Svensk Kollektivtrafik

Reformerat reseavdrag minskar fusket och klimatutsläppen

Dela

Svensk Kollektivtrafik välkomnar regeringens förslag att ersätta dagens reseavdrag med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion av arbetsresor. Det kommer att minska klimatutsläppen, öka kollektivtrafikandelen, minska det omfattande fusket, jämna ut de regionala skillnaderna i Sverige, öka jämställdheten och bli mer rättvist.

Buss i Göteborg
Buss i Göteborg

- Dagens reseavdrag favoriserar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Konsekvensen har blivit att nio av tio som gör avdrag arbetspendlar med bil, kommenterar Johan Wadman, vd på Svensk Kollektivtrafik. Avdraget gör också att människor bosätter sig längre bort från sina jobb, vilket ökar utsläppen ännu mer. Genom fusket med tidsvinstregeln, som innebär att man ska spara minst 2 timmar på att arbetspendla med bil istället för med kollektivtrafik, subventioneras dessutom bilister som inte har rätt att göra avdrag, med ökade utsläpp som följd. Utsläppen av växthusgaser kommer att minska genom förslaget om att beskatta de som arbetspendlar med buss, tåg och bil lika.

- Reseavdraget har i stället för att bidra till en levande landsbygd framförallt blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik finns, fortsätter Lars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik. Nästan hälften av kostnaderna för avdraget går till de tre storstadslänen. Räknar man in Södermanlands och Uppsala län står storstadsregionerna för ca 60 procent av kostnaderna, medan knappt 20 procent går till skogslänen. Genom förslaget om lägre nedre avståndsgräns utanför storstadskommunerna, 1,5 mil istället för 3 mil, kommer de regionala skillnaderna jämnas ut.

Fusket och felen med reseavdraget är mer omfattande än vad regeringen anger. Det kostar inte 1,8 miljarder som regeringen skriver, utan 2,4 miljarder per år enligt ny statistik från Skatteverket. Det innebär att över 40 procent av kostnaderna för reseavdraget i dag beror på fusk och fel.

Genom regeringens förslag om att ta bort tidsvinstregeln och att ersätta avdraget med en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion som är enkel att deklarera och enkel för Skatteverket att kontrollera kommer fusket och felen att minska drastiskt.

Reseavdraget är mer värt för höginkomsttagare. För dem som tjänar upp till 43 600 kronor i månaden minskas skatten med 30 procent av det belopp som dras av, medan skatten sänks med 50 procent för dem som tjänar mer än så. Ett reseavdrag på 10 000 kronor är med andra ord värt 2 000 kr mer för höginkomsttagaren än för låg- och medelinkomsttagaren.

Eftersom lönenivåerna är högre i storstadsregionerna och män i snitt tjänar mer än kvinnor förstärker reseavdraget de regionala skillnaderna och försämrar jämställdheten mellan könen. Regeringens förslag om skattereduktion ger istället samma skattelättnad oberoende av inkomst. Det kommer att öka jämställdheten, minska de regionala skillnaderna och jämna ut skillnaderna mellan låg- och höginkomsttagare.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Buss i Göteborg
Buss i Göteborg
Ladda ned bild

Länkar

Om

Svensk Kollektivtrafik
Svensk Kollektivtrafik
Götgatan 14, 1 tr
118 46 Stockholm

Tel: 08-452 71 30https://www.svenskkollektivtrafik.se
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige. Våra medlemmar erbjuder lokal och regional kollektivtrafik med buss, tåg, spårvagn, tunnelbana och båt i Sverige. Svenska folket gör årligen 1,6 miljarder resor med våra medlemmars trafik. Det motsvarar 96 procent av landets busstrafik och 86 procent av landets tågtrafik.

 

Följ Svensk Kollektivtrafik

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Kollektivtrafik

Rapport: Ökat distansarbete påverkade kollektivtrafikresandet – men många fortsatte resa under pandemin28.9.2021 13:16:27 CEST | Pressmeddelande

45 procent av den arbetande befolkningen distansarbetade under februari till juli 2021 och 70 procent av dem planerar att återgå till sina resor med kollektivtrafiken när restriktionerna försvinner. Men många har inte kunnat distansarbeta alls och 47 procent av de arbetande har fortsatt att resa med kollektivtrafiken under pandemin. Den nya rapporten från Svensk Kollektivtrafiks attityd- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern visar på stora skillnader i distansarbetet mellan stad och land, olika näringsgrenar, kön och åldrar.

Kraftig minskning av resor med färdtjänst under pandemin – men nöjdheten har ökat9.2.2021 10:00:55 CET | Pressmeddelande

Pandemin har kraftigt påverkat färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller både antalet resor, vilka som rest och vilka ärenden som gjorts. Antalet resor har nära halverats och många kunder har känt oro för smitta. Men trots det är 92 procent av färdtjänstresenärerna nöjda med sin resa, vilket är mer än förra året. Det visar årsrapporten från Svensk Kollektivtrafik med resultat från ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik.

Årsrapport: Oförändrat förtroende för kollektivtrafiken trots pandemin3.2.2021 10:00:11 CET | Pressmeddelande

Resenärerna har ett fortsatt gott förtroende för sin regionala kollektivtrafik. Trots ett mycket tufft år med pandemi och minskat resande ligger nöjdheten med senaste resan kvar på fjolårets nivå och nöjdheten med kollektivtrafiken i stort har till och med ökat. Det visar årsrapporten för Svensk Kollektivtrafiks kvalitets- och resvaneundersökning Kollektivtrafikbarometern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum