SkogsstyrelsenSkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Så kan nyanlända få jobb i de gröna näringarna

Dela

Det finns goda möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Mer utbildning, samverkan och att myndigheter går före är några vägar framåt. Det visar en rapport som Skogsstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Sveriges lantbruksuniversitet presenterar på en hearing den 10 februari.

På uppdrag av regeringen har ett pilotprojekt genomförts för att främja anställning av nyanlända i de gröna näringarna och i naturvården. Hela kedjan från anläggningsboende till egenförsörjning har granskats för att se var det finns utvecklingsmöjligheter som kan underlätta integrationen.

– Våra kartläggningar visar att det finns möjligheter till arbete för nyanlända i de gröna näringarna. Framförallt efterfrågas utbildad personal inom trädgårdsnäringen. Vi ser också att arbetskraftsbehovet växer, bland annat på grund av en pågående generationsväxling, säger Roy Melchert, enhetschef integration och etablering på Arbetsförmedlingen.

– Det finns också arbete, främst inom rekreation, natur- och kulturmiljövård, som av resursskäl eller brist på samordning inte blir utfört. Det kan vara en språngbräda in på arbetsmarknaden för dem som har svårt att få ett första arbete eller som behöver stöd för att komma tillbaka in på arbetsmarknaden, säger Fredrik Gunnarsson, samordnare på Skogsstyrelsen.

Fyra övergripande slutsatser dras i rapporten:

  • De gröna näringarna behöver utveckla nya sätt för att attrahera nyanlända att söka sig till utbildning och jobb i de gröna näringarna. Idag är intresset lågt.
  • Det gröna näringslivet behöver involveras mer, både i att inventera behovet av kompetent arbetskraft och i att hitta lösningar för att ge fler nyanlända arbete.
  • Statliga myndigheter kan gå före när det gäller att korta nyanländas väg till egenförsörjning. Genom samverkan kan de bidra till insatser som skapar sysselsättning och ökar nyanländas anställningsbarhet. Enskilda myndigheters roll och ansvar behöver tydliggöras.
  • De bästa insatserna som genomförs för att korta nyanländas väg till egenförsörjning i de gröna näringarna och naturvården behöver permanentas och spridas geografiskt.

– För att attrahera nyanlända till de gröna näringarna har vi tagit fram information och utbildning för målgruppen. Det finns också ett förslag på en ny naturbruksutbildning, säger Ann Dolling, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Uppdraget slutredovisas på en hearing den 10 februari kl. 13-16 på Villa Källhagen, Djurgården. Medier som är intresserade av att delta vid hearingen kan kontakta Fredrik Gunnarsson, Skogsstyrelsen. Rapporten finns att ladda ner här.

Mer information:
Fredrik Gunnarsson, samordnare arbetsmarknadsuppdrag, Skogsstyrelsen, 0498–25 85 17
Bodil M Ekström, kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen, 010–486 24 53
Ann Dolling, universitetslektor, Sveriges lantbruksuniversitet, 0706–69 74 52
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Skogsskadorna ökade 2018 - granbarkborren skadade mer än bränderna17.4.2019 10:16:48 CESTPressmeddelande

Skadorna på skogen ökade kraftigt under 2018. Torka och värme är orsaken till skogsbränder, omfattande angrepp av granbarkborre och nyplanterad skog som torkade bort. Granbarkborren orsakade totalt sett betydligt större skador än bränderna. Samtidigt är multiskadad skog, ett växande problem i norr. Det visar Skogsstyrelsens sammanställning över skogsskadorna under förra året.

Kulor av aska ska öka återföring av näring till svenska skogar11.4.2019 11:30:00 CESTPressmeddelande

I dag presenterades en ny produkt, teknik och logistik som ska ge en skjuts näringsåterföringen till skogen i takt med att efterfrågan på biobränsle ökar. Bara omkring en fjärdedel återförs i dag som aska. Därmed riskerar skogen att dräneras på viktiga näringsämnen. I ett unikt pilotprojekt, har askan gjorts till små kulor, granuler, som ska öka askåterföringen i svenska skogar.

Unik Sverigesatsning visas upp - ska ge biobränslet en miljöskjuts framåt5.4.2019 10:48:05 CESTPressmeddelande

Biobränsle är en viktig del i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men att rensa skogen på grenar och trädtoppar kan bli ett miljöproblem. Fram till nu. I Stockholm 11 april demonstreras en teknik unik för Sverige som innefattar en ny produkt och nya transportlösningar som visas på plats med bland annat helikopter. Pilotsatsningen kan ge biobränslet en rejäl miljöskjuts framåt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum