Region Uppsala

Region Uppsala får bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och halsparagangliom

Dela
Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tilldelas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och-halsparagangliom. Beslutet, som togs av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 9 mars, innebär att vården koncentreras till färre sjukhus i landet. Enligt beslutet blir Akademiska det enda sjukhuset som får bedriva klaffkirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till neuroendokrina tumörer.
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)

- Att Region Uppsala tilldelats dessa områden beror inte på tur, det beror på skickliga medarbetare och vård i världsklass. Detta innebär att vi kan utveckla kvaliteten av vården ytterligare samt använda vårdens resurser bättre för att patienter ska få vård i tid, säger Emilie Orring, ordförande i regionstyrelsen (M).

- En koncentration till färre sjukhus ökar möjligheten för en mer jämlik vård vid komplexa och ovanliga diagnoser, att patienterna får bästa möjliga vård oavsett var i landet man bor. Det krävs stora volymer för att bli skicklig, bedriva forskning och utveckla behandlingarna. På Akademiska finns multidisciplinär kompetens och erfarenhet inom utredning och behandling, säger sjukhusdirektör Marianne van Rooijen.

Hon tillägger att det är extra hedrande att Akademiska som enda sjukhus i landet får bedriva klaffkirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till neuroendokrina tumörer.

- Endokrina tumörer är ett av sjukhusets fem centers of excellence. Akademiska är det enda sjukhuset i Europa, och ett av få sjukhus i världen, som har en speciell klinik som är helt och hållet inriktad på behandling av patienter med hormonproducerande tumörer i organ som bukspottskörteln, levern, lungorna och sköldkörteln.

Neuroendokrina tumörer (NET) är en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller lungorna. Beslutet om vården för avancerade fall av sådana tumörer buken och binjurarna samt binjurebarkscancer innebär att vården koncentreras till fyra sjukhus. Behandlingen är en kombination av kirurgi, cytostatika, somatostatinanaloger, målsökande strålbehandling (PRRT) samt målsökande terapi, där man använder läkemedel eller andra substanser för att exakt identifiera och attackera vissa cancerceller. Beslutet innebär också att klaffkirurgi vid hjärtsjukdom koppad till NET koncentreras till endast ett sjukhus – Akademiska.

Beslutet om huvud-hals paragangliom innebär att vården koncentreras till två sjukhus för dessa tumörer. I Sverige diagnostiseras cirka 20-30 patienter per år. Paragangliom är en sorts tumörersom framförallt uppträder kring halspulsådern, kring stora nerver eller längs halsvenen i halsen. De växer långsamt och upptäcks först när en knöl kan kännas eller ses på halsen. Ibland ger tumörerna specifika symptom exempelvis obehagskänsla vid sväljning, tryckkänsla och tinnitus. Patienterna kan erbjudas kirurgi eller strålbehandling. I vissa fall kan man också följa patienterna med röntgenundersökningar för att se hur snabbt de växer och kan då bli aktuella för aktiv behandling.

Akademiska sjukhuset/Region Uppsala ansökte även om nationell högspecialiserad vård inom fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer och för vissa neuromuskulära sjukdomar hos barn och vuxna, men tilldelades inte dessa områden.
 

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

  • Endometrios
  • Brännskadevård
  • Kraniofacial kirurgi
  • Gallgångssjukdomen PSC
  • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) vilket omfattar endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever.
  • Moyamoya; en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan.
  • Huvud och halsparagangliom
  • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer. Operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NETFAKTA: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Det handlar om vård där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

 

För mer information, kontakta:

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), tel: 076-785 41 72, e-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Anna-Karin Haylock, överläkare inom öron-näs-halssjukdomar vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 00 00, e-post: anna-karin.haylock@akademiska.se

Staffan Welin, sektionschef inom onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 02 16, e-post: staffan.welin@medsci.uu.se

Nyckelord

Bilder

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 mars 202328.3.2023 15:31:31 CEST | Pressmeddelande

Stort överskott tack vare engångsposter Region Uppsala gör ett resultat efter balanskravsjusteringar för 2022 på plus 994 miljoner kronor. Bakom siffrorna finns dock precis som föregående år stora engångsposter. Detta är två av de fakta som framgår när Region Uppsalas årsredovisning för 2022 idag passerade regionstyrelsen (det är regionfullmäktige som godkänner årsredovisningen). Resultatet är en förbättring av Region Uppsalas resultat med 177 miljoner kronor sedan prognosen i november, och 789 miljoner kronor bättre än årets budget. Men resultatet förbättras kraftigt av engångsposter. Bakom siffrorna finns bland annat förbättrade skatteintäkter (där ekonomin gått bättre än förväntat), och generella statsbidrag (plus 531 miljoner kronor). Även intäkter som statliga ersättningar för provtagning, vaccination och sjukfrånvaro har betydelse för resultatet. Under året har regionen också genomfört effektiviseringsåtgärder och arbetat med budgetföljsamhet. Räknas engångsposter bort ligger Reg

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 27 mars 202327.3.2023 17:09:02 CEST | Pressmeddelande

Bättre ekonomiskt resultat än budgeterat De totala intäkterna för Trafik och samhälle under perioden januari-februari 2023 landade på 431 miljoner kronor. Det är en förbättring med 3,1 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna har den största avvikelsen med en förbättring med 5,6 mnkr jämfört med budget. Stadsbusstrafiken i Uppsala har fler antal resande jan-februari jämfört med samma period förra året. Statistiken visar också att antalet resande på det nya linjenätet i Enköping ökat månad för månad sedan i höstas. Tidstaxa införs från den 22 januari 2024 Nämnden fattade beslut om att dagens fem zoner för enkelbiljetter ersätts med en zon och att två prisnivåer införs: helt pris och rabatterat pris. Helt pris gäller för vuxen, 20-64 år, rabatterat pris gäller för ungdom, 7-19 år, studenter med minst 75 procent studietakt och äldre från 65 år och förmånstagare. Tidstaxans enkelbiljetter har en giltighetstid om 75 minuter. Nytt linjenät i Bålsta Ett nytt linjenät för busstrafiken införs

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 27 mars27.3.2023 16:39:18 CEST | Nyheter

Minusprognos för Akademiska sjukhuset Akademiska sjukhuset väntas göra ett minusresultat på 650 miljoner kronor under 2023. Det framgår av månadsrapporten för februari. Detta är 550 miljoner kronor sämre än den beviljade budgeten på minus 100 miljoner kronor. Prognosen beror på att sjukhuset inte klarade av hela åtgärdsprogrammet under 2022, ökat budgetkrav och låg uppräkning i förhållande till kostnadsökningarna. Sjukhuset arbetar med åtgärder både sjukhusövergripande samt på verksamhetsområdesnivå för att minska det negativa ekonomiska gapet. Prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 15 miljoner kronor. Försämringen beror på höga kostnader för inhyrd personal och ökad produktion Sjukhusstyrelsens egen verksamhet prognostiserar ett nollresultat. (S) yrkade under detta ärende på att sjukhusstyrelsen skulle avsätta 700 000 kronor till verksamhet på Akademiska sjukhuset för sjukhushundarna. Detta avslogs. Svar på initiativ om geriatriken i Tierp Vivianne Macdisi (S), Peter Lyde

Allt fler av Uppsala läns invånare har tillgång till fast bredband27.3.2023 10:09:25 CEST | Pressmeddelande

Drygt 90 procent av hushållen i Uppsala län hade en anslutning till fast bredband på minst 100 Mbit per sekund i oktober år 2022. Det är en ökning med 2,5 procentenheter sedan året innan. Snittet för riket är 90,7 procent. Samtidigt är skillnaderna mellan tätort och landsbygd relativt stora. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) Mobiltäcknings- och bredbandskartläggning för år 2022.

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 21 mars 202321.3.2023 11:46:39 CET | Pressmeddelande

Programarbete för en ny större vårdcentral i Stenhagen Stenhagens vårdcentral var fram till 2022 en filial till Flogsta vårdcentral, och har idag ett högt besökstryck sedan Flogsta vårdcentral år 2018 evakuerades på grund av problem med inomhusmiljön. Behovet av en större vårdcentral i Stenhagen förväntas dessutom växa ytterligare. Det är bakgrunden när fastighets- och servicenämnden nu går vidare med planer för en ny vårdcentral i Stenhagen (inom nuvarande lokaler finns det, enligt handlingarna, ingen möjlighet till en utökning). Vid sitt möte beslutade nämnden att förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att förvärva mark i Stenhagen och därefter antingen genomföra en hyresvärdsupphandling, eller bygga i egen regi om regionfullmäktige anslår pengar i regionplan och budget. Dessa pengar saknas idag. Om det blir alternativet hyresvärdsupphandling är planen att handla upp en leverantör som kan uppföra en vårdcentral som Region Uppsala därefter kan hyra under en län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum