Skogsstyrelsen

Så kan skogsägare få stöd efter sommarens bränder

Dela

Skogsägare som drabbats av sommarens bränder i Dalarna, Gävleborg och Jämtland ska få ekonomiskt stöd. Dessutom behövs särskilt stöd för att transportera och såga det brandskadade virket. Det förslaget lämnar Skogsstyrelsen i dag över till regeringen.

Släckningsarbete vid Trängslet. Foto: Andreas Öster, Skogsstyrelsen
Släckningsarbete vid Trängslet. Foto: Andreas Öster, Skogsstyrelsen

– Sommarens bränder satte stor press på skogssektorn och innebar också personliga tragedier. Vi bedömer att det stöd vi föreslår skulle ha en lindrande effekt och samtidigt stimulera till att få ut virket ur skogen snabbt innan en massförökning av skadeinsekter riskeras, säger Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist, som presenterade förslaget på en presskonferens i brandhärjade Kårböle, Gävleborg, i dag.

I augusti fick Skogsstyrelsen uppdraget från regeringen att kartlägga skogsbrukets skador efter sommarens skogsbränder och komma med förslag på hur skogsägarna kan kompenseras i de områden som är värst drabbade. Efter en utredning föreslår Skogsstyrelsen att berörda skogsägare i Dalarna, Gävleborg och Jämtland ska kunna få ta del av stödet, eftersom den samlade effekten av många och stora bränder har haft störst påverkan där, både på det regionala samhället och skogssektorn.

Skogsstyrelsen föreslår därför fyra olika stöd till de tre länen som totalt omfattar 72 miljoner kronor:

  • 44 miljoner går till skogsägare för ökade kostnader. Avverkning och transport av brandskadat virke är dyrare. Orsaken är att det kräver särskilda skogsmaskiner, lastbilar och tågvagnar eftersom virke från andra områden inte får bli nedsotat. Ersättningen föreslås bli 20 kronor per kubikmeter för timmer och 50 kronor för energived.
  • Tre miljoner kronor till stöd för utmärkning av gränser. Fastighetsgränser behöver märkas ut på nytt eftersom många markeringar skadats eller försvunnit i branden. Bidraget är på 3 000 kronor per kilometer.
  • 15 miljoner kronor i stöd till väghållare för uppgradering av vägnätet. På många håll måste vägarna tåla många virkestransporter på kort tid och behöver därför förstärkas. (Reparationer av skador från brandbekämpningen finansieras via MSB och räddningstjänsten.)
  • Tio miljoner kronor i stöd till industriföretag eller logistikföretag, som kompensation/för att täcka kostnaderna för dyrare, separat hantering av brandskadat virke för att inte sota ned virke från andra skogar, till exempel vid lagringsplatser och sågverksindustri.

Stödet gäller merkostnader som inte täcks av försäkringsbolag eller andra delar av regeringens stödpaket. Förslaget har tagits fram i samråd med skogsnäring och berörda myndigheter.

När stöden kan börja betalas ut är ännu inte helt klart men regeringen har aviserat finansiering för 2019. Skogsstyrelsen gör bedömningen att merkostnader för åtgärder under hösten 2018 ska kunna ersättas retroaktivt.

Samtidigt visar Skogsstyrelsens utredning att det behöver bli tydligare hur och när staten ska kompensera vid stora skogsskador i framtiden och Skogsstyrelsen föreslår därför att det ska utredas.

(OBS! Läs hela rapporten samt se kartor och preciserade siffror över bränderna under dokument nedan!)

Mer information:

Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen, 036-35 94 30, herman.sundqvist@skogsstyrelsen.se

Andreas Eriksson, utredare, Enheten för policy och analys, Skogsstyrelsen, 031-705 62 86, 070-568 44 87, andreas.eriksson@skogsstyrelsen.se

Svante Larsson, nationell brandskadesamordnare, Skogsstyrelsen, 0923- 699 72, 070-347 24 31, svante.larsson@skogsstyrelsen.se

Peter Jernberg, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036-35 93 30, 076-785 93 30, peter.jernberg@skogsstyrelsen.se

Bilder

Släckningsarbete vid Trängslet. Foto: Andreas Öster, Skogsstyrelsen
Släckningsarbete vid Trängslet. Foto: Andreas Öster, Skogsstyrelsen
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vi finns över hela landet med huvudkontor i Jönköping. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att de skogspolitiska mål som beslutats av riksdagen kan nås. Målen för produktion och miljöhänsyn är jämställda. Den lokala förankringen är viktig för oss. Vår vision är ”Skog till nytta för alla”.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

600 arter i skogen presenteras i ny naturvårdsbibel23.5.2019 09:19:57 CESTPressmeddelande

Det var nästan 20 år sedan sist. Men nu finns en helt ny och utvecklad bok om signalarter och andra naturvårdsarter med titeln Skyddsvärd skog. En naturvårdsbibel som presenterar inte mindre än 600 naturvårdsarter i ord och bild. Den ultimata guiden vid naturvärdesbedömningar och ett viktigt redskap i arbetet med att bevara biologisk mångfald. Boken är skriven av Johan Nitare, ekolog vid Skogsstyrelsen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum