Sida

Sida ger 380 miljoner till världens svåraste kriser

Dela

Den humanitära situationen har förvärrats kraftigt det senaste halvåret på många håll i världen. Nu går biståndsmyndigheten Sida in med extra stöd till de kriser i världen med allra störst behov – och där man bedömer att pengarna behövs akut. Elva länder får dela på 285 miljoner kronor, dessutom delas 95 miljoner ut genom Sidas snabbmekanism för svåra kriser.

- Genom Sidas noggranna analys av behoven vet vi exakt var vi behöver gå in för att rädda så många liv som möjligt. Vi använder inte våra pengar där det syns mest för tv-kamerorna utan där de faktiskt gör störst nytta, säger Sidas generaldirektör Carin Jämtin.

Antalet människor som behöver humanitärt stöd har fördubblats på bara tio år, och idag är 141 miljoner människor i behov av stöd för att överleva eller klara sina grundläggande behov. De svåraste humanitära kriserna är oftast kopplade till krig, konflikt och politisk osäkerhet som driver människor på flykt. Och där hjälpen behövs på grund av torka, missade skördar och matbrist gör konflikten det svårt att nå ut med hjälp.

I vissa kriser som Syrien och Centralafrikanska republiken finns hundratals stridande grupper, många utan en tydlig beslutskedja som gör det svårt att förhandla för att nå de hjälpbehövande. Och där staten är part i konflikten blir det ofta en svår balansgång för att få humanitärt tillträde, och samtidigt vara neutrala och opartiska. Våldet mot hjälparbetare har också ökat kraftigt de senaste åren och gått från till stor del oavsiktliga skador till regelrätta kidnappningar och avrättningar.

I början av året betalades den största delen av det humanitära stödet ut, då 2,7 miljarder kronor fördelades på 30 länder. Under våren har ytterligare 192 miljoner kronor betalats ut genom Sidas snabbmekanism för svåra kriser som garanterar hjälporganisationer pengar inom 24 timmar. De största mottagarna av dessa pengar har varit hjälparbetet efter cyklonen Idai och Syrienkrisen.

När Sida nu gör en uppföljning av stödet görs en noggrann analys av var situationen förvärrats som allra mest det senaste halvåret och där det kan finnas ett glapp mellan hur mycket stöd man har och hur mycket som behövs. Den andra faktorn för att stödja en kris med extra pengar är att det redan finns organisationer på plats i landet, med möjlighet att snabbt kunna utöka sina insatser.

De länder som får extra stöd är: Venezuela, DR Kongo, Nordkorea, Sudan, Libyen, Etiopien, Syrien, Afghanistan, Nigeria och Mali. Somalia fick sitt stöd redan i maj för att förhindra extrem undernäring som ofta har dödlig utgång, i synnerhet för barn.

- Trots att vi känner igen många av dessa länder som hjälpbehövande  sedan länge, ser vi en kraftigt försämrad situation här jämfört med förväntat, säger Carin Jämtin. Det extra stödet vi kan ge betyder i många fall skillnaden mellan liv och död för ett stort antal människor. Vi går också in i flera kriser som inte syns så mycket i media, som till exempel Centralafrikanska republiken, Mali och Nordkorea.

Just Nordkorea har upplevt den sämsta skörden på tio år, till följd av en kombination av torka, värmeböljor och översvämning. 10 miljoner människor, 40 procent av landets befolkning, lider av allvarlig matbrist och är i stort behov av nödhjälp. Situationen riskerar nu att allvarligt försämras det närmaste halvåret om inget görs. Vid årets början fick Nordkorea 32 miljoner kronor, nu sker ett tillskott på 10 miljoner kronor som går till FN:s livsmedelsprogram (WFP).

Sahelregionen i västra Afrika, där Mali ingår, ser just nu en kraftig ökning av våldet, där väpnade grupper anfaller lokalbefolkningen och tvingar dem på flykt. I april månad räknade man till 150 sådana väpnade attacker. Över fem miljoner människor är i behov av humanitär hjälp på grund av bland annat undernäring, sjukdomar och brist på vatten. Situationen kommer att förvärras ytterligare på grund av att man inte kunnat skörda och så nya grödor. Bara sedan mars i år har över 100 000 människor tvingats på flykt i Mali. Krisen i Mali får nu ett tillskott på 15 miljoner kronor – att läggas till 51 miljoner från årets början och 7 miljoner från snabbmekanismen.

- Det svenska stödet gör stor skillnad och räddar många liv, även i dessa mycket svåra kriser. I internationella utvärderingar, exempelvis OECD:s rapport nyligen, lyfts Sverige fram för snabbt och välriktat humanitärt stöd. Typexempel är när vi ger pengar till tio organisationer i Jemen för att förhindra svält i landet, eller när vi stöttar den akuta fasen efter cyklonen Idai och samtidigt planerar för stöd till återuppbyggnad, säger Carin Jämtin.

Så här fördelas Sidas extra stöd på 380 miljoner kronor:

 • Venezuela – 10 miljoner
 • Demokratiska Republiken Kongo – 40 miljoner
 • Nordkorea – 10 miljoner
 • Sudan – 15 miljoner
 • Libyen – 10 miljoner
 • Etiopien – 45 miljoner
 • Syrien – 45 miljoner
 • Afghanistan – 20 miljoner
 • Nigeria – 25 miljoner
 • Mali – 15 miljoner
 • Somalia – 50 miljoner (betalades ut i maj)
 • Sidas snabbmekanism – 95 miljoner

Kontakter

Länkar

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF21: Mobilisering för digital motståndskraft – ett fritt, öppet och säkert internet i kölvattnet av pandemin3.5.2021 15:27:00 CEST | Pressinbjudan

Ska internet vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet? Digitaliseringen i samhället har ökat rejält under pandemin. Miljarder människor kan tack vare utvecklade digitala verktyg fortsätta jobba, kommunicera och sköta ärenden trots att samhällen helt eller delvis stängts ner. Men ökad digitalisering har också en mörk baksida: en växande klyfta mellan de som har och de som inte har tillgång till internet, men allra allvarligast är kanske att statsmakter ökat sin kontroll av media, nätaktivister, MR-försvarare och andra med hjälp av övervakningstekniker och nedstängning av internet. Den 10–12 maj arrangeras för sjunde gången Stockholm Internet Forum (SIF). Eventet, som i år är helt digitalt, kommer under tre dagar att samla många intressanta deltagare, med nära tusen personer anmälda. Deltagarna är nätaktivister, demokratiföreträdare och journalister från hela världen. SIF erbjuder en plattfo

Rekordmånga i behov av humanitärt stöd under pandemin28.4.2021 18:36:47 CEST | Pressmeddelande

Antalet människor i behov av humanitärt stöd har nått nya rekordnivåer. På bara ett år har behoven av humanitärt stöd och skydd ökat med 40 procent, från 168 miljoner människor under 2020 till 235 miljoner människor i år. Fler drabbas av konflikt och naturkatastrofer men ökningen beror kanske framför allt på covid-19 som drabbat människor hårt över hela världen. Däremot följer inte finansieringen denna branta behovskurva, under förra året var bara hälften av FN:s appeller finansierade. Sida fördelar nu stöd till drabbade ur en rekordstor humanitär budget på drygt 4,2 miljarder.

Sida-stöd till människor som flyr undan våldet i Myanmar1.4.2021 15:15:00 CEST | Pressmeddelande

Den hårdnande situationen i Myanmar har lett till att tusentals människor i sydöstra delen av landet tvingats fly undan militärregimens attacker. Sida har nu beviljat akut stöd på tre miljoner kronor till internflyktingar med kontanter till basvaror köksutrustning och hygienkit. En stor andel av internflyktingarna är barn som nu är traumatiserade av våldet, och en del av stödet går till att utbilda föräldrar och skolpersonal i hur man ger barn psykosocialt stöd och till skolkit.

Bistånd i Myanmar omprövas efter militärkuppen16.2.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida avbryter delar av det svenska stödet till Myanmar. Detta efter att militären återtog makten i landet för två veckor sedan. Det svenska biståndet ska varken ge resurser till eller legitimera det bakslag för demokratin som militärens maktövertagande har inneburit, säger Göran Holmqvist, avdelningschef på Sida. Däremot fortsätter Sida att stödja de krafter i landet som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter.

Tanzanias fattigaste får nytt svenskt direktstöd3.1.2021 11:00:00 CET | Pressmeddelande

Biståndsmyndigheten Sida ska bidra till att sju miljoner extremt fattiga i Tanzania får ett lågt ”barnbidrag”, utbetalt via kvinnan i hushållet och med villkor att barnen går i skolan och besöker hälsovården. Det svenska direktstödet på en halv miljard kronor ska förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i extrem fattigdom i Tanzania med bättre mat, hälsa och utbildning samt ge möjlighet att hitta en egen försörjning.

Nya digitaliseringsstöd ska minska fattigdomen21.12.2020 06:00:00 CET | Pressmeddelande

Använda mobildata för att bygga sjukvård där behovet finns och hjälpa låginkomstländer bygga digitala samhällstjänster – det är exempel på nya digitaliseringsstöd som biståndsmyndigheten Sida precis har beslutat. Tillsammans med teknikjättar som Google, Microsoft och utvalda länder bidrar Sverige med 60 miljoner till Världsbankens digitala fond DDP och 125 miljoner till organisationen Dial som Sida var med och startade.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum