Sida

Sida-stöd till kampen för ett friskare hav

Dela

Biståndsmyndigheten Sida ansluter sig nu till Världsbankens nya havsfond som ska ta ett helhetsgrepp kring de många utmaningar som är kopplade till havet med ett stöd på 300 miljoner kronor under fyra år. Ett viktigt fokus blir att öka inkomsterna för den fattigaste befolkningen i kustnära områden.

Världens havsområden är hårt drabbade av utsläpp och föroreningar, uppvärmning, överfiskning och erosion vid kusterna, och detta måste åtgärdas för att få ett friskare hav.

 - Världens olika havsområden är viktiga för oss alla, men det finns enorma problem som behöver lösas av länder över hela världen för att säkerhetsställa den framtida tillgången till fisk och andra tjänster som världens hav ger oss människor, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

- Därför är det viktigt för Sida att vara med och arbeta för friska och produktiva hav genom att bekämpa förorening av havet, hantera fisket och möjliggöra en hållbar tillväxt av kustekonomierna i de fattigaste delarna av världen.

Att säkerhetsställa att alla världens havsområden skall kunna klassas som friska hav är viktigt för både miljön och klimatet men också en viktig förutsättning för det marina livet under ytan och för människors försörjning och hälsa.

Utmaningarna är många vad gäller havet, och fonden ProBlue ska ta ett helhetsgrepp på havsrelaterade utvecklingsproblem för att stödja integrerad och hållbar ekonomisk utveckling i friska hav. Genom att satsa på en hållbar ekonomisk utveckling bidrar detta också till att öka inkomsterna för och bidra till att minska andelen människor som lever i extrem fattigdom längs kusterna.

Rent konkret ska fondens arbete fokusera på:

  • förvaltning av fiske och vattenbruk.
  • bidra till att förhindra och minska havsföroreningar, inklusive plast, samt återställandet av ekosystem till havs och längs med kuster.
  • stärka miljövänlig hållbar utveckling av turism, avsaltning och sjöfart samt förnybar energi och vattenbruk.
  • stärka regeringars förmåga att hantera sina marina resurser och kustresurser på ett integrerat sätt för att ge mer och långvariga fördelar till länderna och dess samhällen.

Fonden ska genomföra ett antal projekt, exempelvis ett genomförande av stora regionala fiskeprogram i Afrika och Stillahavsområdet, att se över källor till förorening av haven och stödja kustutveckling i de fattigaste länderna i världen, med tonvikt på att ta itu med erosion och klimatförändringarnas effekter på resurser både till havs men också längs med kusterna. Särskilt i fiskesamhällen som bedriver småskaligt fiske är fattigdomen utbredd och växande, och inom ProBlue kommer Världsbanken att ha ett särskilt fokus på småskaliga fiske- och vattenbruksberoende samhällen med de allra fattigaste som primär målgrupp. Exempelvis är bristen på insyn inom fiskerisektorn en viktig underliggande orsak till många problem, bland annat orättvisa beslut om fiskeresursfördelning vilket marginaliserar småskaliga och traditionella fiskare som är några av de mest utsatta. Fondens delfokus på arbete med ökad transparens inom fiskeriförvaltning kommer att ge den fattiga kustbefolkningen och fiskerisamhällen ökat inflytande över beslutsprocesser och resurser.

Potentialen för det som benämns som den blå ekonomin är stor och värderas till 3 biljoner dollar till 2030. Den blå ekonomin kan beskrivas som ekonomin som levererar hållbara tjänster inom planetens gränser från hållbart och resurseffektiv förvaltade marina och kustnära ekosystem som samtidigt bidrar till att bevara de ekosystemtjänster från friska hav som är kritiska för människors välbefinnande. Detta är viktigt för att se att tillväxten i havsbaserade sektorer är hållbar, inkluderande och att den också bidrar till fler av de Globala målen som: ingen fattigdom (SDG 1), jämställdhet (SDG 5), ingen hunger (SDG 2) och hållbar produktion och konsumtion (SDG 12).

ProBlue är en del av Världsbankens övergripande program vad gäller den blå ekonomin, med en mångsidig strategi för att skydda och hållbart utnyttja marina resurser. Världsbankens portfölj för den blå ekonomin är cirka 3,7 miljarder dollar, med ytterligare 1,5 miljarder dollar på väg in.

Stödet till Världsbankens havsfond ProBlue är på 300 miljoner kronor under en fyraårsperiod fram till 2021 och Sida kommer att aktivt delta i fondens utveckling i den givargemensamma styrgruppen. Andra givare är Norge, Danmark, Island, Tyskland, Portugal, Frankrike och Kanada, samt EU. Fonden tillkännagavs i september, och stöder genomförandet av FN:s globala mål 14, som omfattar hållbar användningen av hav och marina resurser.

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Biståndsminister Peter Eriksson inviger Sverige i världen24.6.2019 07:00:00 CESTPressinbjudan

Biståndsminister Peter Eriksson inviger Almedalens globala mötesplats "Sverige i världen” och deltar i det inledande seminariet om hoten mot demokratin och de journalister som försvarar den. Hotet mot journalister är också i fokus med det förhörsrum som monterats upp. Här kliver du själv in i rollen som hotad och fängslad journalist och utsätts för ett tufft förhör utfört av professionella förhörsledare.

Torka riskerar att leda till matkris i Somalia – Sida agerar förebyggande19.6.2019 12:14:30 CESTPressmeddelande

Stora delar av östra Afrika har drabbats av torka, och värst drabbat är Somalia. Nästan tre miljoner människor lider av brist på vatten, och det påverkar också tillgången till mat. Sida beslutar nu att utöka sitt stöd till landet med 50 miljoner kronor via UNICEF och FN:s humanitära landfond. Förhoppningen är att insatser i tid kan bidra till att avstyra en akut hungersnöd i landet.

Pressinbjudan: Stockholm Internet Forum, SIF19: Det krympande demokratiska utrymmet online - mobilisering för ett fritt, öppet och säkert internet10.5.2019 14:42:54 CESTPressinbjudan

Sedan ett antal år tillbaka har det demokratiska utrymmet online krympt och läget är både allvarligt och akut. Repressiva åtgärder har ökat mot det civila samhället, journalister, minoriteter och andra förändringsaktörer. Vi står vid ett vägskäl; ska internet ska vara en tillgång för att stärka demokratin – eller ska det tillåtas vara ett verktyg för att begränsa och krympa det demokratiska utrymmet. Färdriktningen sätt nu och frågorna är många: Hur ska vi kunna garantera ett fritt, öppet och säkert internet? Hur gör vi för att fler människor, särskilt kvinnor, får tillgång till internet? Hur ser ansvaret ut? Går det att stärka ansvarsutkrävandet för brott mot de mänskliga rättigheterna online? Dessa frågor kommer att diskuteras på Stockholm Internet Forum, SIF19, som arrangeras för sjätte gången. Under två dagar kommer 500 nätaktivister, journalister och andra demokratiföreträdare från närmare 100 länder att diskutera internets roll som positiv kraft för utveckling och demokrati och h

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum