Vänsterpartiet Skåne

Rabatterat seniorkort ett steg på vägen

Dela

Vid fredagens sammanträde med kollektivtrafiknämnden fattades beslut om att ge utökad rabatt till de kommuner som köper mer än 500 000 resor för sina seniorer. Vänsterpartiet välkomnar beslutet men menar samtidigt att det finns ytterligare steg som behöver tas.

Vänsterpartiet har under flera år lyft kravet på avgiftsfria resor för pensionärer under lågtrafik, och driver även detta som en valfråga inför valet den 9 september. Något som Socialdemokraterna har avvisat tidigare.

- Det är oerhört välkommet att S och Mp nu svängt i frågan och börjat lyssna på det vi sagt länge. Pensionärer är en grupp som ofta har små ekonomiska marginaler men där viljan och behovet av att förflytta sig kvarstår. En avgiftsbefrielse skulle därför få stor effekt både på viljan att ställa bilen och på möjligheten att komma ut i samhället och fortsätta kunna vara aktiva samhällsmedborgare, säger Sara Svensson, gruppledare (V) Region Skåne.

Även om Vänsterpartiet i grunden stödjer förslaget är gränsen på 500 000 resor något tveksam.

- Jag skall ärligt säga att gränsen på 500 000 är svår att förstå. Den kommer alldeles tydligt att gynna stora kommuner med många resande men jag hade helst sett att den togs bort så att alla kommuner fick samma förutsättningar att genomföra ett första steg med seniorrabatt, säger Ruzica Stanojevic, vänsterpartiets representant i kollektivtrafiknämnden.

Vänsterpartiet ställer sig också något frågande till att beslutet kommer nu, när det återstår en vecka av valrörelsen.

- Det är inte utan att frågan dyker upp. Det har varit fullständigt omöjligt att rabattera seniorers resande under flera år - men i valrörelsens slutskede går det plötsligt att genomföra, avslutar Ruzica Stanojevic.

Nyckelord

Kontakter

Ružica Stanojević

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Beslut om utebliven finansiering för Skånes folkhögskolor – Vänsterpartiet i Skåne kritiska till minskad satsning på folkbildning31.1.2019 15:01:28Pressmeddelande

Dagens beslut i Regionala Utvecklingsnämnden går tillbaka till tidigare beslut på riksnivå. Under 2018 fattade den dåvarande regeringen beslut om en satsning på utökade folkhögskoleplatser med tio miljoner extra. Alliansens budget på räcker inte till för att täcka de platser som öppnats upp med den gamla satsningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum