Fastighetsägarna

Rekommendation om maxtak för antalet besökare i köpcentrum

Dela

Fastighetsägarna har utarbetat en rekommendation om ett tak för maximalt antal besökare vid samma tillfälle i köpcentrum. Syftet är att motverka trängsel som eventuellt kan uppstå och minska smittspridningen. Rekommendationen har tagits fram utifrån Folkhälsomyndighetens och regeringens uppmaning om att vidta åtgärder för att minska eventuell trängsel.

Regeringen aviserade den 18 december 2020 att smittspridningen ökar kraftigt i samhället och att alla aktörer behöver genomföra åtgärder för att minska smittspridningen. Folkhälsomyndigheten meddelade att butiksinnehavare samt fastighetsägare med köpcentrum behöver identifiera ett maxantal för antalet personer som kan vistas i en butik respektive ett köpcentrum samtidigt.

– Fastighetsbranschen har under hela coronapandemin vidtagit många åtgärder för att minska trängsel och smittspridning, som tydlig information om besöksflöden, påminnelser om att hålla avstånd, distansvärdar och erbjudande om hemleverans. Vi ser att åtgärderna haft effekt och att antalet besökare till köpcentrum minskat kraftigt den senaste tiden, säger Anders Holmestig, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Vi befinner oss i ett allvarligt läge och det viktigt att vi alla bidrar till att minska smittspridningen ytterligare. Därför har vi tagit fram en rekommendation kring hur ett maxtak för antalet besökare kan införas och vilka ytterligare åtgärder som kan genomföras för att minska trängsel , säger Anders Holmestig.

– Alla aktörer behöver gemensamt ta ansvar för att minska smittspridning. Samverkan mellan butiksinnehavare, restauranger och köpcentrum är avgörande för att vi ska lyckas, avslutar Anders Holmestig.

Fastighetsägarnas rekommendationer

  • Utifrån fastighetens förutsättningar identifiera ett maxtak för antalet samtida besökare. I allmänhet bör maxtaket utgå från 1 person per 10-20 kvadratmeter tillgänglig yta (butiksytor, allmänna ytor, restaurangytor).
  • Överväg om det är lämpligt att dela in köpcentrumet i zoner utifrån dess förutsättningar och sätta ett besöksantal utifrån faktisk kvadratmeteryta i respektive zon.
  • Använd besöksräknare för att i realtid följa hur många som befinner sig i köpcentrumet och ha en beredskap för att vidta åtgärder om antalet besökare närmar sig maxtaket.
  • Använd förebyggande åtgärder för att minska trängsel på platser där trängsel kan uppstå, exempel på sådana åtgärder kan vara slussningssystem, kösystem utomhus eller riktning av besöksflöden.
  • Använd avståndsvärdar för att påminna besökare om att hålla avstånd.
  • Samverka med butiksinnehavare för att förebygga trängselsituationer utanför butikslokaler. Tänk på att butiksinnehavarna själva ansvarar för att avgöra maximalt antal besökare i respektive butikslokal.
  • Kommunicera tider med högre respektive lägre besöksflöden på webbsidor, informationstavlor och liknande.
  • Informera om hur man som besökare tar eget ansvar genom att bara besöka köpcentrumet när man är fullt frisk, handla ensam och inte tillsammans med andra, om möjligt besöka köpcentrum på tider med lägre besöksflöden, handla under så kort tid som möjligt och använda hemleverans.

Kontakter

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Ett dråpslag mot nyproduktion av hyresrätter22.1.2021 16:23:12 CETPressmeddelande

Det beslut som Hyresnämnden i Umeå meddelade under fredagen innebär ett dråpslag mot nyproduktion av hyresrätter. "Beslutet riskerar skapa en situation som innebär att månadshyror i nya tvårumslägenheter blir upp till 1 500 kr högre än vad de behöver vara. Ingen hyresvärd kommer vara intresserad av att bygga bostäder om hyresutvecklingen blir noll över 15 år. Det skulle drabba Umeå hårt och borde oroa politikerna", säger Peter Sörman, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna MittNord.

Statens uppgift att stötta företag i kris16.1.2021 14:09:53 CETPressmeddelande

Regeringen har meddelat att ett nytt hyresstöd till småföretagare ska införas för första kvartalet 2021. Stödet har samma konstruktion som hyresstödet som fanns under 2020, där fastighetsägaren och staten förutsätts dela på kostnaden för sänkta hyror till lokalhyresgäster. Stödets konstruktion innebär att staten övervältrar ansvar på enskilda fastighetsägare att både avgöra vilka företag som skall få stöd och bekosta stödet.

Fastighetsbranschen kommer fortsätta ta ansvar för att minska smittspridningen8.1.2021 16:47:20 CETPressmeddelande

Fastighetsföretag, köpcentrum och gallerior har under hela pandemin vidtagit åtgärder för att minska risken för trängsel och smittspridning. Antalet besökare har minskat kraftigt sedan de skärpta restriktionerna infördes. Fastighetsägarna tar nu utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter fram nya rekommendationer för hur fastighetsägare kan fortsätta att bidra till minskad trängsel och motverka smittspridning.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum