Fastighetsägarna

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot

Dela

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Dagligvaruhandeln ökade med 5,2 procent i Borås stadskärna under 2020, vilket är en starkare utveckling än i andra jämförbara städer som i snitt ökade med 1,7%. I Knalleland ökade försäljningen av dagligvaror med 7,7 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, ökade i Knalleland med 4,8 procent, medan samma kategori tappade 9,8 procent i stadskärnan. 

– Knalleland har ett stort utbud av den typ av varor som överlag har fått ett uppsving under pandemin, som sportartiklar, elektronik, heminredning och dagligvaror. Handelsområdet är dessutom lättillgängligt med bil och har stora luftiga butiker med liten risk för trängsel, vilket har gynnat handeln här, säger Kristofer Granefeldt, Centrumledare Knalleland.

Hotellbranschen har haft det tufft i Borås med en minskad omsättning på 53,8 procent i stadskärnan. Det är ett större tapp jämfört med andra städer av samma storlek, men ligger i linje med hur utvecklingen har sett ut i andra städer med liknande besöksunderlag. Restaurangerna i stadskärnan tappade 22,8 procent, vilket bara är något mer än snittet i jämförbara städer. I Knalleland tappade restaurangnäringen 12,8 procent av sin omsättning. Modehandeln klarade sig däremot bättre i Borås än i resten av landets städer, med ett tapp på ca 20 procent jämfört med rikssnittet på 29 procent. Inom kommersiell service, som består av exempelvis frisörer, skönhetssalonger, gym, kemtvätt och skräddare, klarade Borås sig också något bättre än andra jämförbara städer med ett tapp i stadskärnan på 21,9 procent och 11 procent i Knalleland.

– Coronapandemin har förstås påverkat hur människor har rört sig i staden. Men med minskade restriktioner och ökat kontorsarbete syns nu stadskärnornas återkomst tydligt i flödesstatistiken. De städer som bäst arbetar tillsammans kommer att dra störst nytta av denna utveckling när pandemin släpper greppet, säger Anna Liljenby, expert stadsutveckling på Fastighetsägarna.  

Borås stadskärna tappade 18,7 procent av sin omsättning under 2020, vilket är en något större andel jämfört med andra stora städer som i snitt tappade 17,2 procent. Detaljhandelsförsäljningen minskade dock mer i stadskärnan jämfört med kommunen som helhet och trots pandemiåret lyckades Knalleland behålla nästan hela sin omsättning. 

– När vi tittar på utvecklingen i städer med liknande förutsättningar så ligger Borås bra till. Vårt främsta fokus framåt är att få tillbaka flödena till stadskärnan, ett arbete som kräver både kortsiktiga och långsiktiga insatser. Vi vet att höga flöden skapar kundunderlag för befintliga verksamheter så väl som de attraherar nya etableringar och samtidigt bidrar till en tryggare stadskärna. Tre viktiga aspekter för en levande stad, säger Caroline Wallin, Cityledare Borås City.

Om Cityindex

Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI. 

5 trender Fastighetsägarna spår i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden 
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum