Motormännen

Regeringen missar möjlighet att främja klimatsmarta fordon

Dela

Regeringen aviserar idag höjda trängselskatteavgifter i Stockholm för att finansiera Sverigeförhandlingens åtaganden. Beslutet fattas i morgon. Motormännen har i sitt remissvar pekat på några konsekvenser av förändringen och några förslag till hur det hade kunnat bli bättre.

Vi tycker att de nuvarande förändringarna, som kommer att ge kostnadsökningar på uppskattningsvis 200 miljoner kronor per år, är det minst dåliga förslag av de som har presenterats. Samtidigt vill vi påpeka att det är de som saknar alternativ till bilen som drabbas hårdast av trängselskatt och infrastrukturavgifter. Inte heller har någon konsekvensanalys gjorts av att tjänstebilsförarna förmånsbeskattas för trängselskatten från årsskiftet och hur det påverkar trafiken.

Det är också en absurditet i sig att Sverigeförhandlingen, som företräder staten, lovar sig själv, det vill säga staten, att kunna plocka ut sammanlagt 7,5 miljarder kronor ytterligare från de bilister som kommer att behöva fortsätta resa med bil.

Motormännen vill med kraft återigen framföra vårt krav på att påminnelseavgiften på 500 kronor sänks. Det är helt oskäligt att en faktura omfattande ett tiotal kronor kan påföras en påminnelseavgift i sådan disproportion. Ett sådant system ska heller aldrig läggas in i budget med utgångspunkten att folk kommer att göra fel, och missa att betala. Avgiften beräknas enligt nuvarande upplägg bidra med intäkter på mer än 200 miljoner kronor årligen.

Slutligen vill vi påpeka att regeringen missar ett gyllene tillfälle att främja klimatsmarta fordon, att undanta dessa från trängselskatt hade kunnat skynda på den utveckling som måste till för att vi ska klara 2030-målen.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Motormännen
Motormännen
Fridhemsgatan 30
112 40 Stockholm

08-690 38 00http://www.motormannen.se

Motormännen är Sveriges största konsumentorganisation för bilister. Vi arbetar med opinionsbildning för bättre och säkrare vägar, bilar och förare. Som medlem är du med och stöder vårt arbete och får samtidigt en rad förmåner, erbjudanden och fri personlig rådgivning inom juridik, bilteknik och resor. Läs mer på motormannen.se

Följ Motormännen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Motormännen

Svag konsumentlagstiftning6.12.2018 10:24Pressmeddelande

Konsumentverket har skickat ut en remiss om revidering av allmänna råd om information om nya personbilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. – I vårt remissvar påpekar vi att det finns en risk i att riktlinjerna för information om nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp, implementeras som ”allmänna råd” och inte genom lagstiftning. Utan lagstiftning kan det bli svårt att få fram vägledande praxis på området, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på Motormännens Riksförbund.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum