Konkurrensverket

Pandemin var inte skäl för Region Skåne att direktupphandla

Dela

Mot bakgrund av pågående pandemi genomförde Region Skåne två direktupphandlingar som rörde transporter av personer som var smittade av covid-19. Upphandlingarna annonserades inte enligt LOU. Regionen hade trots pandemin inte skäl att frångå upphandlingslagstiftningen. Det anser Konkurrensverket som nu yrkar på en miljon kronor i upphandlingsskadeavgift.

På grund av den pågående pandemin genomförde Region Skåne under 2021 två upphandlingar som rörde transporttjänster. Ingen av upphandlingarna annonserades enligt upphandlingsreglerna.

Den ena upphandlingen rörde ett avtal om sjukresor av personer smittade, eller misstänkt smittade, av covid-19. Avtalet ingicks med en leverantör i slutet av juni 2021. Upphandlingens värde uppgick till sju miljoner kronor. Den andra upphandlingen rörde förstärkningsfordon, det vill säga extra kapacitet av fordon vid ökat behov av färdtjänst och sjukresor. Ramavtal tecknades med fem olika leverantörer i juli 2021. Värdet uppgick till drygt 10 miljoner kronor.

Region Skåne framhåller att de oförutsedda omständigheter som pandemin medförde inte gjorde det möjligt att genomföra annonserade upphandlingar. Konkurrensverket anser att den osäkerhet som då rådde till följd av den pågående pandemin innebar att det fanns anledning att ta höjd för att det skulle komma att finnas ett fortsatt behov av de aktuella tjänsterna under 2021, då avtalen ingicks. Det gäller särskilt mot bakgrund av att inköpen gjordes under den så kallade tredje vågen då pandemin var ett faktum och situationen inte längre lika oklar som den var i inledningen av pandemiutbrottet.

– Att pandemin innebar påfrestningar för verksamheters planering är förståeligt men även i en ansträngd situation måste upphandlingslagstiftningen tillämpas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Region Skåne ska betala 400 000 kronor respektive 600 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört två otillåtna direktupphandlingar.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37, stefan.olsensiri@kkv.se

Läs ansökningarna om upphandlingsskadeavgift på www.konkurrensverket.se/nyhetsarkiv

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Region Värmland skulle ha upphandlat presentkort21.6.2022 15:48:23 CEST | Pressmeddelande

När Region Värmland ingick avtal med olika leverantörer för att ge presentkort till sina medarbetare var det fråga om en sådan transaktion som omfattas av lagen om offentlig upphandling. Avtalen skulle därför ha annonserats enligt upphandlingsreglerna. Eftersom ingen annonsering gjordes yrkar Konkurrensverket nu att Region Värmland ska betala knappt 1,3 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för en otillåten direktupphandling.

Konkurrensverket förbjuder tillfälligt Nasdaq att ta upp vissa aktier till handel för att skydda konkurrensen3.6.2022 22:12:58 CEST | Pressmeddelande

Nasdaq, som bedriver börshandel i Sverige, har aviserat att de kommer erbjuda handel med aktier i bolag som är noterade på Nordic Growth Markets marknad Nordic SME, utan att de berörda bolagen har lämnat sitt samtycke. Konkurrensverket har funnit att agerandet sannolikt utgör en överträdelse av förbudet mot missbruk av en dominerande ställning, och ålägger därför Nasdaq att inte ta upp handel med aktier i bolag som finns hos NGM om bolagen själva inte har samtyckt till detta. Beslutet är interimistiskt och gäller tills den fördjupade utredningen är klar.

Västra Götalandsregionen skulle ha annonserat köp av digital utbildning om arbetsrätt23.5.2022 14:34:08 CEST | Pressmeddelande

Enligt Västra Götalandsregionen fanns bara en leverantör som kunde erbjuda den digitala utbildning i arbetsrätt som regionen hade behov av. Regionen tecknade därför avtal utan att först annonsera enligt upphandlingsreglerna. Det var en otillåten direktupphandling, anser Konkurrensverket som yrkar att regionen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha brutit mot LOU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum