SPF Seniorerna

Pensionssystemet behöver en ordentlig översyn, inte bidragsåtgärder

Dela

Garantitillägget är inte en reform av pensionssystemet utan ett fortsatt lappande-och-lagande med åtgärder som ligger utanför systemet. Hela pensionssystemet måste ses över i sin helhet. Politiken måste upphöra med att förstöra den sunda grundprincipen i systemet, nämligen individernas arbetsinsatser och inkomster under livet.

Eva Eriksson
Eva Eriksson

Eva Eriksson, förbundsordförande SPF Seniorerna, kommenterar garantitillägget:

- Det är positivt för de många pensionärer som har en låg pension att det kan bli ett tillskott till inkomsten. På tiden är det också att någon politiker medger att det är många, minst 1 miljon av landets pensionärer, som har en svag pension.  

- Men för respektavståndet och systemets legitimitet, att arbete ska vara grunden för ens pension, är bidragsåtgärder som denna förödande. Tvärtom så minskar respektavståndet av detta nya garantitillägg. Det krävs istället breda åtgärder som tar tag i systemets grundproblem och som omfattar alla pensionärer.  

- Detta är inte en reform av pensionssystemet utan ett fortsatt lappande-och-lagande med åtgärder som ligger utanför systemet. Vi utgår ifrån att partierna, alla partier, återkommer med vad man vill med pensionssystemet, utan att blanda in bidragsåtgärder eller skatter. Hela pensionssystemet måste ses över i sin helhet.

- Politiken måste upphöra med att förstöra den sunda grundprincipen i systemet, nämligen individernas arbetsinsatser och inkomster under livet. På andra sätt än genom arbetsinkomster och kontinueriga översyner av systemet får man inte ett stabilt och långsiktigt pensionssystem. 

 

Kontakter

Bilder

Eva Eriksson
Eva Eriksson
Ladda ned bild

Om

SPF Seniorerna
SPF Seniorerna
Box 225 74
104 22 Stockholm

08-692 32 50https://www.spfseniorerna.se/

SPF Seniorerna är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation för seniorer. SPF Seniorerna har närmare 250 000 medlemmar i cirka 750 föreningar och 26 distrikt spridda över hela landet. Våra prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta.

Följ SPF Seniorerna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SPF Seniorerna

Viktigaste kvalitetsmåttet i hemtjänsten enligt seniorer själva: utförandet och hänsyn till äldres åsikter4.7.2022 11:15:00 CEST | Pressmeddelande

Hur insatserna utförs ska väga tyngst när kvaliteten i hemtjänsten bedöms, och däri är det viktigaste att personalen tar hänsyn till äldres åsikter. Detta är seniorernas besked när arbetet med att utveckla ett Hemtjänstindex går in i en slutfas. Hemtjänstindexet, som är ett initiativ från SPF Seniorerna, lanseras i slutet av hösten och ska mäta kvaliteten i Sveriges samtliga 290 kommuner.

Ny rapport: Åldersdiskrimineringen i screeningprogram måste upphöra27.6.2022 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Sverige har en lag emot åldersdiskriminering och en Hälso- och sjukvårdslag vars mål är en vård på lika villkor, ändå särskiljs människor i vården enbart på grund av ålder. I de nationella screeningprogrammen används övre åldersgränser, dessa förhindrar seniora patienter adekvat behandling och möjligheten att rädda liv och hälsa. Resultaten från en enkät till landets regioner visar dessutom att rutiner och tillämpning inom programmen skiljer sig åt. SPF Seniorerna anser att åldersdiskrimineringen i de nationella screeningprogrammen måste upphöra, staten ska inte bidra till ålderism. Sverige bör åtminstone erbjuda och informera tydligt om möjlighet till gratis screening också för seniora patienter.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum