Fastighetsägarna

Så gick det för Trelleborgs stadskärna under pandemiåret

Dela

Under pandemiåret 2020 minskade Trelleborgs stadskärna sin totala omsättning med 9,8 procent. Det största tappet stod modehandeln, hotell- och restaurangnäringen och kommersiell service för. Däremot ökade försäljningen av dagligvaror i stadskärnan. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Dagligvaruhandeln i Trelleborgs stadskärna ökade under 2020 med 9,8 procent. Det är en starkare utveckling än jämförbara medelstora städer som i snitt ökade försäljningen av dagligvaror med 5,6 procent.

– Coronapandemin har påverkat omsättningen i våra stadskärnor. Vi har uppmanats att begränsa våra besök i stadskärnan och givetvis har det fått konsekvenser, men vi ser ljust på utvecklingen framåt. Attraktiva stadskärnor är positivt för hela kommunen och bidrar till tillväxt genom nyetableringar, arbetstillfällen, ökad inflyttning och besöksnäring. Stadens aktörer behöver ha ett helhetserbjudande med en mix av verksamheter som stärker stadskärnans attraktionskraft och gynnar handeln, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig. Fastighetsägarna Syd.

Coronapandemin medförde stora utmaningar för modehandeln i våra stadskärnor som upplevde minskad efterfrågan till följd av att människor inte har kunnat träffats och sociala tillställningar ställdes in. I Trelleborg minskade modehandeln sin omsättning med 25 procent.

– Pandemiåret 2020 tog hårt på Trelleborgs lokala cityhandel. Vilket är olyckligt med tanke på att siffrorna för 2019, som presenterades i fjol, visade på en positiv trend då den totala omsättningen i stadskärnan ökade med 2,4 procent. Känslan är dock att årets cityhandel är på god väg att återhämta sig, säger Lotta Wahlqvist från Trelleborg Citysamverkan.

Hotellen drabbades av minskat resande och konferensmarknaden försvann under pandemin. Även restaurangnäringen hade ett tufft år. Särskilt under de tider på året då smittspridningen var hög undvek människor restauranger. Många restauranger i landet har försökt att behålla efterfrågan genom att erbjuda exempelvis avhämtning, hemkörning eller uteservering. I Trelleborgs stadskärna minskade hotell- och restaurangnäringen sin omsättning med 22,8 procent.

– Nu har människorna kommit tillbaka och stadskärnan som mötesplats blir ännu viktigare. Vi ser en efterfrågan på ytor där vi kan mötas, över generationsgränserna. Fler inbjudande platser mellan husen stärker de redan etablerade verksamheterna. De stadskärnor som lyckas skapa en atmosfär och ett utbud som knyter an till det lokala, genuina och unika har goda framtidsutsikter, säger Joakim Lindström, näringspolitiskt ansvarig, Fastighetsägarna Syd.

Den sociala distanseringen ledde också till att många människor undvek gym, frisörer, barberare, biografer och andra verksamheter. Omsättningen inom kommersiell service, som rymmer dessa verksamheter, minskade med 19,9 procent i Trelleborgs stadskärna under 2020.

– Trelleborgs kommun var snabba med att informera och följa rekommendationerna. Denna omställning för konsumenterna visar sig tydligt i denna undersökning. Glädjande är att centrum trots allt står för en stor del av den totala detaljhandelsomsättningen i kommunen. Detta tyder på att potentialen för en snabb återhämtning finns, säger Zouhair Arabi-Eter, chef för avdelning näringsliv, Trelleborgs kommun.

Försäljningen av hem- och fritidsvaror, där byggvaror, elektronik och möbler ingår, tappade 6,5 procent av sin omsättning. Det var ett större tapp än andra jämförbara städer som minskade försäljningen av hem- och fritidsvaror med 5,5 procent.


Om Cityindex
Cityindex är en objektiv, heltäckande och mellan stadskärnor helt jämförbar kartläggning av den kommersiella utvecklingen i samtliga Sveriges 107 stadskärnor. Cityindex är ett samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI.

5 trender Fastighetsägarna ser i framtidens stadskärnor

1. Den hållbara staden
En byggnad behöver inte bara ha en funktion. Vi kommer att se hur platser och byggnader samnyttjas och används under en längre period över dygnet, veckan etc.

2. En mindre ensam stad
Stadskärnan bär en viktig funktion som mötesplats. Vi vill ha tillgängliga städer för alla åldrar med t ex väderskyddade sittplatser, grönytor och aktiviteter som skapar generationsöverskridande stadsrum.

3. Levande gröna ytor
Pandemin har fått många att återupptäcka naturen och umgås i stadens parker och grönytor. Stråken till dessa platser behöver aktiveras och utrymmena mellan husen i stadskärnan kan kompletteras med grönska.

4. Framtidens urbana kontor
Utbudet i närområdet är en viktig del i vad som gör kontoren attraktiva. I framtiden behöver stadens olika funktioner samverka och dra nytta av varandra.

5. Stadskärnans unika identitet
Stadens historia, miljö och kultur skapar unika stadskärnor som inte kan återskapas någon annanstans. Kultur, nöjen och fritidsliv blir en aktiv del av stadskärnans utbud.

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Gör det lättare att vräka kriminella lokalhyresgäster30.10.2021 11:01:20 CEST | Pressmeddelande

På Socialdemokraternas partikongress i veckan som kommer ska förslag om att göra det enklare att vräka kriminella bostadshyresgäster diskuteras. Men i debatten glöms bort att en stor del av den organiserade ofta äger rum i hyrda lokaler. Här är det mycket svårt att bli av med kriminell verksamhet. Det måste bli ett stopp på att utnyttja fastigheter och affärslokaler för avancerade brottsupplägg utan att fastighetsägaren har möjlighet att bli av med lokalhyresgästen. Det måste bli lättare att säga upp brottsliga lokalhyresgäster. Vi föreslår fyra konkreta åtgärder.

Omsättningen i Borås stadskärna följde pandemins vågor – men Knalleland höll emot28.10.2021 09:30:00 CEST | Pressmeddelande

Omsättningen i Borås stadskärna minskade med 18,4 procent under pandemiåret 2020, vilket är ett lite större tapp än i andra jämförbara städer. Knalleland behöll däremot större delen av sin omsättning och såg endast en marginell minskning på 0,2 procent. Hotellbranschen har haft det tuffast, medan försäljningen av dagligvaror har ökat såväl i stadskärnan som i Knalleland. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Så klarade Limhamns centrum pandemiåret 202027.10.2021 10:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under pandemiåret 2020 ökade den totala omsättningen i Limhamns centrum med 1,4 procent. Bäst gick det för försäljningen av dagligvaror som ökade under 2020. En större utmaning var det för restaurangerna som tappade mest i omsättning. Trots ett tufft år med restriktioner klarade sig Limhamns centrum bra i jämförelse med de 107 stadskärnor som finns med i undersökningen Cityindex 2021. Limhamns centrum mäts som en särskild del av Malmös Cityindexrapport. En rapport som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum