Läkemedelsverket

Patienter med beroendesjukdom hämtar ut fler recept på opioider

Dela

Läkemedelsverket har undersökt uthämtade recept på opioider i Sverige. Rapporten visar att både patienter med tidigare diagnostiserad beroendesjukdom och patienter med nydebuterad beroendesjukdom har ett högre antal uttagstillfällen av opioider än personer utan beroendesjukdom

-Det har funnits en misstanke om att det ligger till så här, och nu har vi kunnat belägga att så är fallet. Nu behöver vi fortsätta informera om riskerna med dessa läkemedel och tillsammans med andra aktörer arbeta vidare för en mer individanpassad och en än mer ändamålsenlig opioidanvändning i vården, säger Carola Bardage, projektledare.

Rapporten omfattar vuxna individer (18–64 år), med nyinsatt opioidbehandling under åren 2012 till 2015, cirka 600 000 personer. De har följts över tid fram till och med 2018, bland annat gällande ytterligare uttag av opioider och vård för beroendesjukdom. Personer med diagnostiserad cancer ingår inte i studien.

Av rapporten framgår, att inom den första månaden har 87 % av de utan tidigare vård för psykisk sjukdom eller beroendesjukdom endast ett uttagstillfälle av opioider. Motsvarade andel för de med tidigare psykisk sjukdom är 85 % och för de med tidigare beroendesjukdom 77 %. För uttagtillfällen inom första året är motsvarande andel 75 %, 67 % respektive 59 %.

Rapporten visar också att bland personer med flera uttagstillfällen ökar andelen med beroendesjukdom med ökande antal olika förskrivare.

- Att ha flera uttagstillfällen och från olika förskrivare kan vara ett varningstecken på bakomliggande beroendeproblematik, säger Carola Bardage.

Behandling med opioider innebär alltid en risk att patienten ska utveckla beroende och den bör vara strikt individanpassad där bland annat tidigare beroendeproblematik skall vägas in. Lägsta effektiva dos och kortaste behandlingslängd ska alltid eftersträvas.

-När den Nationella läkemedelslistan införs, blir det dessutom lättare för en förskrivare att se om patienten har flera recept på samma läkemedel förskrivet. Det innebär en ökad möjlighet att individanpassa förskrivningen och minska risken för att ett beroende utvecklas, säger Carola Bardage.

I februari publicerades den första delrapporten i undersökningen. Den visar att förskrivningen av opioider inte har ökat under perioden 2012-2018, men att samtidigt som förskrivning av tramadol minskat har förskrivningen av oxikodon ökat i motsvarande grad.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum