Installatörsföretagen

Rot oförändrat i budgeten trots kraftigt ökad efterfrågan på svartarbete

Dela

Rotavdraget återställs inte till 50 procent i höstbudgeten. Detta trots att rutavdraget höjs. Att regeringen inte återställer rotavdraget ökar risken för svartarbete när konjunkturen försvagas. Nästan hälften av tillfrågade företag i bygg- och installationsbranschen upplever redan en markant ökning av förfrågningar om svartarbete i år.

Den rådande pandemin har inneburit en tydlig ekonomisk nedgång vilket skapar osäkerhet på sikt. Bygg- och installationssektorn är inget undantag. Företagen inom bland annat el, vs och ventilation har delvis klarat krisen bättre än andra branscher, men oron för framtiden är stor.

- Våra medlemsföretag har gjort sitt yttersta för att hålla igång produktionen under pandemin. Nu ser vi att stora projekt som rullat på börjar bli klara, men marknaden avvaktar med att dra igång nya satsningar eller skjuter på projektstarter. Vår bedömning är att den tuffaste perioden återstår, säger Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen.

- Ett återställt rotavdrag är avgörande för att motverka svartarbete, fusk och mygel i en konjunkturnedgång. Det är synd att regeringen inte tar den chansen. Rotavdraget är en beprövad reform för att stimulera svensk ekonomi, där avdraget enkelt kan återställas till sin ursprungsnivå, fortsätter Ola Månsson.

Att det finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb visar en undersökning som bygg- och installationssektorn nyligen genomfört bland sina medlemsföretag. Undersökningen visade att hälften av företagen fått frågor i år om huruvida de kan utföra arbeten utan kvitto och 4 av 10 företag uppger att det är en kraftig ökning från samma period förra året.

- Vi representerar en bransch som är positiv till de klimatsatsningar och energibesparande åtgärder som regeringen och samarbetspartierna vill genomföra i budgeten. Det är våra medlemsföretag som möjliggör klimatomställningen. Men mer krävs för att ta Sverige genom krisen, och vi är mycket oroade gällande den ökade förfrågningsgrad om svartarbete som signaleras, avslutar Ola Månsson.

För mer information:

Eva Strindberg, kommunikationsansvarig press och opinion

0733-366880

Dokument

Om

Installatörsföretagen
Installatörsföretagen
Ringvägen 100
11860 Stockholm

+46 8 762 76 00https://www.in.se/

Rent vatten, ljus, frisk luft, värme och kyla. Det är viktiga byggstenar i vårt moderna samhälle och förutsättningar som många tar för givet. Vi står nu inför en klimatomställning där smarta installationer har en nyckelroll att spela för att du och jag ska kunna fortsätta leva våra liv som idag – även i framtiden.

Hos oss samlas installationsbranschens företag som steg för steg gör världen mer klimatsmart genom elektrifiering, energieffektivisering och hållbara installationer. Det är våra 3 600 medlemsföretag med sina 55 000 medarbetare som gör det möjligt för Sverige att nå klimatmålen. 

Vi är Installatörsföretagen och vårt uppdrag är brett. Vi stöttar våra medlemsföretag i deras vardag, samtidigt som vi företräder branschen i debatten och arbetar för att trygga framtidens arbetskraft. När installatörerna ska starta, driva eller utveckla sina företag, då står vi vid deras sida och hjälper dem att bli bättre arbetsgivare och mer framgångsrika som företagare.

Tillsammans skapar vi förutsättningarna för ett modernt, klimatsmart och hållbart Sverige. Det är vi som gör det möjligt.

Installatörsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation. Vi är en del av Svenskt Näringsliv.

Följ Installatörsföretagen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Installatörsföretagen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum