Brå

Råd för framtiden hetare än någonsin

Dela

Nu öppnar årets brottsförebyggande konferens, Råd för framtiden. 600 av landets brottsförebyggare möts i Örebro för praktisk kunskap i vardagen – kameraövervakning, socialt utsatta områden och säkra festivaler står på programmet.

Den 19-20 april pågår Råd för framtiden i Örebro. Nuläget och fortsatt utveckling i det brottsförebyggande arbetet kommer att diskuteras, liksom vad som har hänt ett år efter att regeringen presenterade det nationella brottsförebyggande programmet ”Tillsammans mot brott”.

– Trots stora utmaningar går vi framåt tillsammans i det brottsförebyggande arbetet, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå. Konferensen fokuserar i år särskilt på hur teoretisk kunskap kan bli praktisk nytta i vardagen.

I programmet deltar forskare bland annat från Brå, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson är på plats, den amerikanske forskaren Eric L Piza pratar om kameraövervakning som metod mot kriminalitet. I panelerna finns bland andra Bettan Byvald, socialarbetare i Angered, som ger sin syn på hur man kan arbeta i socialt utsatta områden; Joppe Pihlgren från Svensk Live pratar i panelen om samverkan mot sexualbrott och för trygga och säkra festivaler.

Annat på programmet: Center mot våldsbejakande extremism, inrättat vid Brå, berättar om sin nystartade verksamhet. Studiebesök sker i stadsdelen Vivalla, med fokus på hur fastighetsbolagen kan öka tryggheten i bostadsområdena.

– Råd för framtiden är en unik mötesplats för de som kan göra skillnad i praktiken. Lokala poliser, samordnare, stadsplanerare och näringsliv är några av de som kan mötas och byta erfarenheter. Trygghet börjar med de som finns i närområdet, säger Karin Svanberg.

Tid: Den 19 april kl. 12.30–16.00, den 20 april kl. 8.30–14.15

Plats: Conventum Kongress, Fabriksgatan 17-19, Örebro.

Hela programmet och mer information finns på www.bra.se/rff

För ytterligare information:
Karin Svanberg, enhetschef Brå, 072-99 58 494, karin.svanberg@bra.se
Lisa Persson, projektledare Brå, 076-89 82 411, lisa.persson@bra.se

Presskontakt för intervjuer på plats i Örebro:
Helena Cho Györki, pressekreterare Brå, 076-898 24 17, press@bra.se

För övriga pressfrågor om Brå:
Monica Landergård, pressansvarig Brå, 072-99 58 500, press@bra.se


Fakta om Råd för framtiden
Råd för framtiden är en nationell konferens som arrangeras för artonde gången av Brå, i år i samarbete med Örebro kommun.

Nyckelord

Dokument

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsförebyggande arbete och rättsväsendets reaktioner på brott.

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Brottsförebyggande Råd för framtiden1.4.2019 09:04:12 CESTPressmeddelande

Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds.

Slutlig brottsstatistik 2018 - Handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar28.3.2019 09:30:00 CETPressmeddelande

Handlagda brott Under 2018 blev 1,55 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 33 100 brott, eller 2 procent, jämfört med 2017. En utredning hade bedrivits för drygt hälften (49 %), eller 766 000, av de handlagda brotten, vilket är en marginell minskning med 3 260 brott (−0 %) jämfört med 2017. De resterande handlagda brotten (51 %), 788 000 brott, direktavskrevs, vilket var en ökning med 36 400 direktavskrivna brott (+5 %) jämfört med 2017. Andelarna utredda brott respektive direktavskrivna brott av samtliga handlagda brott 2018 uppvisade små förändringar jämfört med 2017 (+/-1 %). Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent Under 2018 personuppklarades 211 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 7 800 brott (+4 %) jämfört med 2017. Antalet åtalsbeslut ökade med 6 920 brott (+4 %), antalet strafförelägganden med 611 brott (+2 %), och antalet åtalunderlåtelser med 275 brott (+2 %). Antalet personuppklarade handlagda brott, personuppklarings- oc

Slutlig brottsstatistik 2018 - Anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld28.3.2019 09:30:00 CETPressmeddelande

Anmälda brott Under 2018 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket är 35 700 (+2 %) fler brott än året innan. Bedrägeri­brott (9 kap. brottsbalken) var den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2018, en ökning med 51 600 brott (+25 %). Ökningen gällde främst datorbedrägeri respektive utpressning. Stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken) var den brottskategori som minskade mest under året, en minskning med 41 400 brott (−9 %). Minskningarna avsåg bland annat anmälda bostadsinbrott, som minskade med 5 520 brott (−24 %), samt anmälda fickstölder, som minskade med 7 500 brott (−17 %). Kategorin brott mot person (3−7 kap. brottsbalken) ökade marginellt, med 1 892 brott (+1 %) under 2018. Flera brottstyper inom kategorin minskade, däribland anmälda misshandelsbrott, som minskade med 989 brott (−1 %), samt anmälda brott om sexuellt ofredande, som minskade med 338 brott (−3%). Till de brottstyper inom kategorin som ökade hör bland annat anmälda våldtäkter, som ökade med

Pressinbjudan – Råd för framtiden – nationell brottsförebyggande konferens27.3.2019 12:56:07 CETPressmeddelande

Välkommen till 2019 års upplaga av Råd för framtiden – en brottsförebyggande konferens, som hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 3-4 april. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson; Christoffer Carlsson, forskare och även känd från ”Veckans brott”; Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism samt ett flertal forskare och experter från exempelvis Brå, Polisen och FOI.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum