Region Uppsala

Region Uppsala får bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och halsparagangliom

Dela

Region Uppsala/Akademiska sjukhuset tilldelas tillstånd att bedriva nationell högspecialiserad vård för neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer samt huvud och-halsparagangliom. Beslutet, som togs av Nämnden för nationell högspecialiserad vård den 9 mars, innebär att vården koncentreras till färre sjukhus i landet. Enligt beslutet blir Akademiska det enda sjukhuset som får bedriva klaffkirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till neuroendokrina tumörer.

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)

- Att Region Uppsala tilldelats dessa områden beror inte på tur, det beror på skickliga medarbetare och vård i världsklass. Detta innebär att vi kan utveckla kvaliteten av vården ytterligare samt använda vårdens resurser bättre för att patienter ska få vård i tid, säger Emilie Orring, ordförande i regionstyrelsen (M).

- En koncentration till färre sjukhus ökar möjligheten för en mer jämlik vård vid komplexa och ovanliga diagnoser, att patienterna får bästa möjliga vård oavsett var i landet man bor. Det krävs stora volymer för att bli skicklig, bedriva forskning och utveckla behandlingarna. På Akademiska finns multidisciplinär kompetens och erfarenhet inom utredning och behandling, säger sjukhusdirektör Marianne van Rooijen.

Hon tillägger att det är extra hedrande att Akademiska som enda sjukhus i landet får bedriva klaffkirurgi vid hjärtsjukdom kopplad till neuroendokrina tumörer.

- Endokrina tumörer är ett av sjukhusets fem centers of excellence. Akademiska är det enda sjukhuset i Europa, och ett av få sjukhus i världen, som har en speciell klinik som är helt och hållet inriktad på behandling av patienter med hormonproducerande tumörer i organ som bukspottskörteln, levern, lungorna och sköldkörteln.

Neuroendokrina tumörer (NET) är en typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller lungorna. Beslutet om vården för avancerade fall av sådana tumörer buken och binjurarna samt binjurebarkscancer innebär att vården koncentreras till fyra sjukhus. Behandlingen är en kombination av kirurgi, cytostatika, somatostatinanaloger, målsökande strålbehandling (PRRT) samt målsökande terapi, där man använder läkemedel eller andra substanser för att exakt identifiera och attackera vissa cancerceller. Beslutet innebär också att klaffkirurgi vid hjärtsjukdom koppad till NET koncentreras till endast ett sjukhus – Akademiska.

Beslutet om huvud-hals paragangliom innebär att vården koncentreras till två sjukhus för dessa tumörer. I Sverige diagnostiseras cirka 20-30 patienter per år. Paragangliom är en sorts tumörersom framförallt uppträder kring halspulsådern, kring stora nerver eller längs halsvenen i halsen. De växer långsamt och upptäcks först när en knöl kan kännas eller ses på halsen. Ibland ger tumörerna specifika symptom exempelvis obehagskänsla vid sväljning, tryckkänsla och tinnitus. Patienterna kan erbjudas kirurgi eller strålbehandling. I vissa fall kan man också följa patienterna med röntgenundersökningar för att se hur snabbt de växer och kan då bli aktuella för aktiv behandling.

Akademiska sjukhuset/Region Uppsala ansökte även om nationell högspecialiserad vård inom fertilitetsbevarande kirurgi vid cervixcancer och för vissa neuromuskulära sjukdomar hos barn och vuxna, men tilldelades inte dessa områden.
 

FAKTA: Nationell högspecialiserad vård på Akademiska sjukhuset

  • Endometrios
  • Brännskadevård
  • Kraniofacial kirurgi
  • Gallgångssjukdomen PSC
  • Transjugulär intrahepatisk shunt (TIPS) vilket omfattar endovaskulär behandling mot komplikationer vid skrumplever.
  • Moyamoya; en sjukdom som drabbar blodkärlen i hjärnan.
  • Huvud och halsparagangliom
  • Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer. Operationer vid hjärtsjukdom kopplad till NETFAKTA: Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Den 1 juli 2018 ersattes rikssjukvård med nationell högspecialiserad vård (NHV) som rör den allra mest avancerade vården inom vissa diagnoser. Regionerna ansöker löpande om tillstånd. Socialstyrelsen utreder och Nämnden för nationell högspecialiserad vård beslutar vilka sjukhus som får uppdraget. Vården finansieras offentligt och bedrivs vid som mest fem enheter i landet. Det handlar om vård där endast ett fåtal vårdgivare i landet kan uppfylla kraven på kompetens, tillgänglighet och arbete i multidisciplinära team. Syftet med koncentrationen till ett fåtal platser är framförallt att utveckla kunskapen, kvaliteten och patientsäkerheten samt att använda resurserna på ett effektivt sätt.

 

För mer information, kontakta:

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M), tel: 076-785 41 72, e-post: emilie.orring@regionuppsala.se

Marianne van Rooijen, sjukhusdirektör, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 13 42, e-post: sjukhusdirektor@akademiska.se

Anna-Karin Haylock, överläkare inom öron-näs-halssjukdomar vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 00 00, e-post: anna-karin.haylock@akademiska.se

Staffan Welin, sektionschef inom onkologisk endokrinologi vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 02 16, e-post: staffan.welin@medsci.uu.se

Nyckelord

Bilder

Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Emilie Orring, regionstyrelsens ordförande (M)
Ladda ned bild

Om

Region Uppsala
Region Uppsala
Storgatan 27 (postadress Box 602)
751 25 Uppsala

https://www.regionuppsala.se/

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 28 november28.11.2022 15:52:55 CET | Nyheter

Utredning av ny sjukhusbyggnad på annan plats överlåts till regionstyrelsen Vid sjukhusstyrelsens sammanträde presenterades en fördjupad förstudie av centralblocket på Akademiska sjukhuset. Förstudien har tagit fram ett tänkbart scenario, som innebär att centralblocket renoveras och anpassas, men att det också skapas nybyggnader för vissa verksamheter, ett projekt som förväntas ta flera decennier. Som ett alternativ presenteras också ett förslag om att bygga ytterligare ett sjukhus. Sjukhusstyrelsen ansåg att frågan om ny sjukhusbyggnad behöver utredas vidare, där man tar hänsyn till fler perspektiv, bland annat behovet av högspecialiserad sjukvård och det pågående omställningsarbetet för framtidens hälso- och sjukvård. Det behövs också samråd med fler förvaltningar inom Region Uppsala och med länets kommuner. Sjukhusstyrelsen beslutade att överlåta ärendet till regionstyrelsen för fortsatt beredning. Oförändrad prognos för Akademiska efter oktober Akademiska sjukhusets årsprognos är o

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 november24.11.2022 16:47:58 CET | Nyheter

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari – augusti 2022. Region Uppsalas resultat för 2022 beräknas bli 424 miljoner kronor, vilket är 219 miljoner kronor bättre än budget. Det positiva resultatet beror på högre skatteintäkter, generella och riktade statsbidrag och ersättning för vaccinering. Intäkterna för trafik, riks- och regionvård och tandvård är lägre än budgeterat, vilket hänger samman med effekter av pandemin och svårigheter med kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Reviderad regionplan och budget 2023-2025 fastställd Den reviderade regionplanen och budgeten för 2023-2025 fastställdes av regionfullmäktige. Budgeten har tidigare fastställts vid fullmäktiges sammanträde i juni, men eftersom det har hållits val ska den faställas på nytt. Några revideringar i budgeten har gjorts sedan junisammanträdet. Bland annat har de beräknade skatteintäkterna och pensionskostnaderna justerats. En anslagsram på 37 miljone

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 22 november 202222.11.2022 14:19:15 CET | Pressmeddelande

Det nya produktionsköket vid Akademiska sjukhuset föreslås pausas Vid sitt möte beslutade fastighets- och servicenämnden att föreslå att arbetet med det nya produktionsköket pausas i sex månader, därefter tas ett nytt ställningstagande. En prognos för ärendet ska lämnas till nämnden senast i juni 2023. Beslutet går nu vidare till både regionstyrelsen och regionfullmäktige. Bakgrunden är att regionfullmäktige 2018 fattade beslut om genomförandet av projektet Nytt produktionskök och restaurang vid Akademiska sjukhuset. En första upphandling genomfördes i december 2021 och utfallet blev endast ett inkommet anbud, detta överskred dessutom väsentligen projektets budget. Därför avbröts upphandlingen med hänvisning till oacceptabelt anbud. Vid ett upphandlingsförfarande i maj 2022 hade materialprisindex införts, för att öppna för fler och lägre anbud. Men även denna gång inkom endast ett anbud, som låg ännu högre än det tidigare. Därför avbröts även denna upphandling med hänvisning till oacce

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 november21.11.2022 16:27:03 CET | Nyheter

Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 utsedda Vinnarna av Hälsofrämjandepriset 2022 har utsetts. Priset delas ut för att uppmärksamma hälsofrämjande insatser inom hälso- och sjukvården. För 2022 års pris fördelas prissumman på sammanlagt 100 000 kronor mellan följande verksamheter: Familjeläkarna Luthagen, Uppsala för ett systematiskt arbete med stöd till goda levnadsvanor genom ett strukturerat och hälsofrämjande arbetssätt förankrat i ordinarie verksamhet - 60 000 kronor. Närvårdsenheten Tierp-Älvkarleby, Nära vård och hälsa för utveckling av ett personcentrerat arbete med hälsofrämjande perspektiv och stöd för goda levnadsvanor - 40 000 kronor. Oförändrad prognos för vårdstyrelsen i oktober Den ekonomiska prognosen för förvaltningarna Nära vård och hälsa och Folktandvården var oförändrad i oktober jämfört med föregående månad. Nära vård och hälsa lämnar en prognos på +/- 0 kronor, vilket är 15 miljoner kronor bättre än årsbudget. Folktandvården lämnar en prognos på plus 11 miljoner

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum