Jernkontoret

Säkra Industriklivet över mandatperioderna

Dela

Sverige siktar på att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att nå målet krävs ambitiösa åtaganden från alla samhällsaktörer, men också samverkan mellan politiken och den svenska industrin och mellan aktörer över industrigränserna. Industriklivet skapar förutsättningar för en hållbar omställningen, stödet är långsiktigt och välriktat mot projekt som ger stor positiv klimateffekt. Regeringen måste säkra Industriklivet över mandatperioderna.

Industriklivet gör det möjligt för svensk stålindustri att fortsatt leda utvecklingen mot hållbar produktion, både i Sverige och globalt.

- Långsiktighet för Industriklivet krävs eftersom omställningsprojekten tar tid. Att minska de direkta miljö- och klimatpåverkande utsläppen från stålindustrins tillverkningsprocesser är avgörande för att industrin ska kunna möta klimatmålen. Det kräver ny teknik inom flera olika områden. Men det handlar om stora utsläpp och det tar tid att utveckla den nya tekniken, varför långsiktig och tillförlitlig finansiering är ett måste för att större forsknings- och innovationsprojekt ska bli verklighet, säger Helén Axelsson, energi- och miljödirektör på Jernkontoret.

Industriklivet, som det är utformat idag, är ett effektivt och välriktat stöd för en hållbar omställning.

- Industriklivet omfattar stöd till företag hela vägen från forsknings- och innovationsprojekt till demonstrations- och fullskaliga anläggningar. Det är utformat för projekt som kommer åt de riktigt stora utsläppen och som kan vara industriöverskridande, varför det också handlar om ett synnerligen välriktat stöd. För att ta dessa utvecklingsprojekt genom alla steg från forskning till implementering behövs ett stabilt system som inte är känsligt för kortsiktiga politiska svängningar, säger Gert Nilson, teknisk direktör på Jernkontoret

Samverkansidén bakom Industriklivet skapar förutsättningar för konkreta och verkningsfulla projekt.

- Inom industrin är teknikskiften kostsamma, riskfyllda och svåra att värdera. De är sällan varken möjliga eller rimliga för enskilda företag att ensamma finansiera och implementera. Ett exempel på projekt som fått stöd från Industriklivet är HYBRIT, ett gemensamt initiativ från SSAB, LKAB och Vattenfall för att utreda möjligheterna kring en pilotanläggning för fossilfri stålproduktion, säger Bo-Erik Pers, vd på Jernkontoret.

Sedan Industriklivet startade har den svenska stålindustrin varit tydlig med att stödet är viktigt för att ställa om och uppnå fossilfrihet inom industrin. Det behöver dock säkras över längre tid för att ge industrin den trygghet som krävs för att våga göra stora utvecklingssatsningar.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Klimatomställning och kompetensförsörjning i höstens regeringsförklaring11.9.2019 06:30:00 CESTPressmeddelande

Statsministern prisade näringslivet för ambitiösa klimatåtaganden och pekade bland annat på klimatfärdplanerna. Han ville dessutom komma till bukt med kompetensbristen i Sverige genom att i större utsträckning utforma utbildningar efter samhällets behov. Jernkontorets företrädare välkomnar dessa uttalanden, men efterfrågar samtidigt långsiktighet och en politisk helhetssyn, för att en konkurrenskraftig stålindustri ska kunna bidra till klimatomställningen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum