Klimatpolitiska rådet

Seminarium 24 maj om finanssektorns allt större roll i klimatomställningen

Dela

Klimatpolitiska rådet betonar i 2022 års granskning att dagens samlade politik med avseende på klimatmålen inte räcker och att omställningen måste accelerera. En av de övergripande rekommendationerna är att politiken bör skapa bättre förutsättningar för investeringar som bidrar till att målen nås. Nu anordnar Klimatpolitiska rådet ett seminarium för att fördjupa diskussionen om finanssektorns växande roll i klimatomställningen.

Klimatpolitiska rådet har låtit Sustainable Finance Lab, SFL, ta fram en rapport som undersöker vilken roll politiken kan och bör ta för att styra den finansiella sektorn mot lösningar som främjar klimatomställningen. I rapporten framhävs bland annat att politiken behöver rikta offentliga investeringar mot fossilfria lösningar och bidra till goda förutsättningar för privata investeringar, bland annat genom att skapa fungerande system för riskdelning.

Under seminariet kommer professor Kent Eriksson, föreståndare för SFL, att tillsammans med kollegor presentera rapportens slutsatser. Cecilia Hermansson, Klimatpolitiska rådets vice ordförande, modererar därefter en paneldiskussion med ledande företrädare för Riksbanken, Finansinspektionen och andra aktörer på de finansiella marknaderna.

Datum: 24 maj
Tid: 14:00 – 15:30 med efterföljande mingel
Plats (fysisk): Aulan, gamla Centralposthuset, Vasagatan 28, Stockholm - i nuläget fullbokat, plats kan ordnas för media
Plats (digital): sändning via Klimatpolitiska rådets webbplats

Program

14:00 – 14:05 Introduktion och välkomnande
Ola Alterå, kanslichef Klimatpolitiska rådet

14:05 – 14:30 Presentation av rapporten Hållbar finansiering av klimatomställningen
Kent Eriksson, professor KTH och föreståndare SFL
Joakim Sandberg, professor Göteborgs Universitet och vice forskningsledare SFL
Mark Sanctuary, senior forskare IVL och vice forskningsledare SFL

14:30 – 15:30 Paneldiskussion
Anna Breman, vice riksbankschef Sveriges Riksbank
Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige
Ylva Wessén, vd Folksam
Fredrik Nordström, vd Fondbolagens förening
Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef Finansinspektionen
Fredrik Nilzén, hållbarhetschef Swedbank
Kent Eriksson, professor KTH och föreståndare SFL

Moderator: Cecilia Hermansson, vice ordförande Klimatpolitiska rådet

Länkar till mer information

Klimatpolitiska rådets granskning 2022
Rapport från Sustainable Finance Lab (SFL): Policies for Sustainable Finance to Fund the Climate Transition (klimatpolitiskaradet.se)

Nyckelord

Kontakter

Om

Klimatpolitiska rådet
Klimatpolitiska rådet
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm

08-7754170http://www.klimatpolitiskaradet.se

Klimatpolitiska rådet är ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan med uppdrag att utvärdera om regeringens samlade politik leder till att klimatmålen uppnås. Det långsiktiga målet är att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. I vårt uppdrag ingår också att bidra till en ökad diskussion om klimatpolitiken i samhället.

Följ Klimatpolitiska rådet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Klimatpolitiska rådet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum