Solna stad

Sex nya cykelsatsningar i Solna

Dela

Årets arbete med att rusta upp cykelvägnätet för Solnas cyklister fortsätter. Till exempel ny cykelvägen förbi ridskolan vid Huvudsta allé och bättre trafiksäkerhet på Solnavägen – två av sex aktuella cykelsatsningar i Solna.

Det pågår ett stort arbete med att rusta upp och förbättra Solnas cykelvägar.

– Det ska fortsätta bli enklare att cykla i Solna. Målet är en trafikandel om 20 procent är 2030. Under hösten genomförs flera viktiga projekt inom årets 15-miljonerssatsning. Bredare cykelbanor, bättre separering mot andra trafikslag, och ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet är till nytta för alla trafikanter. Att cykla är dessutom ett enkelt sätt att minska sin klimatpåverkan, säger Magnus Persson, tekniska nämndens ordförande, Solna stad.

Ridskolan vid Huvudsta allé

Vägen förbi ridskolan vid Huvudsta allé har länge varit problematisk ur trafiksäkerhetssynpunkt – ryttare, cyklister, gångtrafikanter och bilister har alla varit hänvisade till samma vägbana och det har varit trångt på platsen. För att öka trafiksäkerheten har en helt ny kombinerad ridstig och gångväg anlagts, med slutbesiktning i slutet av september. Den nya vägen går parallellt med körbanan för cyklister och bilar. För ökad trygghet och trafiksäkerhet tillförs även ett nytt tillgänglighetsanpassat övergångsställe och förbättrad belysning samt ett varningssystem vid in- och utfart i ridklubbens entré. Sträckan är en del av Sundbybergsstråket som är ett av de regionala cykelstråken.

Ny cykelväg på Kolonnvägen

Kolonnvägen har fått en helt ny cykelväg med bra belysning, separerade banor för cyklister och gående och trafiksäker passage för både gående och cyklister. Sträckan är en del av det så kallade Märstastråket som är ett av de regionala cykelstråken. Även för denna sträcka är det slutbesiktning i slutet av september.

Bredare cykelväg vid Ulriksdalskolan

Under hösten blir det byggstart för breddning av cykelvägen utanför Ulriksdalsskolan. Cyklisterna leds då utanför skolområdet. I projektet ingår även förbättrad belysning.

Bättre trafiksäkerhet på Solnavägen

Snart påbörjas även arbetet med förbättrad trafiksäkerhet på Solnavägen. Den befintliga cykelbanan längs Solnavägen ska breddas och sträckan mellan Centralvägen och Sundbybergsvägen får ny beläggning. Dessutom genomförs trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Solnavägen/Centralvägen.

Nya cykelfält längs Östervägen

Byggstart i höst för två nya cykelfält, ett i varje riktning, som kommer att anläggas längs Östervägen och S:t Ansgars väg på en sträcka av cirka en kilometer. De breda befintliga gångbanorna kommer att behållas. Härifrån går det enkelt att ta sig till Friends Arena.

Ny cykelbana på Råsta Strandväg

Tidigare under året omvandlades det tidigare körfältet för taxi på södra sidan av Råsta strandväg till en 600 meter lång dubbelriktad cykelbana. Anslutningspunkterna vid Sjövägen och Evenemangsgatan byggdes om för att förbättra trafiksäkerheten för cyklister.

Kontakter

Bilder

Ladda ned bild
Sex aktuella cykelsatsningar i Solna
Sex aktuella cykelsatsningar i Solna
Ladda ned bild

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum