Myndigheten för press, radio och tv

Public service uppfyller sitt uppdrag

Dela

Idag överlämnar granskningsnämnden sin bedömning av public service-företagens verksamhet för 2021 till regeringen. Granskningen visar att bolagen uppfyller sina public service-uppdrag.

Granskningsnämnden för radio och tv har genomfört sin årliga genomlysning av SR:s, SVT:s och UR:s public service-redovisningar. SVT och UR har uppfyllt sina uppdrag för 2021. SR har i stort uppfyllt sitt uppdrag men har i ett fall brustit då företaget endast delvis uppfyllt kravet på att redogöra för intäkter vid sidan av avgiftsmedel.

Årets granskning har visat på färre brister än föregående år, men nämnden ger likt tidigare år ett antal medskick inför kommande redovisningar. Bland annat kommer nämnden att särskilt följa hur SVT redovisar att företaget uppfyllt kravet på att ta hänsyn till kvalitativa nyhetsmediers konkurrensförutsättningar. Nämnden bedömer att det är angeläget att SVT fortsätter sitt arbete med att fokusera på rörlig bild och att andelen artiklar utan video online minskar.

Nämnden slår också fast att företagen bör förbättra sin redovisning för att ge allmänheten möjlighet att få insyn i public service-verksamheten. Redovisningarna bör vara så lättillgängliga som möjligt för att öka spridning och bidra till en fortlöpande diskussion i samhället om hur verksamheten sköts. I kommande redovisningar bör företagen dessutom redovisa tydligare hur de har stimulerat en fortlöpande samhällsdiskussion om verksamheten.

Bakgrund

Granskningsnämnden bedömer varje år om public service-företagen SR, SVT och UR uppfyllt sina uppdrag. Bedömningarna är ett centralt underlag för regering och riksdag inför beslut av hur public service-uppdraget ska vara utformat under nästa tillståndsperiod.

Nämnden uttalar sig bland annat om hur företagen uppfyllt villkor gällande nyhetsverksamhet, kulturuppdrag, program för barn och unga, utbud på minoritetsspråk, spegling av hela landet samt redovisning av resursförbrukning, kostnadseffektivitet och produktivitet. Nämndens uppgift är att göra bedömningarna i efterhand utifrån företagens public service-redovisningar. Årets bedömning är den andra i tillståndsperioden för 2020–2025.

Besluten hittar du längst ned på sidan. Du kan även söka efter dem på myndighetens webbplats.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Myndigheten för press, radio och tv
Myndigheten för press, radio och tv
Kabyssgatan 4D
120 30 Stockholm

08-580 070 00https://www.mprt.se/

Granskningsnämnden för radio och tv är ett självständigt organ inom Myndigheten för press, radio och tv som har till uppgift att pröva om de som sänder radio och tv följer de regler som gäller för sändningarna. Program som prövas av nämnden kan antingen frias, frias med kritik eller fällas.

Myndigheten för press, radio och tv lyder under regeringen och tillhör Kulturdepartementets ansvarsområden. Vi arbetar för yttrandefrihet samt stödjer möjligheterna till mångfald och tillgänglighet inom press, radio och tv.

Följ Myndigheten för press, radio och tv

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för press, radio och tv

Dagspressens lönsamhet ökade under pandemins andra år19.10.2022 11:07:31 CEST | Pressmeddelande

Medieåret 2021 präglades, precis som föregående år, av coronapandemin. Under året ökade dagspressen sin lönsamhet och reklaminvesteringarna slog nytt rekord, visar rapporten Medieekonomi 2022 från Myndigheten för press, radio och tv (MPRT). Det ekonomiskt starka året kan förklaras av ökade reklamintäkter, stabila läsarintäkter och sänkta kostnader. Rapporten visar samtidigt att utvecklingen där en växande andel av reklaminvesteringarna lämnar nordiska medier - till förmån för de globala plattformarna - har förstärkts.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum