Konkurrensverket

Pandemin var inte skäl för Region Skåne att direktupphandla

Dela

Mot bakgrund av pågående pandemi genomförde Region Skåne två direktupphandlingar som rörde transporter av personer som var smittade av covid-19. Upphandlingarna annonserades inte enligt LOU. Regionen hade trots pandemin inte skäl att frångå upphandlingslagstiftningen. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar på en miljon kronor i upphandlingsskadeavgift.

På grund av den pågående pandemin genomförde Region Skåne under 2021 två upphandlingar som rörde transporttjänster. Ingen av upphandlingarna annonserades enligt upphandlingsreglerna.

Den ena upphandlingen rörde ett avtal om sjukresor av personer smittade, eller misstänkt smittade, av covid-19. Avtalet ingicks med en leverantör i slutet av juni 2021. Upphandlingens värde uppgick till sju miljoner kronor. Den andra upphandlingen rörde förstärkningsfordon, det vill säga extra kapacitet av fordon vid ökat behov av färdtjänst och sjukresor. Ramavtal tecknades med fem olika leverantörer i juli 2021. Värdet uppgick till drygt 10 miljoner kronor.

Region Skåne framhåller att de oförutsedda omständigheter som pandemin medförde inte gjorde det möjligt att genomföra annonserade upphandlingar. Konkurrensverket anser att den osäkerhet som då rådde till följd av den pågående pandemin innebar att det fanns anledning att ta höjd för att det skulle komma att finnas ett fortsatt behov av de aktuella tjänsterna under 2021, då avtalen ingicks. Det gäller särskilt mot bakgrund av att inköpen gjordes under den så kallade tredje vågen då pandemin var ett faktum och situationen inte längre lika oklar som den var i inledningen av pandemiutbrottet.

– Att pandemin innebar påfrestningar för verksamheters planering är förståeligt men även i en ansträngd situation måste upphandlingslagstiftningen tillämpas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Region Skåne ska betala 400 000 kronor respektive 600 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört två otillåtna direktupphandlingar.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37, stefan.olsensiri@kkv.se

Läs ansökningarna om upphandlingsskadeavgift på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Uppsatser om företags lojalitetsrabatter och auktioner för solceller vinner Konkurrensverkets uppsatstävling8.12.2022 14:59:42 CET | Pressmeddelande

Ämnena för de uppsatser som har tilldelats första pris i Konkurrensverkets årliga uppsatstävling i juridik respektive ekonomi är företags lojalitetsrabatter och auktionsbaserade subventionsscheman för solceller. Uppsatserna har lagts fram vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet och Institutionen för nationalekonomi med statistik vid Göteborgs universitet.

Konkurrensverket bötfäller företag i saneringsbranschen1.12.2022 15:52:35 CET | Pressmeddelande

Två företag i saneringsbranschen bröt mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete när de delade upp tjänster på marknaden mellan sig. Syftet var att undvika att konkurrera med varandra. Konkurrensverket har beslutat att det ena företaget ska betala cirka 1,2 miljoner kronor i konkurrensskadeavgift. Det andra företaget anmälde överträdelsen till Konkurrensverket och får därför eftergift från konkurrensskadeavgift, det vill säga att det slipper betala.

Västra Götalandsregionen har gjort flera otillåtna köp av laboratorieanalystjänster7.11.2022 15:26:07 CET | Pressmeddelande

Sahlgrenska universitetssjukhuset, som är en del av Västra Götalandsregionen, har under perioden 2019 till 2021 anlitat mer än 30 leverantörer för att utföra laboratorieanalystjänster, bland annat Lunds universitet. Inget av avtalen med universitet har annonserats enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att de utgör otillåtna direktupphandlingar och yrkar nu på upphandlingsskadeavgift.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum