Uppsala kommun

Positivt delårsbokslut viktigt för framtida resursbehov

Dela

Uppsala kommuns delårsbokslut visar ett starkt resultat. Det beror främst på statliga stödåtgärder på grund av pandemin. De ekonomiska konsekvenserna av pandemin är dock i nuläget svåra att överblicka.

- Delårsbokslutet visar, trots det svåra omvärldsläget, på ett starkt resultat, en stärkt soliditet och en sänkt låneskuld. Det är positivt och ger oss styrka för att möta en osäker framtid med investeringar i välfärd och utbildning. Det är viktigt för att ta Uppsala ur coronakrisen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Delårsbokslutet i augusti visar att Uppsala kommun går mot ett starkt bokslut

Det ekonomiska resultatet för Uppsala kommunkoncern för perioden januari till augusti är 1 430 miljoner kronor varav 758 miljoner kronor för verksamhet i förvaltning och resterande i Uppsala Stadshuskoncern, det vill säga de kommunala bolagen.

För verksamhetsåret 2020 prognostiseras ett resultat före skatt om 1 414 miljoner kronor för kommunkoncernen. När jämförelsestörande poster exkluderas beräknas det prognostiserade resultatet före skatt för kommunkoncernen uppgå till 608 miljoner kronor.

Prognosen visar att de finansiella målen uppnås och att Uppsalas stärker sin ekonomiska ställning. Det prognostiserade resultatet påverkas av tillfälliga generella statsbidrag och de kan därmed inte förväntas finansiera kommunens framtida utmaningar. Resultatet påverkas också positivt av de fastighetsavyttringar Uppsala kommun genomfört.

- De omfattande generella statsbidrag som betalats ut från staten till kommuner och regioner under 2020 stärker vår ekonomiska ställning. Några tuffa år väntar innan konjunkturen är tillbaka på en mer normal nivå och de kommande åren får vi långt ifrån samma nivåer av statsbidrag. Därför har vi valt att inte använda hela det tillfälliga resurstillskottet på ett bräde under året utan avvaktat för att investera långsiktigt i rätt saker, säger Erik Pelling (S). 

Marginaler för att klara pandemin 

Kommunens krisledningsnämnd aktiverades i mars för att kunna fatta snabba beslut och samordna kommunkoncernens verksamheter. Några verksamheter har påverkats mer än andra. 

Jag vill vara tydlig med att brist på pengar inte har varit eller kommer att vara ett hinder i det pandemibekämpande arbetet, avslutar Erik Pelling (S).

Kommunstyrelsen förväntas besluta i ärendet den 21 oktober 2020.

Nyckelord

Kontakter

Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 018-727 13 34
E-post: erik.pelling@uppsala.se

Ola Hägglund, ekonomidirektör
Telefon: 018-727 19 00
E-post: ola.hagglund@uppsala.se

Presskontakt
Isabelle Waldenvik, pressansvarig
Telefon: 018-727 46 43
E-post: isabelle.waldenvik@uppsala.se

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor över 225 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

Nya åtgärder ska förebygga smittspridning på högstadiet10.1.2021 15:20:11 CETPressmeddelande

Inför starten på vårterminen stoppar Uppsala kommuns grundskolor undervisning där elever från olika skolor samlas i gemensamma elevgrupper. Beslutet påverkar framförallt lektioner i vissa ämnen som moderna språk, modersmål och hemkunskap där det är vanligt att elever åker till en annan skola. Undervisning ska istället hållas på elevens hemskola eller genom fjärr- eller distansundervisning.

Flerpartiöverenskommelse om genomförande av fyrspårsavtalet7.1.2021 13:00:00 CETPressmeddelande

Uppsalas mittenstyre och Moderaterna kan idag presentera en överenskommelse om vägen framåt för genomförandet av fyrspårsavtalet och utbyggnaden av de sydöstra stadsdelarna där cykel, gång och kollektivtrafik kommer sättas i främsta rummet. Överenskommelsen innefattar mer blandad bebyggelse i de sydöstra stadsdelarna, ett framkomlighetspaket för södra Uppsala och en bostadssatsning på landsbygden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum