Lantbrukarnas Riksförbund

Politikerna överens: Alla vill se en uppdaterad livsmedelsstrategi

Dela

Två månader kvar till valet, då är partierna överens om en sak: Den fem år gamla livsmedelsstrategin behöver uppdateras. Det var ett tydligt besked som samtliga politiker gav på LRFs och Livsmedelsföretagens seminarium om framtidens livsmedelsförsörjning.

Alla vill ha en uppdaterad livsmedelsstrategi. Från vänster: Palle Borgström, förbundsordförande LRF, Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen, Kai Gyllström, vd Arla Sverige. På högra flanken, Alexandra Anstrell, M, Daniel Bäckström, C, Magnus Oscarsson, KD, Isak From, S.
Alla vill ha en uppdaterad livsmedelsstrategi. Från vänster: Palle Borgström, förbundsordförande LRF, Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen, Kai Gyllström, vd Arla Sverige. På högra flanken, Alexandra Anstrell, M, Daniel Bäckström, C, Magnus Oscarsson, KD, Isak From, S.

Att politikerna visar sådan enighet kring behovet av en uppdaterad nationell livsmedelsstrategi är ett bevis på hur viktig en robust och flexibel livsmedelsproduktion har blivit efter coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt som JAS-planen har flugit över Visby så har diskussionerna på många av seminarierna präglats av frågor kring beredskap och försörjningsförmåga.

På den direkta frågan om vem som vill se en uppdaterad livsmedelsstrategi räckte riksdagsledamöterna Isak From (S), Alexandra Anstrell (M), Daniel Bäckström (C), och Magnus Oscarsson (KD), genast upp sina händer. Den nationella livsmedelsstrategin klubbades av riksdagen 2017 och utgör grunden för hur den offentliga sektorn arbetar med och för livsmedelskedjan. Politikerna på seminariet var överens om att den dramatiska utvecklingen sedan dess – med sommartorkan 2018, coronapandemin, kostnadskrisen och kriget i Ukraina – kräver en översyn och uppdatering av strategin.

LRFs förbundsordförande Palle Borgström och Livsmedelsföretagens ordförande Sofie Eliasson Morsink var mycket positiva till den politiska enigheten kring en uppdaterad livsmedelsstrategi.

- Livsmedelsstrategin är och har varit bra, men den har inte levererat i form av tillväxt som det var tänkt och den har också saknat tydliga mål. Att politikerna nu är överens om att uppdatera livsmedelsstrategin är ett viktigt beslut för Sveriges jord- och skogsbrukare. Vi behöver öka produktionen av insatsvaror. Ökad produktion av biobränsle och mineralgödsel är bra för både klimatet och beredskapen, och det minskar dessutom vårt beroende av Ryssland. Nu är det viktigt att politikerna enas om en uppdaterad strategi så snabbt som möjligt, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

- När livsmedelsstrategin togs fram var det många av oss som tog tillgången på mat och dryck för givet. Allt som har hänt sedan 2017 har visat hur sårbara vi faktiskt är. Beredskapen måste stärkas och försörjningsförmågan måste öka. Om vi vill ha en livsmedelssektor som kan föda en befolkning i en kris, då behöver vi ge lantbruket och livsmedelsproducenterna förutsättningar att bli lönsamma, växa och utvecklas. Vi behöver en livsmedelsstrategi som utgår från att det bästa sättet att skapa en livsmedelssektor med motståndskraft är att öka dess konkurrenskraft, säger Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Alla vill ha en uppdaterad livsmedelsstrategi. Från vänster: Palle Borgström, förbundsordförande LRF, Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen, Kai Gyllström, vd Arla Sverige. På högra flanken, Alexandra Anstrell, M, Daniel Bäckström, C, Magnus Oscarsson, KD, Isak From, S.
Alla vill ha en uppdaterad livsmedelsstrategi. Från vänster: Palle Borgström, förbundsordförande LRF, Sofie Eliasson Morsink, ordförande Livsmedelsföretagen, Kai Gyllström, vd Arla Sverige. På högra flanken, Alexandra Anstrell, M, Daniel Bäckström, C, Magnus Oscarsson, KD, Isak From, S.
Ladda ned bild
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsindustrin i Sverige. Vi verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga. Våra 800 medlemsföretag sysselsätter närmare 55 000 personer, omsätter 200 miljarder kr/år och utgör tillsammans Sveriges tredje största industrigren.

www.li.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald22.12.2022 10:28:30 CET | Pressmeddelande

7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. "Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad", säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

LRF inför svenska ordförandeskapet i EU: Jord- och skogsbruket är nyckeln till en hållbar framtid14.12.2022 13:25:19 CET | Pressmeddelande

I dag presenterade regeringen vilka frågor de prioriterar under det svenska EU-ordförandeskapet. En av de viktigaste områdena är energifrågorna och den gröna omställningen med skogen som nyckelroll. "Vi inom det gröna näringslivet sitter med många av de lösningar som krävs. Det är viktigt att skapa fler incitament för att det aktiva jord- och skogsbruket ska kunna producera ännu mer samhälls- och klimatnytta. Vi ser fram emot att jobba ihop med regeringen kring det svenska ordförandeskapet i EU så att processerna blir så bra som möjligt. Det har vi alla att vinna på", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum