Sida

Pressinbjudan: Kapacitet och ägarskap – nya arbetssätt

Dela

Utvecklingssamarbete handlar ofta om att bygga lokal kapacitet. Därför har metoden att stödja kapacitetsutveckling i utvecklingsländer utvecklats mycket och tack vare nyare utvärderingar finns idag kunskap om vad som fungerar.

Hur kan det här arbetet stärkas ytterligare, hur kan vi genom kapacitetsutveckling bidra till en hållbar utveckling?

När: Torsdagen den 27 september 2018

Tid: kl. 09.00-12.00, registrering ock kaffe från kl. 08.30

Var: Sida, Valhallavägen 199, Stockholm. Lokal: Oasen.

Anmälan: Kontakta Sidas presstjänst på telefon 08-698 55 55 eller mejla press@sida.se

Under seminariet presenteras utvärderingar och projekt kring de utmaningar som finns med att bygga kapacitet lokalt:

Kapacitet och ägarskap hänger ihop och är båda förutsättningar för hållbar utveckling: för att ha ägarskap i en utvecklingsprocess krävs kapacitet, och utan ägarskap kan kapacitet inte utvecklas på ett meningsfullt och hållbart sätt. Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) tittar närmare på vad som egentligen menas med ”ägarskap” i svenskt bistånd och forskaren presenterar preliminära slutsatser.

Under förmiddagen kommer också den nya svenska strategin ’Kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling” att presenteras.

The Global Delivery Initiative (GDI) är en sammanslutning av biståndsaktörer som hjälper projekt att lösa utmaningar som uppstår vid implementering. I en pågående pilot i Ghana bygger GDI nationell problemlösningskapacitet och kommer att berätta på DevTalks om lärdomar för kapacitetsutveckling och adaptiva arbetssätt.

Seminariet hålls för att öka intresset och förståelsen för kapacitetsutveckling genom både kortare och mer omfattande presentationer samt paneldiskussioner med ämnen som kapacitetsutveckling, institutionell utveckling, utvärdering, lärande, doing development differently och adaptiva arbetssätt.

Medverkande:

  • Debra Ladner,Senior Knowledge Management Specialist & GDI Programme Lead, World Bank;
  • Niels Kejzer, Researcher Inter- and Transnational Collaboration, German Development Institute, DIE;
  • Prof. Lennart Wohlgemuth, Styrelsemedlem i FUF;
  • Joakim Molander, Head of Budget and Performance, IDEA.
  • Georg Andrén, Secretary General, Diakonia;
  • Stefan Andersson, Head of Unit for International Development Cooperation, SCB;
  • Femi Nzegwu, Head of Monitoring, Evaluation and Learning, INASP;
  • Mo Hamza, Professor, Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University. 

Seminariet är ett samarbete mellan Sida, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Föreningen för utvecklingsfrågor (FUF) och hålls på engelska.

Programme:

Moderator: Verena Knippel, Senior Advisor Capacity Development, Sida

8:30 Registration and coffee

9:00 Welcome and introductory remarks Verena Knippel, Senior Advisor Capacity Development, Sida

9:10 What is capacity development – evolution of the concept over time Lennart Wohlgemuth, Member of the Board, FUF

9:20 What works in capacity development – International & Swedish evaluation Joakim Molander, Head of Budget and Programme Performance, IDEA

9:30 The Swedish strategy for capacity development for Agenda 2030 implementation Karin Metell Cueva, Head of Unit: Capacity Development, Sida

9:40 Panel Discussion: How can we strengthen capacity development? Georg Andrén, Secretary General, Diakonia Maria Melbing, Head of Unit: Sida Partnership Forum Charlotte Örnemark, Independent Consultant, Washington DC Stefan Andersson, Head of Unit for International Development Cooperation, SCB

10:15 Coffee & tea break

10:35 Capacity & Ownership: Insights from an ongoing EBA-study Niels Keijzer, Researcher Inter- and Transnational Collaboration, DIE

10:50 Ghana Pilot: Building problem-solving capacity Debra Ladner, Senior Knowledge Management Specialist and GDI Programme Lead, World Bank Charlotte Örnemark, Independent Consultant, Washington DC

11:10 Panel Discussion: New ways of working with capacity and ownership Nina Strandberg, Senior Advisor Innovation & Partnership, Sida Anton Johnston, Independent Consultant, Stockholm & Cape Town Alan Hudson, Executive Director, Global Integrity (TBC) Mo Hamza, Professor, Division of Risk Management and Societal Safety, Lund University

12:00 End of seminar and networking lunch (wraps for sale)

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Utvecklingsforum 2018: Tillväxt inom planetens gränser15.10.2018 10:58Pressmeddelande

Fram till år 2030 ska den extrema fattigdomen utrotas, ekosystemen bevaras och klimatförändringarna hejdas. Samtidigt är den ekonomiska tillväxten i världen miljömässigt ohållbar. En ökande produktion och konsumtion utarmar jordens naturresurser och flera planetära gränser är överskridna. Om vi ska lyckas uppnå de Globala målen för hållbar utveckling behöver vi hitta metoder och angreppssätt som styr mot en grönare ekonomi. Hur kan utvecklingssamarbetet bidra till en miljömässig hållbar utveckling för världens fattiga? Hur ser behoven ut i olika delar av världen och hur skiljer de sig mellan länder? Vilka metoder och styrmedel finns och hur kan vi utveckla insatserna framöver? Några av de intressanta medverkande är: Johan Kuylenstierna, adjungerad professor vid Stockholms universitet och vice ordförande, Klimatpolitiska Rådet, Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Göteborgs universitet, Christoffer Falsén, CFO, Trine som är en svensk plattform som ägnar sig åt gräsrotsfinansiering

Sida satsar 530 miljoner kronor på ungas hälsa och rättigheter i Afrika29.8.2018 07:00Pressmeddelande

Trots att mödra- och spädbarnsdödligheten i Afrika söder om Sahara har sjunkit, är den fortfarande förfärande hög. Vid 17 års ålder har en av fem unga kvinnor fött barn, och osäkra aborter är orsak till 18% av mödradödligheten i regionen. Därför har Sida fattat beslut om två nya stora satsningar – ett stöd till sexualundervisning om totalt 279,5 miljoner kronor och ett program för att eliminera könsstympning av flickor på 250 miljoner kronor.

Sida ger stöd på 270 miljoner till utbildning för barn i krigs- och konfliktområden4.7.2018 09:05Pressmeddelande

Barn som befinner sig i krig och konfliktområden missar ofta hela eller delar av sin skolgång, och utan utbildning riskerar barnen exploatering i farliga och lågavlönade arbeten och att bli kvar i fattigdom. Sida inleder nu därför ett samarbete med Education Cannot Wait, en fond med fokus på utbildning till barn just i krigs- och i konfliktområden. Sidas bidrag är på 270 miljoner kronor, varav 90 miljoner kronor öronmärks för att 500 000 afghanska flickor och pojkar som är internflyktingar eller återvändande ska få möjlighet att gå i skolan.

Sida ger 300 miljoner kronor i stöd till svåraste kriserna3.7.2018 12:00Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd är fortsatt stort och på tio år har antalet fördubblats. Enligt de senaste siffrorna från FN är 134,1 miljoner människor i behov av humanitärt stöd globalt. Många relaterade till pågående konflikter men också torka och brist på mat. Sida ger nu extra stöd till tio av världens största kriser till insatser för människor som har stora behov av mat, rent vatten och skydd. För andra året i rad är Jemen världens största humanitära kris där 22 av landets 29 miljoner invånare är i stort behov av stöd och av dem befinner sig åtta miljoner människor på gränsen till svält allt medan kriget fortsätter rasa.

Sida ger extra stöd för att förebygga en storskalig matkatastrof i Sahel-länder31.5.2018 09:30Pressmeddelande

När det regnade för lite under regnperioden slog skörden fel med enorma konsekvenser för människorna i hela Sahel-området. Enligt FN i Mali och Burkina Faso har 6,8 miljoner människor inte mat för dagen och 1,6 miljoner av dem är barn som drabbats av svår akut undernäring. Matpriserna har skjutit i höjden vilket försvårar situationen ytterligare. Sida går nu in med 180 miljoner kronor i extra stöd för att försöka bromsa den svåra matkrisen från att bli än värre.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum