Sveriges Museer

Satsningar i hela landet saknas för museerna

Dela

Regeringen tillför medel till flera statliga museer, men en bredare satsning på museer saknas i budgetpropositionen som presenterades på onsdagen. Sveriges Museer ser hur vården av museernas föremål och historiska byggnader hotas runt om i landet på grund av bristande resurser.

Fotograf: Petter Engman. Bilden visar museitekniker Nils Marklund på Västerbottens museum som mäter ljusstyrkan i en monter med en filtad ullhatt som är Västerbottens äldsta kända textila föremål, från 1400-talet.
Fotograf: Petter Engman. Bilden visar museitekniker Nils Marklund på Västerbottens museum som mäter ljusstyrkan i en monter med en filtad ullhatt som är Västerbottens äldsta kända textila föremål, från 1400-talet.

− Vi vet att museer runt om i landet får ta stryk när prioriteringar ska göras i budgetarna. Det är en oroväckande utveckling, säger Maria Jansén ordförande för Sveriges Museer.

En tredjedel av de regionala museerna behöver skära ner på personalen i närtid. Det visar en medlemsenkät gjord av Länsmuseernas samarbetsråd. Enkäten bekräftar en trend som redan Myndigheten för Kulturanalys rapporterat om i våras, att museer runt om i landet under flera år minskat antalet årsarbetskrafter. Förutom uppsägningar riskerar museernas samlingar av föremål och historiska byggnader att inte få den vård och det skydd som krävs. På sikt hotas museernas oberoende och viktiga samhällsuppdrag. Drygt 26 miljoner museibesök om året gör svenskarna till ett av världens mest museibesökande folk. I dagsläget genererar museerna värden både för de som bor på en plats och för besöksnäringen.

− Sverige är ett av världens bästa museiländer, men huvudmännen kan inte luta sig tillbaka utan måste investera för framtiden så att museerna kan leva upp till den nya Museilagen, säger Maria Jansén, ordförande för Sveriges Museer.

Sveriges Museer listar tre viktiga utvecklingsområden för museisektorn att satsa på:

1. Kunskap och bildning

Museerna är institutioner för kunskap, för livslångt lärande och folkbildning. Samlingarna är rika och varierade men de behöver utvecklas och kompletteras för framtidens besökare. Stärkt forskning och kunskapsuppbyggnad på museerna behövs för den fortsatta relevansen. I den tidsanda som råder är museerna viktiga platser för perspektiv och reflektion på samtiden.

2. Ekonomi

För att säkra och utveckla museernas samlingar och kunskapsuppbyggnad behövs långsiktiga finansieringslösningar. Museerna är en del av besöksnäringen där de bidrar till att göra platser runt om i landet värda att besöka. Samtidigt finns inte ett utvecklat system för att återinvestera en del av det värde museerna skapar i verksamheten.

3. Framtidens museum

I staden och på landsbygden agerar museerna med hög trovärdighet. De är i sig bärare av demokratin och den fria åsiktsbildningen. Museerna är platser för inkludering. De besöks gärna i sällskap med andra och med nyfikenheten som drivkraft. Sveriges Museer utvecklar nu museerna som platser för goda samtal om vårt demokratiska samhälle. Se museerna som arenor för en mångfald av berättelser och samtal där värden som stärker lokal, nationell och global samhörighet skapas.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fotograf: Petter Engman. Bilden visar museitekniker Nils Marklund på Västerbottens museum som mäter ljusstyrkan i en monter med en filtad ullhatt som är Västerbottens äldsta kända textila föremål, från 1400-talet.
Fotograf: Petter Engman. Bilden visar museitekniker Nils Marklund på Västerbottens museum som mäter ljusstyrkan i en monter med en filtad ullhatt som är Västerbottens äldsta kända textila föremål, från 1400-talet.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Sveriges Museer
Sveriges Museer
Box 4042
102 61 Stockholm

http://www.sverigesmuseer.se

Sveriges Museer bildades 2004. Vi tar tillvara och driver den svenska museisektorns gemensamma intressen. Med cirka 230 medlemmar representerar vi stora delar av Museisverige.

Följ Sveriges Museer

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Museer

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum