SkogsstyrelsenSkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Så kan nyanlända få jobb i de gröna näringarna

Dela

Det finns goda möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Mer utbildning, samverkan och att myndigheter går före är några vägar framåt. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet presenterar på en hearing den 10 februari.

På uppdrag av regeringen har ett pilotprojekt genomförts för att främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och i naturvården. Hela kedjan från anläggningsboende till egenförsörjning har granskats för att se var det finns utvecklingsmöjligheter som kan underlätta integrationen.

– Våra kartläggningar visar att det finns möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Framförallt efterfrågas utbildad personal inom trädgårdsnäringen. Vi ser också att arbetskraftsbehovet växer, bland annat på grund av en pågående generationsväxling, säger Roy Melchert, enhetschef integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

– Det finns också arbete, främst inom rekreation, natur- och kulturmiljövård, som av resursskäl eller brist på samordning inte blir utfört. Det kan vara en språngbräda in på arbetsmarknaden för dem som har svårt att få ett första arbete eller som behöver stöd för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, säger Fredrik Gunnarsson, samordnare på Skogsstyrelsen.

Fyra övergripande slutsatser dras i rapporten:

  • De gröna näringarna behöver utveckla nya sätt för att attrahera nyanlända att söka sig till utbildning och jobb i de gröna näringarna. Idag är intresset lågt.
  • Det gröna näringslivet behöver involveras mer, både i att inventera behovet av kompetent arbetskraft och i att hitta lösningar för att ge fler nyanlända arbete.
  • Statliga myndigheter kan gå före när det gäller att korta nyanländas väg till egenförsörjning. Genom samverkan kan de bidra till insatser som skapar sysselsättning och ökar nyanländas anställningsbarhet. Enskilda myndigheters roll och ansvar behöver tydliggöras.
  • De bästa insatserna som genomförs för att korta nyanländas väg till egenförsörjning i de gröna näringarna och naturvården behöver permanentas och spridas geografiskt.

– För att attrahera nyanlända till de gröna näringarna har vi tagit fram information och utbildning för målgruppen. Det finns också ett förslag på en ny naturbruksutbildning, säger Ann Dolling, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Uppdraget slutredovisas på en hearing den 10 februari kl. 13-16 på Villa Källhagen, Djurgården. Medier som är intresserade av att delta vid hearingen kan kontakta Fredrik Gunnarsson, Skogsstyrelsen. Rapporten finns att ladda ner här.

Mer information:
Fredrik Gunnarsson, samordnare arbetsmarknadsuppdrag, Skogsstyrelsen, 0498–25 85 17
Bodil M Ekström, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen, 010–486 24 53
Ann Dolling, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet, 0706–69 74 52
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum