Svenskt Trä

Så påverkas trävarumarknaden av det geopolitiska läget

Dela

Det siades om en alltmer balanserad marknad i ljuset av en avmattad pandemi. Men förväntningarna på en mer stabil trävarukonjuktur är inte längre en så given utsikt. När sanktioner och andra handelshinder för Rysslands export slår igenom, är störningar att vänta. En ökad konkurrens om trävaror på hela den globala marknaden är en trolig utveckling. Det geopolitiska läget skakar omvärlden, och förutsättningarna ändras snabbt. I sviterna av kriget finns också utmaningar som logistik och stigande energipriser.

Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling

– Vi såg slutet av en pandemi och förutspådde en marknad i större balans sett till efterfrågan, utbud och prisnivåer av trävaror. Nu befinner vi oss dock mitt i en ny tid av ovisshet där det geopolitiska läget skakar omvärlden. Jag ser med stor sorg på situationen i Ukraina och följer utvecklingen noga. Hur detta kommer att påverka oss som privatpersoner och våra medlemmar är för tidigt att säga. Men att den globala spelplanen för handel med trävaror, i alla fall delvis, kommer att ritas om kan vi nog vara övertygade om, säger Mathias Fridholm, direktör, branschorganisationen Svenskt Trä. 

För Sverige, som årligen producerar 18-19 miljoner kubikmeter sågade trävaror, väntas dock ingen direkt brist. 

– För svensk del är det en försvinnande liten del av handeln med sågade trävaror som sker direkt med Ryssland. Detsamma gäller även för råvaran i form av sågtimmer. Våra brädor och plank kommer från svenska hållbart brukade skogar, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker trävaror, Skogsindustrierna.

Däremot kan påverkan på den europeiska marknaden bli något större. Europa som helhet importerar årligen 5-10 miljoner kubikmeter från Ryssland och Belarus. En import som nu förväntas att minska markant, eller upphöra helt.

– Vi ser att konkurrensen om de trävaror som finns att tillgå på den europeiska marknaden kan komma att öka. Samtidigt följer vi hur förutsättningarna för transportsektorn i och med stigande energipriser och logistikutmaning i omvärlden utvecklas. Där finns det risk för att en tidigare pressad situation blir värre, säger Christian Nielsen.

För mer information, ta del av Skogsindustrierna marknadsrapport “Så går det för skogsindustrin” här 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Fredrik Hjerling
Foto: Fredrik Hjerling
Ladda ned bild

Om

Svenskt Trä
Svenskt Trä
Storgatan 19
Stockholm

08-762 72 60https://www.svenskttra.se

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material. Svenskt Trä driver också viktiga bransch- och handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Svenskt Trä värnar om personlig integritet vilket innebär att dina personuppgifter alltid hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Läs integritetspolicyn här.

Följ Svenskt Trä

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svenskt Trä

Trämarknaden i Karlstad synliggjorde en bransch med både utmaningar och framtidstro23.11.2022 10:55:36 CET | Pressmeddelande

Branschorganisationen Svenskt Träs traditionella marknadsseminarium på Trämarknaden i Karlstad den 17 november, bjöd på viktiga diskussioner och insikter om träbranschen just nu. Under förmiddagen diskuterades världsekonomin, råvaruförsörjningen och Skogsstyrelsens analyser kring hållbara avverkningsnivåer. Det framkom att branschen står inför utmaningar framåt men att man ser ljust på framtiden då efterfrågan av svenska trävaror ser ut att öka.

Årligt seminarium bjuder på expertis och fördjupad kunskap om träbyggande22.11.2022 08:39:10 CET | Pressmeddelande

Den 6 december 2022 arrangerar branschorganisationen Svenskt Trä, i samarbete med Svenska Mässan i Göteborg, den omtyckta seminariedagen Seminarium för ingenjörsmässigt byggande i trä. Med årets tema ”Trä gör det möjligt – Kunskapen finns”, lyfter Svenskt Trä fram extrema byggnader som utmanar och sätter material och konstruktion på prov, men också robusta lösningar som kan standardiseras och användas om och om igen.

Nya analysresultat lyfter fram styrkorna med limträ10.11.2022 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Limträ anses vara ett fördelaktigt val som konstruktionsmaterial jämfört med stål och betong gällande 11 av 14 undersökta faktorer. Det framkommer i en SWOT-analys genomförd av Gozinto studentkonsulter vid Linköpings universitet, under ledning av forskare vid forskningsinstitutet RISE. Att materialet är lätt att bearbeta, bidrar till en bra arbetsmiljö och är estetiskt tilltalande, anges som de främsta skälen till att välja limträ.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum