Lantbrukarnas Riksförbund

Regeringen har lyssnat på LRF – men kraven ökar trots minskad budget

Dela

Regeringen presenterade idag sin strategiska plan för jordbrukspolitiken 2023-2027, CAP. Vissa ersättningsformer stärks, som LRF har efterfrågat, samtidigt ökar den redan tunga regelbördan och gårdsstödet sänks. ”Det är en stor förändring som innebär att kraven på bönderna ökar men ersättningen minskar”, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Palle Borgström är nöjd med att regeringen har lyssnat på LRF i CAP-förhandlingarna Men det saknas fortfarande en miljard för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.
Palle Borgström är nöjd med att regeringen har lyssnat på LRF i CAP-förhandlingarna Men det saknas fortfarande en miljard för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.

Den nya jordbrukspolitiken från 2023 innebär en minskad EU-budget samtidigt som kraven på bönderna skärps och delar av nuvarande arealersättning görs om till miljörelaterade ersättningar.

– Anledningen till att kraven ökar och budgeten minskar beror på politiska överenskommelser mellan Europaparlamentet och EUs medlemsländerbeslut från EU-kommissionen och EU-parlamentet. Regeringen och ansvariga myndigheter har i stort sett fattat kloka beslut i de vägval som Sverige gjort, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Kraftigt sänkt gårdsstöd

Gårdsstödet sänks med i storleksordningen 25 procent och istället införs mer omfattande miljöersättningar. Sänkningen är en följd av EU-regelverket och innebär 1,5 miljarder kronor mindre per år för svenska bönder. Eftersom de nya miljöersättningarna också medför ökade kostnader på gårdsnivå blir det mycket svårt att kompensera för sänkningen av arealersättning.

– Sverige behöver en lönsam och hållbar matproduktion. Men politiken är underfinansierad och det behövs fortfarande ytterligare en miljard i finansiering för att kunna nå målen i den livsmedelsstrategi som riksdagen beslutade om 2017. Beskedet om det kraftigt sänkta gårdsstödet är tufft eftersom det kommer samtidigt som priset på energi och andra insatsvaror är på historiskt höga nivåer. Våra medlemmar gör redan en hel del miljöåtgärder på egen bekostnad, men det blir sämre förutsättningar för det nu när lönsamheten försämras, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Riktade stöd till unga lantbrukare

Regeringen har även beslutat att höja budgeten för vissa ersättningsformer i CAP, som investeringsstödet, kompensationsstödet i mindre gynnade områden, djurvälfärd, ersättningen för att låta beta naturbetesmarker och riktade stöd för unga lantbrukare.

LRF tycker att det är bra och det är ersättningsformer man har uttryckt önskemål om att öka. För att kunna uppfylla målen i den nationella livsmedelsstrategin behövs tydliga satsningar på jordbruket och regeringens beslut är ett steg i rätt riktning.

– Det är positivt att man inser att vi måste satsa på unga lantbrukare för att göra det mer gynnsamt för dem att etablera sig och utveckla sina verksamheter. Det är viktigt för återväxten och för att vi ska kunna ha en livsmedelsproduktion i Sverige även i framtiden, säger Palle Borgström.

Efterfrågad miljöersättning införs

I stället för det sänkta gårdsstödet införs bland annat en miljöersättning för att öka precisionen i jordbruket i syfte att planera sin odling.

– Detta är en ersättning som LRF har efterfrågat så vi ser positivt på att den införs. Samtidigt är vi kritiska till att den inte är öppen för lantbrukare i hela landet, säger Palle Borgström.

Regeringen angav i budgetpropositionen för 2022 en finansiering av den andra pelaren av CAP, som idag kallas landsbygdsprogram och finansieras både statligt och av EU, om motsvarande 5,7 miljarder kronor per år. Men detta belopp reduceras nu med drygt 800 miljoner kronor genom finansiering av åtgärder som läggs utanför CAP.

– Det gör att budgeten för CAP de facto reduceras. Pengarna borde ha stannat inom CAP. Det är bra åtgärder som exempelvis bredband och rovdjursavvisande stängsel, men de borde ha finansierats med nya pengar, säger Palle Borgström.

Fakta

Regeringens beslut innebär att de nu skickar ned den nationella strategiska planen för genomförandet av jordbrukspolitiken 2023 – 2027 till EU-kommissionen. EU-kommissionen ska godkänna Sveriges förslag under år 2022.

Nyckelord

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Palle Borgström är nöjd med att regeringen har lyssnat på LRF i CAP-förhandlingarna Men det saknas fortfarande en miljard för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.
Palle Borgström är nöjd med att regeringen har lyssnat på LRF i CAP-förhandlingarna Men det saknas fortfarande en miljard för att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin.
Ladda ned bild

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 1
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Ny rapport: Lantbrukare gör över 80 000 åtgärder för ökad biologisk mångfald22.12.2022 10:28:30 CET | Pressmeddelande

7 av 10 bönder jobbar aktivt för att öka den biologiska mångfalden. Det visar en ny rapport från undersökningsföretaget Landja. "Det motsvarar drygt 40 000 lantbrukare. De gör redan eller tänker göra i medeltal två åtgärder var för biologisk mångfald under växtodlingssäsongen 2023. Det är goda nyheter för fåglar, insekter och växter. Arbetet för biologisk mångfald är prioriterat hos våra medlemmar. Det har vi också sett genom Greppa Näringen där en ny gårdsrådgivning om biologisk mångfald blivit mycket uppskattad", säger LRFs hållbarhetsexpert Markus Hoffman.

LRF inför svenska ordförandeskapet i EU: Jord- och skogsbruket är nyckeln till en hållbar framtid14.12.2022 13:25:19 CET | Pressmeddelande

I dag presenterade regeringen vilka frågor de prioriterar under det svenska EU-ordförandeskapet. En av de viktigaste områdena är energifrågorna och den gröna omställningen med skogen som nyckelroll. "Vi inom det gröna näringslivet sitter med många av de lösningar som krävs. Det är viktigt att skapa fler incitament för att det aktiva jord- och skogsbruket ska kunna producera ännu mer samhälls- och klimatnytta. Vi ser fram emot att jobba ihop med regeringen kring det svenska ordförandeskapet i EU så att processerna blir så bra som möjligt. Det har vi alla att vinna på", säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Grönt näringslivsindex, kvartal fyra: Oro för vikande efterfrågan på svenskproducerade livsmedel5.12.2022 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Grönt näringslivsindex är en konjunkturmätare med fokus på de gröna näringarna. Idag presenteras kvartal fyra som visar att den återhämtning vi såg i kvartal tre har stannat av och att totalindexet nu visar på en svag tillbakagång. Oro för fortsatt höga kostnader på viktiga insatsvaror som el, gödsel, drivmedel och foder fortsätter att prägla indexet även detta kvartal. Till det kommer nu också höstens räntehöjningar, som påverkar framtidstron för de kapitalintensiva branscherna inom de gröna näringarna. Sedan kvartal tre har även oron för framtida efterfrågan i konsumentled vuxit sig starkare, vilket är oroande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum