IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Rysslands invasion har stor inverkan på kemiindustrin – 7 av 10 företag påverkas av brutna leveranser

Dela
Årets första kvartal innebar fortsatta utmaningar för svensk kemiindustri. Trots detta lyckades IKEM:s medlemmar uppnå samma produktionsvolymer som motsvarande kvartal 2021. Enligt en ny rapport från IKEM är utmaningarna framåt desto större. Sju av tio företag upplever direkt eller indirekt påverkan genom brutna leveranser från Ryssland, Belarus och Ukraina. Nu måste näringslivet och politiken kroka arm för att Sverige och EU ska kunna kapa beroendet av Ryssland.
Bild 1. IKEM-IDEX FÖR PERIODEN Q3-2016-Q1 2022 ÖVER INHEMS FÖRSÄLJNING SAMT EXPORTEN (VOLYM I ÅRSTAKT). INDEXVÄRDE UNDER 100 MARKERAR AVMATTNING (KONTRAKTION)
Bild 1. IKEM-IDEX FÖR PERIODEN Q3-2016-Q1 2022 ÖVER INHEMS FÖRSÄLJNING SAMT EXPORTEN (VOLYM I ÅRSTAKT). INDEXVÄRDE UNDER 100 MARKERAR AVMATTNING (KONTRAKTION)

Den svenska kemi-, plast-, läkemedel och gummiindustrin har klarat sig bra genom pandemin. Även under första kvartalet 2022 nåddes förväntningarna men orosmolnen hopar sig. Rysslands invasion innebär inte bara enormt mänskligt lidande och extrem förstörelse, den påverkar också̊ världsekonomin. Det står nu klart att Rysslands invasion redan gett effekter på kemiindustrin.

− På kort sikt upplever företagen att de kan hantera leveransproblemen. På längre sikt är man optimistisk och har en tilltro till att näringsliv och politiker kommer att hitta långsiktiga lösningar kring värdekedjor, elproduktion och högre självförsörjning av råvaror. Men det på medellång sikt, ett till fyra år, som de stora utmaningarna uppstår när de kortsiktiga lösningarna är avverkade och de långsiktiga ännu inte är på plats, säger Carl Eckerdal, Chefekonom på IKEM.

Sju av tio företag har redan nu direkta eller indirekta effekter av sanktioner och brutna leveranser från Ryssland, Ukraina och Belarus. Ryssland är inte en stor leverantör för svensk kemiindustri men då de kontrollerar vissa viktiga rå- och insatsvaror får det stor effekt på den globala industriproduktionen. Fyra av tio medlemsföretag tror att det kan bli svårt att klara den kemirelaterade produktionen i EU utan insatsvaror från dessa tre länder på medellång sikt. Kritiska ämnen som kommer från dessa länder är till exempel palladium, fosfat, titan och platina.

Utöver krigets påverkan svarar 58 procent av medlemsföretagens att deras produktion påverkas av trögheter i globala värdekedjor. Det råder brist på råvaror som plastråvara, kemikalier, aluminium och papper. Nio av tio företag räknar med olika utbudsstörande inslag i produktionen under andra kvartalet.

− Nöden är kreativitetens moder och IKEM:s medlemsföretag är kända för sin innovationskraft. Vi tror på branschens uppfinningsrikedom att lösa många av utmaningarna genom exempelvis kemisk återvinning och elektrifiering. Men för att innovationerna ska kunna lösa utmaningarna på medellång sikt kärvs att politiker i tid ger rätt förutsättningar för industrin. Det gäller bland annat snabbare tillståndsprocesser, stabil energiförsörjning och utökad råvaruproduktion, säger Carl Eckerdal.

För mer information kontakta:
Carl Eckerdal, chefekonom IKEM, tel +46 70 497 11 98, e-post carl.eckerdal@ikem.se.

 Läs IKEM:s konjunkturbrev här

Kontakter

Bilder

Bild 1. IKEM-IDEX FÖR PERIODEN Q3-2016-Q1 2022 ÖVER INHEMS FÖRSÄLJNING SAMT EXPORTEN (VOLYM I ÅRSTAKT). INDEXVÄRDE UNDER 100 MARKERAR AVMATTNING (KONTRAKTION)
Bild 1. IKEM-IDEX FÖR PERIODEN Q3-2016-Q1 2022 ÖVER INHEMS FÖRSÄLJNING SAMT EXPORTEN (VOLYM I ÅRSTAKT). INDEXVÄRDE UNDER 100 MARKERAR AVMATTNING (KONTRAKTION)
Ladda ned bild
Carl Eckerdal, Chefekonom på IKEM
Carl Eckerdal, Chefekonom på IKEM
Ladda ned bild
Carl Eckerdal, Chefekonom på iKEM
Carl Eckerdal, Chefekonom på iKEM
Ladda ned bild
Tabell 1. IKEM-Index. Utvecklningen under Q1. Index 100 motsvarar oförändrad utveckling (årstakt). Minvärde = 50, maxvärde = 150. Källa: IKEM
Tabell 1. IKEM-Index. Utvecklningen under Q1. Index 100 motsvarar oförändrad utveckling (årstakt). Minvärde = 50, maxvärde = 150. Källa: IKEM
Ladda ned bild
Tabell 2. Har företagets produktion påverkats av trögheter i de globala värdekedjorna till följd av logistikproblem, handelssanktioner och/eller utbudsbrister under Q1
Tabell 2. Har företagets produktion påverkats av trögheter i de globala värdekedjorna till följd av logistikproblem, handelssanktioner och/eller utbudsbrister under Q1
Ladda ned bild
Tabell 3. Inom vilka delar har ni uppleveet tillgång/utbudsbrister under Q1? Andel av samtliga deltagande företag.
Tabell 3. Inom vilka delar har ni uppleveet tillgång/utbudsbrister under Q1? Andel av samtliga deltagande företag.
Ladda ned bild
Tabell 4. Räknar företaget med att produktionen påverkas av de trögheter i de globala värdekedjorna till följd av logistikproblem, handelssanktioner och/eller utbudsbrister under Q2
Tabell 4. Räknar företaget med att produktionen påverkas av de trögheter i de globala värdekedjorna till följd av logistikproblem, handelssanktioner och/eller utbudsbrister under Q2
Ladda ned bild
Tabell 5. Hur ser företaget på kostnadsutvecklingen (inköp av råvara/insatsvara, el transport, förpackningar etc) under Q2? Årstakt
Tabell 5. Hur ser företaget på kostnadsutvecklingen (inköp av råvara/insatsvara, el transport, förpackningar etc) under Q2? Årstakt
Ladda ned bild
Tabell 6. Har företaget påverkas av kriget i Ukraina genom brutna leveranser från Ryssland, Belarus och/eller Ukraina? Flera svar möjligt
Tabell 6. Har företaget påverkas av kriget i Ukraina genom brutna leveranser från Ryssland, Belarus och/eller Ukraina? Flera svar möjligt
Ladda ned bild
Tabell 7. Enligt er mening, kan den kemirelaterade produktionen inom EU klara sig utan rå- och insatsvaror från Ryssland, Belarus och Ukarina?
Tabell 7. Enligt er mening, kan den kemirelaterade produktionen inom EU klara sig utan rå- och insatsvaror från Ryssland, Belarus och Ukarina?
Ladda ned bild

Dokument

Om

IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB
IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige ABhttps://www.ikem.se/

IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är svenska och utlandsägda med en gemensam vision för hållbar tillväxt: att utveckla industriella lösningar till de globala samhällsutmaningarna. Våra 1250 medlemsföretag med 70 000 medarbetare är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag, sten- tvätt-, metall- och återvinningsindustrierna.

Följ IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från IKEM - Innovations- och kemiindustrierna i Sverige AB

Ny analys från IKEM: Arbetskraftsinvandring central för svensk ekonomi och industrins omställning20.3.2023 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Den kunskapsintensiva industrin är helt beroende av att kunna rekrytera rätt personer. Arbetskraftsinvandringen är avgörande för innovations- och kemiindustribranschen eftersom den i stor utsträckning möjliggör expansion och det gröna teknikskiftet. En ny analys från IKEM visar att arbetskraftsinvandringen bidrog med 45 miljarder kronor till Sveriges BNP och 15 miljarder kronor i skatteintäkter år 2022. En majoritet av bidraget kommer från industrinära yrken.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum