Jönköpings kommun

Så kan föroreningarna i Munksjön åtgärdas

Dela

Munksjön i centrala Jönköping har sedan lång tid tillbaka varit belastad av olika föroreningar. Under åren har flera undersökningar gjorts. Nu visar en ny utredning vilken typ av åtgärder som kan krävas för att minimera påverkan från föroreningarna när det gäller djur- och växtliv.

Munksjön har belastats med föroreningar under lång tid.
Munksjön har belastats med föroreningar under lång tid.

- Föroreningssituationen i Munksjön är komplex. Utredningen visar på flera möjliga alternativ och kostnadsberäkningar för att på sikt förbättra miljön i sjön, säger Annica Magnusson, vattensamordnare i Jönköpings kommun.

2014 gjorde Jönköpings kommun tillsammans med Munksjö AB, numera Ahlstrom-Munksjö, en utredning på uppdrag av Länsstyrelsen. Den visade att föroreningarna behöver åtgärdas. På botten finns förorenat sjösediment och även en fiberbank av cellulosa som bildats efter åratal av papperstillverkning.

- Det behövs fler utredningar. Det är i dag oklart hur föroreningarna, i framförallt den djupa delen av sjön, påverkas av temperaturväxlingar och strömmar. För oss är det viktigt att Vätterns vattenkvalitet inte äventyras vid en sanering av Munksjön, säger Annica Magnuson.

Tyréns AB, som utfört åtgärdsutredningen på uppdrag av Jönköpings kommun, framhåller fyra alternativ med tänkbara åtgärder som skulle förbättra miljön i sjön i olika grad. Kostnadsberäkningarna är preliminära och kan komma att justeras i framtiden.

  • Fiberbanken och den grunda delen av sjön muddras och botten i den djupa delen täcks över (kostnad omkring 500 – 550 miljoner kronor).
  • Förorenade områden i den grunda delen av sjön täcks över (kostnad mellan 9 – 32 miljoner kronor).
  • Förorenade områden i grunda delen muddras (kostnad mellan 23 – 99 miljoner kronor beroende på hur förorenad botten är).
  • Förbättring av fysisk miljö i grundområden (kostnad omkring fyra miljoner kronor, men uppfyller bara delvis målet om en sjö med mindre föroreningar)

Utredningen slår fast att det behövs fler undersökningar innan en slutlig åtgärdslösning väljs. Föroreningarna i Munksjöns sediment behöver kartläggas såväl på ytan som på djupet samt även risken att förorenat grundvatten fortsätter att strömma till sjön. Det behövs också en tydligare kartläggning av hur sjöns botten ser ut.

Även Munksjöns syreförhållanden och vattenströmmar behöver undersökas bättre för att ge en bild av hur de olika åtgärdsalternativen kan påverka vattenmiljön på lång sikt.

Det behövs också säkerställas att föroreningarna i den djupa delen av sjön ligger kvar under olika årstider när vattentemperaturen kan växla.

- Rapporten är ytterligare ett steg för att komma fram till en åtgärd. Vi ser fram emot att studera utredningen i detalj och se hur vi kan staka ut en bra väg mot en framtida lösning, säger Emma Willaredt, avdelningschef på Länsstyrelsen i Jönköping.

Bifogat finns utredningen i sin helhet i pdf-format.

Nyckelord

Kontakter

Annica Magnusson, vattensamordnare Jönköpings kommun
036-105454

Emma Willaredt, avdelningschef samhällsavdelningen Länsstyrelsen.
010-223 63 00

Bilder

Munksjön har belastats med föroreningar under lång tid.
Munksjön har belastats med föroreningar under lång tid.
Ladda ned bild

Dokument

Om

Jönköpings kommun
Jönköpings kommun

551 89 Jönköping

036-105000https://www.jonkoping.se/

I Jönköpings kommun arbetar omkring 12 000 medarbetare för att ge våra 142 600 invånare välfärd och service av hög kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på kommunens webbplats.

Följ Jönköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jönköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum