Läkemedelsverket

Samordning av information vid kritiska bristsituationer av läkemedel ska stärkas och effektiviseras

Dela

Förbättrad struktur för samverkan, bedömningskriterier för vilka läkemedelsbrister som är kritiska, tydligare och mer direkta kommunikationsvägar samt ökad dialog mellan berörda aktörer. Det föreslår Läkemedelsverket i en delrapport till regeringen. Dessutom behöver företagens följsamhet till anmälningsplikt vid restsituationer förbättras.

Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att etablera en eller flera strukturer för samordning mellan nationella aktörer inom hälso- och sjukvården och i läkemedelsförsörjningskedjan avseende frågor som rör kritiska och potentiellt kritiska bristsituationer på läkemedelsmarknaden. Uppdragets syfte är att underlätta framtagande och kommunikation av lägesbilder vid bristsituationer till följd av så kallade restnoteringar och andra störningar i försörjningskedjan.

- Förslagen till samverkan och dialog med berörda aktörer kommer i sig inte att påverka orsakerna till att läkemedelsbrister uppstår. Det handlar om att ta fram bättre lägesbilder och information och fokus ligger på de bristsituationer som är kritiska eller potentiellt kritiska, säger Pia Carlstedt, utredare på läkemedelsverket och projektledare för regeringsuppdraget.

Förslagen i korthet:

1. Bedömningskriterier för vilka läkemedelsbrister som ska anses vara kritiska.

2. En struktur för dialog med centrala aktörer och regelbundna samverkansmöten med representanter för apotek och hälso- och sjukvård. Strukturen ska vara enkel men flexibel utifrån vilka aktörer, terapiområden eller särskilda patient- eller djurgrupper som berörs.

3. Direkta kommunikationsvägar mellan berörda aktörer för att bättre fånga upp signaler om kritiska eller potentiellt kritiska bristsituationer som inte anmälts till LV och för att enkelt kunna nå ut med information.

4. En utökad dialog med berörda representanter för att gemensamt bedöma den kritiska/potentiellt kritiska läkemedelsbristen och diskutera lösningsförslag samt ta fram och dela information som kan mildra konsekvenserna av bristsituationen.

Utöver dessa förslag ser Läkemedelsverket ett behov att få tillgång till information om lagerstatus för att bättre kunna bedöma omfattningen av läkemedelsbrister nationellt. Läkemedelsverkets information är främst baserad på företagens inrapporterade restnoteringar. Följsamheten till kraven på rapportering skulle kunna vara högre, och en möjlighet till att besluta om sanktionsavgift skulle troligen kunna förbättra detta.

Denna rapport berör den första delen av uppdraget, som avser samordning mellan berörda aktörer. Den andra delen av uppdraget som rör informationsgivning kommer att rapporteras senast den 30 juni 2020. Strukturen för bättre samverkan och informationsgivning kommer implementeras, kontinuerligt förbättras och utvärderas senast 31 mars 2023.

Nyckelord

Kontakter

Johan Andersson, enhetschef, Läkemedelsverket, Tel. 018-172680

Pia Carlstedt, utredare, Läkemedelsverket, Tel. 018-171577

Dokument

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum