Vänsterpartiet Skåne

Rabatterat seniorkort ett steg på vägen

Dela

Vid fredagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden fattades beslut om att ge utökad rabatt till de kommuner som köper mer än 500 000 resor för sina seniorer. Vänsterpartiet välkomnar beslutet men menar samtidigt att det finns ytterligare steg som behöver tas.

Vänsterpartiet har under flera år lyft kravet på avgiftsfria resor för pensionärer under lågtrafik, och driver även detta som en valfråga inför valet den 9 september. Något som Socialdemokraterna har avvisat tidigare.

- Det är oerhört välkommet att S och Mp nu svängt i frågan och börjat lyssna på det vi sagt länge. Pensionärer är en grupp som ofta har små ekonomiska marginaler men där viljan och behovet av att förflytta sig kvarstår. En avgiftsbefrielse skulle därför få stor effekt både på viljan att ställa bilen och på möjligheten att komma ut i samhället och fortsätta kunna vara aktiva samhällsmedborgare, säger Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Även om Vänsterpartiet i grunden stödjer förslaget är gränsen på 500 000 resor något tveksam.

- Jag skall ärligt säga att gränsen på 500 000 är svår att förstå. Den kommer alldeles tydligt att gynna stora kommuner med många resande men jag hade helst sett att den togs bort så att alla kommuner fick samma förutsättningar att genomföra ett första steg med seniorrabatt, säger Ruzica Stanojevic, vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

Vänsterpartiet ställer sig också något frågande till att beslutet kommer nu, när det återstår en vecka av valrörelsen.

- Det är inte utan att frågan dyker upp. Det har varit fullständigt omöjligt att rabattera seniorers resande under flera år - men i valrörelsens slutskede går det plötsligt att genomföra, avslutar Ruzica Stanojevic.

Nyckelord

Kontakter

Ružica Stanojević

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet satsar på välfärden och personalen – för ett mer jämlikt Skåne4.6.2019 11:30:00 CESTNyheter

Vänsterpartiet Skåne har släppt sin budgetmotion för 2020. Partiet vill investera en skattehöjning i verksamhet och personal och slopar därigenom de nedskärningar som Alliansens budget innehåller. Sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur finansieras i det regionala budgetförslaget som tar sikte på en tillgänglig och jämlik region – ett Skåne för alla.

Kollektivt resande, kollektiv drift – V motionerar om att återta Pågatågen i regional regi14.5.2019 09:49:26 CESTPressmeddelande

Det senaste året har det ett flertal gånger stormat kring Pågatågen. Tågsystemet ägs idag av Region Skåne medan drift och underhåll drivs av externa företag. Byte av operatörer, återkommande upphandlingar och en marknadsutsatt spårbunden trafik är osäkert, menar Vänsterpartiet som lagt en motion i Kollektivtrafiknämnden om att återta Pågatågen i egen regi.

Från högljudda krav på resurser till utförsäljning och eventuell flytt: Ingen Alliansfinansiering av palliativa i Trelleborg9.5.2019 15:34:30 CESTPressmeddelande

Under föregående mandatperiod var Alliansen i opposition och den palliativa avdelningen i Trelleborg ett favoritämne. Turerna har varit många, men avdelningen är fortsatt stängd. När man nu får chansen i minoritetsstyre väljer man dock inte att finansiera driften så att ett öppnande blir möjligt utan vill istället överlåta verksamheten på privata aktörer – utan krav på att den ens bör ligga i Trelleborg.

Alliansförslag om remisstvång speglar brister i det egna systemet9.5.2019 15:09:57 CESTPressmeddelande

Kostnaderna i den skånska sjukvården ligger redan efter första halvan av budgetåret långt över planerad nivå. En anledning är de privata vårdval som Alliansen infört och fortsätter att avsätta allt större del av sjukvårdsbudgeten åt – trots att kostnaderna skenar och personalen i den offentliga vården flyr en ohållbar arbetssituation. Vänsterpartiet menar att beräkningsmodellen i sig varit för smal, och vann idag gehör för sitt yrkande om att se över totalkostnaderna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum