Sida

Sida ger 380 miljoner till världens svåraste kriser

Dela

Den humanitära situationen har förvärrats kraftigt det senaste halvåret på många håll i världen. Nu går biståndsmyndigheten Sida in med extra stöd till de kriser i världen med allra störst behov – och där man bedömer att pengarna behövs akut. Elva länder får dela på 285 miljoner kronor, dessutom delas 95 miljoner ut genom Sidas snabbmekanism för svåra kriser.

- Genom Sidas noggranna analys av behoven vet vi exakt var vi behöver gå in för att rädda så många liv som möjligt. Vi använder inte våra pengar där det syns mest för tv-kamerorna utan där de faktiskt gör störst nytta, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Antalet människor som behöver humanitärt stöd har fördubblats på bara tio år, och idag är 141 miljoner människor i behov av stöd för att överleva eller klara sina grundläggande behov. De svåraste humanitära kriserna är oftast kopplade till krig, konflikt och politisk osäkerhet som driver människor på flykt. Och där hjälpen behövs på grund av torka, missade skördar och matbrist gör konflikten det svårt att nå ut med hjälp.

I vissa kriser som Syrien och Centralafrikanska republiken finns hundratals stridande grupper, många utan en tydlig beslutskedja som gör det svårt att förhandla för att nå de hjälpbehövande. Och där staten är part i konflikten blir det ofta en svår balansgång för att få humanitärt tillträde, och samtidigt vara neutrala och opartiska. Våldet mot hjälparbetare har också ökat kraftigt de senaste åren och gått från till stor del oavsiktliga skador till regelrätta kidnappningar och avrättningar.

I början av året betalades den största delen av det humanitära stödet ut, då 2,7 miljarder kronor fördelades på 30 länder. Under våren har ytterligare 192 miljoner kronor betalats ut genom Sidas snabbmekanism för svåra kriser som garanterar hjälporganisationer pengar inom 24 timmar. De största mottagarna av dessa pengar har varit hjälparbetet efter cyklonen Idai och Syrienkrisen.

När Sida nu gör en uppföljning av stödet görs en noggrann analys av var situationen förvärrats som allra mest det senaste halvåret och där det kan finnas ett glapp mellan hur mycket stöd man har och hur mycket som behövs. Den andra faktorn för att stödja en kris med extra pengar är att det redan finns organisationer på plats i landet, med möjlighet att snabbt kunna utöka sina insatser.

De länder som får extra stöd är: Venezuela, DR Kongo, Nordkorea, Sudan, Libyen, Etiopien, Syrien, Afghanistan, Nigeria och Mali. Somalia fick sitt stöd redan i maj för att förhindra extrem undernäring som ofta har dödlig utgång, i synnerhet för barn.

- Trots att vi känner igen många av dessa länder som hjälpbehövande  sedan länge, ser vi en kraftigt försämrad situation här jämfört med förväntat, säger Carin Jämtin. Det extra stödet vi kan ge betyder i många fall skillnaden mellan liv och död för ett stort antal människor. Vi går också in i flera kriser som inte syns så mycket i media, som till exempel Centralafrikanska republiken, Mali och Nordkorea.

Just Nordkorea har upplevt den sämsta skörden på tio år, till följd av en kombination av torka, värmeböljor och översvämning. 10 miljoner människor, 40 procent av landets befolkning, lider av allvarlig matbrist och är i stort behov av nödhjälp. Situationen riskerar nu att allvarligt försämras det närmaste halvåret om inget görs. Vid årets början fick Nordkorea 32 miljoner kronor, nu sker ett tillskott på 10 miljoner kronor som går till FN:s livsmedelsprogram (WFP).

Sahelregionen i västra Afrika, där Mali ingår, ser just nu en kraftig ökning av våldet, där väpnade grupper anfaller lokalbefolkningen och tvingar dem på flykt. I april månad räknade man till 150 sådana väpnade attacker. Över fem miljoner människor är i behov av humanitär hjälp på grund av bland annat undernäring, sjukdomar och brist på vatten. Situationen kommer att förvärras ytterligare på grund av att man inte kunnat skörda och så nya grödor. Bara sedan mars i år har över 100 000 människor tvingats på flykt i Mali. Krisen i Mali får nu ett tillskott på 15 miljoner kronor – att läggas till 51 miljoner från årets början och 7 miljoner från snabbmekanismen.

- Det svenska stödet gör stor skillnad och räddar många liv, även i dessa mycket svåra kriser. I internationella utvärderingar, exempelvis OECD:s rapport nyligen, lyfts Sverige fram för snabbt och välriktat humanitärt stöd. Typexempel är när vi ger pengar till tio organisationer i Jemen för att förhindra svält i landet, eller när vi stöttar den akuta fasen efter cyklonen Idai och samtidigt planerar för stöd till återuppbyggnad, säger Carin Jämtin.

Så här fördelas Sidas extra stöd på 380 miljoner kronor:

 • Venezuela – 10 miljoner
 • Demokratiska Republiken Kongo – 40 miljoner
 • Nordkorea – 10 miljoner
 • Sudan – 15 miljoner
 • Libyen – 10 miljoner
 • Etiopien – 45 miljoner
 • Syrien – 45 miljoner
 • Afghanistan – 20 miljoner
 • Nigeria – 25 miljoner
 • Mali – 15 miljoner
 • Somalia – 50 miljoner (betalades ut i maj)
 • Sidas snabbmekanism – 95 miljoner

Kontakter

Länkar

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Biståndsminister Peter Eriksson inviger Sverige i världen24.6.2019 07:00:00 CESTPressinbjudan

Biståndsminister Peter Eriksson inviger Almedalens globala mötesplats "Sverige i världen” och deltar i det inledande seminariet om hoten mot demokratin och de journalister som försvarar den. Hotet mot journalister är också i fokus med det förhörsrum som monterats upp. Här kliver du själv in i rollen som hotad och fängslad journalist och utsätts för ett tufft förhör utfört av professionella förhörsledare.

Torka riskerar att leda till matkris i Somalia – Sida agerar förebyggande19.6.2019 12:14:30 CESTPressmeddelande

Stora delar av östra Afrika har drabbats av torka, och värst drabbat är Somalia. Nästan tre miljoner människor lider av brist på vatten, och det påverkar också tillgången till mat. Sida beslutar nu att utöka sitt stöd till landet med 50 miljoner kronor via UNICEF och FN:s humanitära landfond. Förhoppningen är att insatser i tid kan bidra till att avstyra en akut hungersnöd i landet.

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF19: Det krympande demokratiska utrymmet online - mobilisering för ett fritt, öppet och säkert internet10.5.2019 14:42:54 CESTPressinbjudan

Sedan ett antal år tillbaka har det demokratiska utrymmet online krympt och läget är både allvarligt och akut. Repressiva åtgärder har ökat mot det civila samhället, journalister, minoriteter och andra förändringsaktörer. Vi står vid ett vägskäl; ska internet ska vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet. Färdriktningen sätt nu och frågorna är många: Hur ska vi kunna garantera ett fritt, öppet och säkert internet? Hur gör vi för att fler människor, särskilt kvinnor, får tillgång till internet? Hur ser ansvaret ut? Går det att stärka ansvarsutkrävandet för brott mot de mänskliga rättigheterna online? Dessa frågor kommer att diskuteras på Stockholm Internet Forum, SIF19, som arrangeras för sjätte gången. Under två dagar kommer 500 nätaktivister, journalister och andra demokratiföreträdare från närmare 100 länder att diskutera internets roll som positiv kraft för utveckling och demokrati och h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum