Audi

Räkenskapsåret 2021: Rekordnivå i rörelseresultat och nettokassaflöde för Audi-koncernen

Dela

Under ett utmanande 2021 visade Audi återigen prov på sin styrka. Audi-koncernen nådde rekordnivåer både vad gäller rörelseresultat och nettokassaflöde. Omsättningen under föregående räkenskapsår var cirka 53 miljarder euro. Rörelseresultatet uppgick till 5,5 miljarder euro, medan rörelsemarginalen var 10,4 procent. Audi-koncernens höga nettokassaflöde på 7,8 miljarder euro vittnar om den starka förmågan till självfinansiering. Bakom den positiva resultatutvecklingen låg, förutom en aktiv hantering av halvledarbristen och en strikt kostnadsdisciplin, även prispositionering, starka restvärden, Lamborghinis och Ducatis goda resultat samt medvind i råvaruvärdering och valutaeffekter. Samtidigt fortsatte Audi konsekvent med omställningen och ökade leveranserna av elbilar med 57,5 procent. De konkreta effekterna av kriget i Ukraina på Audi-koncernens verksamhet kan i dagsläget inte slutgiltigt bedömas.

”Med Vorsprung 2030-strategin har AUDI en tydlig plan för den elektriska och digitala framtiden”, sa Markus Duesmann, CEO för AUDI AG. ”Förra året visade företaget tydligt att vi är på rätt väg med omvandlingen av vår affärsmodell mot CO2-neutral, uppkopplad mobilitet.”

Leveranser: Nästan samma nivå som förra året

Trots flaskhalsar med halvledare låg Audis leveranser under verksamhetsåret 2021 nästan på samma nivå som förra året, samtidigt som elbilarna visade en stark tillväxt. Märket Audi levererade totalt 1 680.512 (2020: 1 692.773) bilar förra året, och nådde nästan samma siffror som året innan (-0.7%). Under det första halvåret ökade Audi leveranserna med 38,8% till 981 681 (707 225) bilar tack vare en aktiv hantering av leveranssituationen. Den långvariga bristen på halvledare ledde till produktionsavbrott trots intensiva motåtgärder. Den fortsatt höga efterfrågan under andra halvåret kunde därför inte mötas fullt ut.

Stark tillväxt för elbilar

Tillväxten i leveranserna av elbilar bekräftar företagets tydliga väg mot elektromobilitet. Audi levererade totalt 81 894 (52 011) hel eldrivna bilar till sina kunder, 57,5% fler än året innan. Till ökningen bidrog nya Audi Q4 e-tron, med 21 098 sålda enheter, och Audi e-tron GT quattro, med 6 896 sålda enheter.

Omsättning: 6,2 procent över föregående år

Audi-koncernens intäkter för verksamhetsåret 2021 uppgick till 53.068 (49.973) miljoner euro. Ökningen på 6,2 procent jämfört med året innan kan framför allt tillskrivas en stark prisposition och den goda marknadsutvecklingen för Q3, Q5 liksom e-tron och varumärkena Lamborghini och Ducati. För att uppnå jämförbarhet och transparens redovisar Audi frivilligt enligt EU:s nya taxonomiförordning. Intäkterna som uppfyller EU:s taxonomikrav uppgick till 12,8 procent, mätt mot Audi-koncernens totala intäkter.

Nytt rekord i rörelseresultat

Utöver ökad omsättning ledde strikt kostnadsdisciplin och medvind från råvaruvärdering och valutaeffekter till ett rörelseresultat på 5.498 (2.569) miljoner euro och en rörelsemarginal på 10,4 (5,1) procent. Integrationen av verksamheten i Kina i rörelseresultatet skulle resultera i en rörelsemarginal på 12,5 procent.

Stark kinesisk verksamhet igen

Audi-koncernens finansiella resultat uppgick till 1.430 (1.618) miljoner euro. Med 1.140 (1.009) miljoner euro bidrog verksamheten i Kina återigen starkt till det finansiella resultatet. Tillsammans med sina partners FAW och SAIC, har Audi för avsikt att ytterligare stärka sin position i Kina i framtiden, framförallt när det gäller elbilar. Till 2026 planerar Audi utöka programmet till fler än 10 helelektriska modeller i Kina. Nästa stora milstolpe är bildandet av Audi FAW NEV Company Ltd. med sin mångåriga partner FAW. Audi har en majoritetsandel i detta nya joint venture, med vilket Audi banar väg för utökningen av den lokala elbilsportföljen och bygger sin egen nya produktionsanläggning i Changchun för helt eldrivna Audi-modeller baserade på Premium Platform Electric (PPE). Audi investerar ca 2,6 miljarder euro i projektet. De första elbilarna för den kinesiska marknaden på den nya PPE-plattformen kommer att rulla av monteringsbanden vid den nya fabriken i slutet av 2024.

Nettokassaflöde med högstanotering

Audi-koncernens nettokassaflöde uppgick till rekordhöga 7.757 (4.589) miljoner euro verksamhetsåret 2021. Ökningen på nästan 70 procent jämfört med förra året kan huvudsakligen hänföras till högre operativt resultat och avspeglar utvecklingen av rörelsekapitalet under halvledarkrisen och fortsatt investeringsdisciplin.

Audi vinstdelningsbonus

Audi kommer att dela med sig av sina intäkter till personalen för deras engagemang under ett utmanande 2021. För specialister vid de tyska anläggningarna uppgår 2021 års vinstdelningsbonus för Audi till 5 670 (2020: 1 080) euro. Den baseras på den fasta formeln i kollektivavtalet och är orienterad efter rörelseresultatet. Även inom Audis dotterbolag finns avtal om vinstdelningsbonus.

Starkt teamwork: Premiummärkesgrupp med ambitiösa mål

I prognosen för 2022 inkluderas för första gången Bentleys varumärke på grund av konsolideringen. I premiummärkesgruppen kommer Audi, Bentley, Ducati och Lamborghini att samarbeta ännu närmare i framtiden, bland annat med en gemensam färdplan för elektromobilitet och digitalisering. Varumärkesgruppen förväntar sig synergipotentialer i nivåer på tresiffriga miljoner euro och har ambitiösa mål. Med start 2030 räknar gruppen med att leverera över tre miljoner bilar. I gruppen beräknas försäljningsmarginalen nå över 11 procent.

Prognos för verksamhetsåret 2022

-        Audi lyckades övervinna ett turbulent år. I en mycket utmanande miljö visade vi vår finansiella styrka och satte nya rekord vad gäller rörelseresultat och nettokassaflöde, säger Jürgen Rittersberger,  ansvarig för Finance and Legal Affairs i AUDI AG:s ledning. Våra ekonomiska resultat bevisar att vi inte bara har den visionära styrkan för våra ambitiösa planer, utan även den ekonomiska styrkan.

Välfyllda orderböcker och fortsatt hög efterfrågan, liksom fortsatt fokus på fasta kostnader, ger Audi-koncernen förtroende för det pågående verksamhetsåret. Även om försörjningssituationen för halvledare bör förbättras något, kan de konkreta effekterna av kriget i Ukraina ännu inte entydigt uppskattas vad gäller världsekonomin, industrins tillväxt och Audi-koncernens intäkter, finanser och tillgångar. Premiummärkesgruppens prognos antogs den 21 februari 2022 och omfattar därmed inte effekterna av kriget i Ukraina.

Premiummärkesgruppen förväntar sig leveranser på mellan 1 800 000 och 1 900 000 bilar. Omsättningen väntas ligga mellan 62 och 65 miljarder euro, samtidigt som den starka prispositionen bibehålls. Rörelsemarginalen förväntas ligga på mellan 9 och 11 procent. Mot bakgrund av att rörelsekapitalet ökar något och därmed normaliseras och investeringsaktiviteten ökar, kommer nettokassaflödet sannolikt att uppgå till mellan 4,5 och 5,5 miljarder euro.

Vorsprung 2030 - nästa steg i den elektriska och digitala omvandlingen

- I år kommer vi att fokusera ännu mer på hållbarhet, elektrifiering och digitalisering, och vi kommer att påbörja nästa steg i vår omställning fram till 2030, vilket innebär utfasningen av förbränningstekniken, en omfattande färdplan för elektromobilitet och upprättandet av nya digitala affärsmodeller och tjänster i samarbete med CARIAD, mjukvarubolaget som ägs av VW-koncernen, säger koncernchef Markus Duesmann.

Med tydliga beslut och ambitiösa mål, driver Audi systematiskt på omställningen till en hållbar affärsmodell. Som en viktig del av företagets strategi Vorsprung 2030, beslutade sig Audi i mitten av 2021 som första tyska premiumtillverkaren för att lämna förbränningsverksamheten. Redan 2026 kommer Audi endast att lansera helt eldrivna modeller runt om i världen. Redan samma år planerar tillverkaren erbjuda fler än 20 helt eldrivna modeller. På vägen mot en successiv minskning av koldioxidutsläppen, avser Audi att minska sina fordonsrelaterade CO2-utsläpp längs hela värdekedjan med 40 % fram till 2030, jämfört med referensåret 2018 (lokalproducerade bilar i Kina exkluderade).

A6 Avant e-tron concept: nästa steg i elbilsprogrammet

Med Audi A6 Avant e-tron concept ger Audi en inblick i nästa stora steg i elbilsportföljen. De kommande serietillverkade versionerna av Audi A6 e-tron är de första lågbyggda bilarna och baseras på nya Premium Platform Electric (PPE), den storskaliga plattformen för mellan- och premiumklassen. På så sätt utökar Audi modellprogrammet i viktiga segment och gör elektromobiliteten till en självklarhet.

Omfattande ekosystem för mobilitet

I och med övergången till eldriven och automatiserad mobilitet kommer ekosystemet runt bilen allt mer i fokus. Som ett första steg, förstärker Audi sitt breda utbud av laddningsmöjligheter. Märkets egna laddtjänst e-tron Charging Service ger tillgång till fler än 320 000 laddningspunkter i 26 europeiska länder med ett enda laddningskort. Antalet laddningspunkter i e-tron Charging Service har mer än fyrdubblats de senaste tre åren. Dessutom har Audi framgångsrikt lanserat pilotfasen för sin premium-snabbladdningstjänst, Audi charging hub, i Nürnberg. Under andra halvåret kommer ett andra pilotprojekt inledas i Zürich för att på ett heltäckande sätt testa utbyggnaden av den flexibla konceptplattformen.

Förutom utbyggnaden av laddinfrastruktur prioriterar företaget utbyggnaden av sin digitala verksamhet. Den VW-koncernägda mjukvaruenheten CARIAD accelererar sin mjukvaruutveckling och bygger upp kompetens med hjälp av strategiska partnerskap. Dessutom fokuserar Audi på innovativa digitala tjänster. Ett exempel är integreringen av holoride för underhållning i bilen. Den virtual reality-baserade tjänsten kommer att lanseras i sommar.

Audi kommer att värderas enligt ESG-kriterier

Audi är övertygade om att en hållbar affärsmodell inte bara ska mätas utifrån miljömässiga kriterier, utan även socialt ansvar och god bolagsstyrning. Företaget definierade därför ESG som ett strategiskt åtgärdsområde i planen Vorsprung 2030, och förankrar ESG-kriterier i alla företags- och produktrelaterade beslut. Grunden för detta är ett robust ESG-hanteringssystem. För att öka jämförbarheten och transparensen, kommer Audi inte bara att rapportera i enlighet med EU:s nya taxonomiförordning. Audi kommer framgent även att utvärderas via ett oberoende institut enligt ESG-kriterier.

Rittersberger:

- Vi vill vara enastående även när det gäller ESG-resultat. Hållbarhet förankrad i alla affärsområden kommer att göra Audi robust och framtidsanpassat, och det kommer att öka vårt företagsvärde. Det handlar om inget mindre än vår ”licens to thrive”.

Mer information om resultatet och hållbarhetsstyrning inom Audi finns nya Audi Report 2021.

Presskit från presskonferensen.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Markus Duesmann, CEO AUDI AG med eldrivna A6 Avant e-tron concept
Markus Duesmann, CEO AUDI AG med eldrivna A6 Avant e-tron concept
Ladda ned bild

Om

Audi
Audi

151 88 Södertälje

08-553 866 50http://www.audi.se
Audi är en internationell tillverkare av premiumbilar och levererade drygt 1,68 miljoner nya bilar 2021. Företaget omsatte 50,0 miljarder euro 2020 och har 87.000 medarbetare runt om i världen, varav ca 60.000 i Tyskland.  Audi är aktivt på mer än hundra marknader globalt med produktion i 16 anläggningar i 11 länder. Audi fokuserar på nya produkter och hållbar teknik för framtidens mobilitet. Automobili Lamborghini S.p.A, sportmotorcykeltillverkaren Ducati Motor Holding S.p.A och Audi Sport GmbH är helägda dotterbolag till Audi AG. Audi Sverige ingår i Volkswagen Group Sverige AB.

 

Följ Audi

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Audi

Rymdresor i megastadens hjärta - Audi urbansphere concept19.4.2022 13:35:39 CEST | Pressmeddelande

Audi presenterar den tredje i raden av visionära konceptbilar – Audi urbansphere. Den rymliga konceptbilen har designats med interiören i fokus och skapades initialt för de trafiktäta kinesiska megastäder, även om konceptet lämpar sig för fler användningsområden i världen. I de urbana miljöerna, där det råder brist på personligt utrymme, bjuder konceptbilen på det största innerutrymmet av alla Audi-modeller. Interiören är dessutom fylld med teknik och digitala tjänster som tilltalar alla sinnen och erbjuder en helt ny upplevelsenivå.

Premiär för A6 Avant e-tron concept på eCarExpo i Stockholm4.4.2022 11:37:25 CEST | Pressmeddelande

Den 29 april gör A6 Avant e-tron concept för första gången publik premiär. Visningen sker på elbilsmässan eCarExpo i Stockholm under valborgshelgen. Konceptbilen bjuder på en förhandstitt inför lanseringen av den serieproducerade bilen som kommer 2024. Med upp till 70 mils räckvidd och laddningskapacitet på upp till 270 kW är det en spännande mässnyhet för alla elbilsspekulanter som efterfrågat en eldriven kombi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum