arbetet inleds med inbrädning av de träd i allén längs Vattholmavägen som kommer att bli kvar. Trädallén på Gamla Uppsalagatan kommer att tas ned för att möjliggöra VA-omläggningen och ändra gatans utformning. Efter avslutad VA-omläggningen återplanteras träden i alléform utmed gatan. De träd som det inte finns utrymme för att återplantera läng den nya stadsgatan, kommer istället att i samråd med Länsstyrelsen återplanteras i närområdet.

Omläggningsarbetena är en del i ett större projekt, där området kring Gamla Uppsalagatan och Vattholmavägen görs om till en ny stadsstruktur med en blandning av bostäder och service i form av förskola, vårdboende och verksamhetslokaler. Här ska cirka 450 bostäder byggas i två till sju våningar höga flerbostadshus och radhus. Gamla Uppsalagatan ska enligt översiktsplanen samtidigt omvandlas från en trafikled till en stadsgata, som kopplar ihop området med de centrala delarna av staden.

Uppsala Vatten utför ledningsarbetena i området och Uppsala kommun utför markarbetena när ledningsdragningarna är färdiga.

Nyckelord

Kontakter

Camilla Lincoln, projektledare
Telefon: 018-727 40 01
E-post: camilla.lincoln@uppsala.se

Bilder

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till väldens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Uppsala kommun tar helhetsgrepp på fritidshem17.4.2019 08:58:33 CESTPressmeddelande

Uppsala kommun anordnar inspirations- och utbildningsdagar för sina 500 medarbetare i kommunala fritidshem. Syftet är att lyfta deras viktiga arbete med att stimulera elevers lärande och främja social gemenskap och allsidiga kontakter med jämnåriga och vuxna. De två halvdagarna äger rum på Uppsala Konsert & Kongress den 26 april och den 3 maj. Bland annat medverkar programledaren och läraren Beppe Singer med en inspirationsföreläsning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum