Industriarbetsgivarna

Regeringen måste undanröja osäkerheten för svensk industri

Dela

”Det är bra att Magdalena Andersson uppmärksammar den gröna industriella revolution som pågår runtom i Sverige i sin regeringsförklaring, men för att den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs det att konkurrenskraften för svensk industri säkerställs”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna

– Om vi inte stärker konkurrenskraften för svensk industri blir det varken någon grön omställning eller några nya jobb. Det är helheten som avgör. Konkurrenskraften styrs av en rad olika faktorer – som möjligheten att rekrytera rätt kompetens, en fungerande elförsörjning och effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser, säger Per Hidesten.

Han konstaterar att det märks en växande frustation över att landets styrande inte verkar förstå industrins behov.

– Politiken har varit oförmögen att vidta de åtgärder som krävs för att undanröja osäkerheter och skapa ett gynnsamt investeringsklimat, säger Per Hidesten.

Historisk chans att visa ledarskap

Sveriges nya regering har därför en historisk chans att visa ledarskap och göra industrins gröna omställning till sitt politiska projekt. De osäkerhetsfaktorer som behöver undanröjas kan sammanfattas i fem punkter:

 1. Förbättra kompetensförsörjningen. Det svenska utbildningssystemet behöver stärkas rejält – hela vägen från grundskola till universitet. Både yrkesutbildningar och tekniska högskolor på toppnivå behövs. Matchningen på arbetsmarknaden behöver också förbättras. Inför skattelättnader och andra drivkrafter för att locka kompetens till industriföretagen i norra i Sverige.

2. Säkra samhällets elförsörjning. De politiska beslut som hittills tagits räcker inte alls för att skapa ett robust elsystem som ger stabilitet och trygghet inför framtiden. Om vi ska klara den gröna omställningen krävs en kursändring i energipolitiken och en uttalad ambition att kraftigt skala upp elproduktionen.

3. Effektivisera tillståndsprocesserna. Dagens processer präglas av långa beslutstider, oförutsägbarhet och rättsosäkra tolkningar. Cementafallet är en illustration av de problem som industrin påtalat tidigare, men som tyvärr inte åtgärdas.

4. Ta täten i digitaliseringen. Tack vare tidigare framåtsyftande investeringar är Sverige idag ett av världens mest digitaliserade länder. För att inte bli omsprungna behöver vi bygga ut den digitala infrastrukturen och stärka den digitala grundkompetensen. Samtidigt behöver vi satsa mer på forskning och spetskompetens.

5. Värna öppenhet och handel. Tyvärr finns det politiska strömningar inom EU som vill begränsa den globala handeln och som har en övertro på politikens förmåga att peka ut framtidens tillväxtområden. Sveriges politiker måste stå upp mot dessa tendenser och försvara den fria ekonomins principer.

– Industrin har länge varit basen i det svenska välståndsbygget och med rätt förutsättningar kan industrin fortsätta växa, vara konkurrenskraftig och skapa alla de tusentals jobb som Magdalena Andersson lyfter i regeringsförklaringen, avslutar han.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna
Ladda ned bild

Länkar

Om

Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna
Storgatan 19
102 45 Stockholm

08-762 67 55http://www.industriarbetsgivarna.se/

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder drygt 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Följ Industriarbetsgivarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Industriarbetsgivarna

Ny rapport från Industriarbetsgivarna: Konkurrenskraft för basindustrin i Norrbotten25.10.2022 13:00:00 CEST | Pressmeddelande

Basindustrin i Norrbotten står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik och industrier. Men den står också inför stora utmaningar med skenande energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld samtidigt. Samtidigt stundar avtalsrörelsen. Mot den aktuella lägesbilden har Industriarbetsgivarna tagit fram rapporten ”Konkurrenskraft för basindustrin i Norrbotten – så skapas förutsättningar för klimatomställning och fler jobb”.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum