Fastighetsägarna

Samarbete nyckeln till framgång för Helsingborgs stadskärna – både före och under coronakrisen

Dela

Under 2019 gick det mycket bra för Helsingborg city. Alla branscher hade en positiv tillväxt förutom modehandeln som minskade i jämförelse med året innan. För dagligvaruhandel, sällanköpsvaror, hem och fritid, kommersiell service, hotell samt restaurang var utvecklingen starkare än i jämförbara städer. Men flertalet av dessa branscher drabbades också hårt när coronakrisen slog till med full kraft under våren 2020. Det visar rapporten Cityindex som HUI Research har tagit fram i samarbete med Fastighetsägarna.

Stadskärnan under 2019

Kommersiell service som består av flera olika typer av aktörer, exempelvis frisörer, barberare, skönhetssalonger, kemtvätt och skräddare ökade sin omsättning med 8,4 procent. Restaurangerna i Helsingborgs stadskärna ökade under 2019 sin omsättning med 8 procent och hotellen med 5 procent. Försäljningen av hem- och fritidsvaror ökade med 6,8 procent och dagligvaruhandeln med 9,8 procent. Modehandeln har generellt haft det svårt i våra stadskärnor på grund av konkurrens från köpcentrum, handelsplatser och e-handeln. Modehandeln i Helsingborg följer den trenden och minskade sin omsättning med 5,5 procent.

– Våra stadskärnor har under 2000-talet kedjefierats, men nu ser vi en efterfrågan på det unika och lokala. Mysiga restauranger, små speceributiker, barberare och skomakare tar plats igen i stadsrummet. Stadskärnor som lyckas möta konsumenternas efterfrågan av det unika och genuina har goda möjligheter att lyckas. Det visar inte minst Helsingborgs utveckling på, säger Anna Wiking, näringspolitisk chef, Fastighetsägarna Syd.

Totalt ökade Helsingborgs stadskärna sin omsättning med 6,5 procent. Helsingborg hade en bättre utveckling i stadskärnan under 2019 än andra svenska stadskärnor av samma storlek. I snitt ökade de större städerna sin omsättning i stadskärnan med 0,5 procent. Helsingborg har också ett positivt försäljningsindex vilket innebär att kommunen som helhet attraherar besökare och kunder från andra områden.

– En levande stadskärna är viktig för kommunens tillväxt. En attraktiv stadskärna lockar boende, besökare, företagsetableringar, entreprenörer och investerare. Det är glädjande att se Helsingborgs positiva utveckling, vilket är resultatet av ett tydligt strategiskt arbete mellan stadens alla aktörer, säger Anna Wiking.

Stadskärnan under coronavåren

Flera av branscherna som gick bra under 2019, fick det svårt under coronakrisen i våras. Det visar försäljningsprognoserna för Helsingborgs stadskärna första halvåret 2020. Kommersiell service bedöms ha tappat cirka 40 procent av sin omsättning. Modehandeln bedöms ha tappat nästan 30 procent av sin försäljning. Prognosen för restaurangbranschen visar ett tapp på drygt 20 procent och hotellnäringen ett tapp på cirka 40 procent. Dagligvaruhandeln beräknas ha minskat 3 procent. Det innebär att Helsingborg väntas har tappat knappt 20 procent av den totala omsättningen i stadskärnan. Det är ungefär lika stor andel av omsättningen som andra jämförbara städer under samma period.

– Coronapandemin har påskyndat den sedan tidigare påbörjade strukturomvandlingen i våra stadskärnor. Nu börjar stadskärnorna att återhämta sig efter den värsta krisen under våren, men krisen har verkligen påvisat vikten av enklare regelverk och snabb hantering för hur stadens gemensamma ytor och lokaler kan användas och förändras, säger Anna Wiking.

Stadskärnorna återhämtar sig

Försäljningen inom sällanköpsvaruhandeln i landet i stort sjönk kraftigt i mars, men återhämtade sig under juni och juli och uppvisade där tillväxt. Olika branscher i landets stadskärnor har påverkats på olika sätt. Bygg, elektronik och möbler har gått mycket bra medan klädhandeln haft det särskilt tufft.

– Årets Cityindex visar på precis den förändring som vi har sett i stadskärnor under flera år. I Helsingborg city har vi länge arbetat med samverkan och efter vårens utmaningar har det verkligen satts på sin spets. Samarbeten kring etableringar och framtidens utbud blir allt viktigare när innehållet i gatuplan förändras. Vårt samarbetsprojekt kring etableringar, Sälj i city, kom verkligen rätt i tid. Efter sommaren ser vi att intresset för nyetableringar har ökat vilket visar på att sista ordet om stadskärnans framtid fortfarande inte är sagt, säger Hanna Candell, vd Helsingborg City.

Om Cityindex

Cityindex är den första heltäckande kartläggningen av omsättningsutvecklingen för de kommersiella verksamheterna i Sveriges stadskärnor. Unikt för Cityindex är den modell som används för att bestämma stadskärnans avgränsning som skapar jämförbarhet över tid och mellan stadskärnor. Under 2020 års version av Cityindex läggs ett speciellt fokus på framtidens stadskärnor i spåren av coronapandemin.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om

Fastighetsägarna
Fastighetsägarna
Drottninggatan 33, Box 16132
103 23 Stockholm

https://www.fastighetsagarna.se/

Vi arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad


Fastighetsägarna är branschorganisationen som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra 15 000 medlemmar äger och hyr ut bostäder och lokaler över hela landet. Vi representerar såväl de största börsnoterade fastighetsbolagen, kommunägda bostadsbolag som privata fastighetsföretag och bostadsrättsföreningar.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fler fastighetsföretag kritiska till kommunens centrumarbete12.5.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det har blivit tuffare att bedriva ett fastighetsföretag i Karlstad. Det visar undersökningen Fastighetsföretagarklimatet från Fastighetsägarna. I Karlstad har index sjunkit och är nu nere på sin lägsta nivå hittills. Kommunen ligger dock fortfarande något över snittet för de undersökta kommunerna. Sedan föregående undersökning har stödet för kommunens centrumarbete minskat kraftigt.

Bottenvåningarnas betydelse i framtidens stad27.4.2021 07:46:12 CEST | Pressmeddelande

”Levande bottenvåningar – dröm och realitet” är en ny rapport från Fastighetsägarna Stockholm som beskriver vad verksamheter i bottenvåningar betyder för en attraktiv stad. Den visar också vilka förändringar som sker i innehållet i bottenvåningarna och diskuterar förutsättningarna för en levande stad framöver. För att lyckas med omställningen som bottenvåningarna nu står inför bör kommunerna ta fram en stadslivspolicy istället för en handelspolicy menar Helena Olsson, chef för stadsutveckling på Fastighetsägarna Stockholm.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum