A Non Smoking Generation

Reklam för vitt snus ökar i sociala medier och ungas bruk ökar i samma takt

Dela

Betald tobaksreklam i sociala medier har ökat drastiskt under det senaste året. En ny analys som har genomförts av Meltwater, på uppdrag av A Non Smoking Generation, visar att tre tobaksföretag har marknadsfört vitt snus på Instagram i samarbete med minst 34 influencers till ett uppskattat värde av 11,8 miljoner kronor. Samtidigt visar färsk nationell statistik att allt fler ungdomar använder snus och nya nikotinprodukter.

För fjärde året i rad har den tobaksförebyggande organisationen A Non Smoking Generation lanserat en rapport om hur tobak porträtteras i media, baserad på en analys som har genomförts av Meltwater. Den nya rapporten visar att reklam för vitt snus via influencers i sociala medier har ökat markant under 2021, och att nya varumärken har lanserats samt fått stor exponering sedan föregående år. Varumärkena Lyft, Loop och Volt har marknadsförts via 181 Instagram-inlägg i samarbete med 34 influencers till ett uppskattat värde av minst 11,8 miljoner kronor och en räckvidd på 4,3 miljoner. Analysen 2020 omfattade Lyft, Zyn och Nordic Spirit, som då hade publicerat 65 inlägg i samarbete med 13 influencers till ett uppskattat värde av 2,3 miljoner kronor och en räckvidd på 1,5 miljoner.

-       Det är tydligt hur tobaksindustrin når ut till helt nya målgrupper som varken rökt eller snusat tidigare. Dessa nya produkter blir en inkörsport till ett nikotinberoende och innebär att tobaksbruket bland unga ökar i stället för att minska, säger Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation.

Utöver tobaksreklamen i sociala medier belyser rapporten hur tobak porträtterades i redaktionella medier under första halvåret 2021. Likt tidigare år har tobaksföretagens ekonomiska vinster och utveckling på börsen fått stor medieexponering. Cirka 23 procent av artiklarna där tobak var huvudämnet handlade om ekonomi, jämfört med cirka 0,8 procent av artiklarna som berörde tobakens effekter på miljö och hållbarhet.

-       Det är problematiskt att tobak framställs som en viktig del av samhällsekonomin, när tobaksindustrins affärer i själva verket bygger på att locka barn in i ett skadligt beroende som leder till omfattande samhällskostnader och hotar en hållbar utveckling, säger Helen Stjerna.

Under våren ska regeringen presentera en förnyad ANDTS-strategi (strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin, samt spel om pengar) och en proposition för reglering av nya nikotinprodukter. Propositionen ska behandlas i riksdagen före sommaren. 

-       För att vända den negativa trenden med ökande tobaksbruk bland unga krävs politiska åtgärder för att stoppa tobaksindustrins reklam. Inför stundande tobakspolitiska beslut uppmanar vi samtliga riksdagsledamöter att ta sitt ansvar och rösta för ungas hälsa och en hållbar framtid, säger Helen Stjerna.

Rapporten finns bifogad och tillgänglig på www.nonsmoking.se.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

A Non Smoking Generation
A Non Smoking Generation
Skicka brev: Box 555 12/ Besök: Järntorget 78
102 04 Stockholm

08-10 93 00http://www.nonsmoking.se/

Stiftelsen En Rökfri Generation

Stiftelsen A Non Smoking Generation har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska välja att inte börja använda tobak. Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer för barn och ungdomar.

 

Följ A Non Smoking Generation

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från A Non Smoking Generation

Fler än 240 000 unga vill ha en tobaksfri skoltid – utbildningsdepartementet undviker frågan24.11.2021 07:00:00 CET | Pressmeddelande

A Non Smoking Generations senaste Novusundersökning visar att åtta av tio ungdomar i 14-18 års ålder är positiva till att förbjuda cigaretter och snus under hela skoltiden. Denna statistik motsvarar minst 240 000 ungdomar som vill ha en tobaksfri skoltid. Organisationen har kontaktat utbildningsdepartementet upprepade gånger för att lyfta frågan, men har inte fått något gensvar.

Unga behöver och vill ha en tobaksfri skoltid11.10.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Nio av tio tobaksdebuter sker i tonåren eller tidigare. Den vanligaste orsaken till att unga börjar röka eller testar nya nikotinprodukter är påverkan från kompisar. A Non Smoking Generations nya Novusrapport visar att de flesta som börjar använda tobak är minderåriga och gör det på grund av grupptryck. Samtidigt visar rapporten att unga vill slippa den pressen i skolan - åtta av tio är positiva till att förbjuda både cigaretter och snus under skoltiden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum