Skolverket

Pressinbjudan: Hur bra är fjärdeklassare på att läsa?

Dela

Tisdagen den 5 december klockan 10.00 presenterar Skolverket den internationella undersökningen, PIRLS, som mäter fjärdeklassares läsförmåga. Totalt deltar 50 länder i undersökningen. PIRLS är tillsammans med PISA de enda internationella undersökningarna som mäter elevers läskunskaper.

Läsförmågan är en viktig grundbult för att lyckas i skolan och därför ger PIRLS ett viktigt besked. PIRLS har genomförts var femte år sedan 2001 och Sverige har deltagit vid samtliga undersökningar. När vi var med första gången 2001 så presterade Sverige bäst av alla länder men därefter sjönk resultaten både 2006 och 2011.

Även digital läsning

Förutom pappersprovet som eleverna gör i PIRLS har de även gjort ePIRLS som är nytt. Det är ett läsprov som görs på dator i en simulerad internetmiljö. Syftet med provet är att undersöka elevernas förmåga till den typ av läsning på internet som blir allt vanligare när det gäller att söka och ta till sig information både i skolan och på fritiden.

Välkommen till presskonferens

Tid: 5 december klockan 10:00

Plats: Fleminggatan 14 i Stockholm.

Anmäl dig i reception på plan 6. Kom i god tid! Det går också bra att föranmäla sig redan nu till presstjanst@skolverket.se.

Generaldirektör Peter Fredriksson med flera deltar i presskonferensen och det kommer även vara möjligt att göra egna intervjuer direkt efteråt.

Vi kommer även direktsända presskonferensen via Skolverkets webbplats. 

Fakta om PIRLS och ePIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) är en internationell studie som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs 4. Under våren 2016 genomfördes PIRLS i 50 länder. Sverige deltog för fjärde gången. 4 525 elever i årskurs 4 från 154 skolor deltog.

ePIRLS är ett läsprov som genomförs på dator i en simulerad internetmiljö. ePIRLS prövar även förmågan att navigera mellan olika webbsidor för att hitta rätt information, att snabbt utifrån kort information välja vilken länk som leder rätt och liknande. Under våren 2016 genomfördes ePIRLS för första gången i 14 länder. 3 879 elever i årskurs 4 från 144 skolor deltog.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Många skolor vill anordna lovskola men har svårt att fylla platserna med elever7.6.2018 08:00Pressmeddelande

Sedan 2014 har kommuner och huvudmän för fristående skolor kunnat söka bidrag från Skolverket för att anordna skola på loven. En sammanställning visar att antalet elever i lovskolan ökar men att skolorna har haft svårt att fylla de platser de planerat för under året och att hela statsbidraget därför inte går åt. Ungefär 82 miljoner, motsvarande en tredjedel av bidraget, inte har kunnat betalats ut under de senaste två åren.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum