Sida

Sida-stöd till kampen för ett friskare hav

Dela

Biståndsmyndigheten Sida ansluter sig nu till Världsbankens nya havsfond som ska ta ett helhetsgrepp kring de många utmaningar som är kopplade till havet med ett stöd på 300 miljoner kronor under fyra år. Ett viktigt fokus blir att öka inkomsterna för den fattigaste befolkningen i kustnära områden.

Världens havsområden är hårt drabbade av utsläpp och föroreningar, uppvärmning, överfiskning och erosion vid kusterna, och detta måste åtgärdas för att få ett friskare hav.

 - Världens olika havsområden är viktiga för oss alla, men det finns enorma problem som behöver lösas av länder över hela världen för att säkerhetsställa den framtida tillgången till fisk och andra tjänster som världens hav ger oss människor, säger Carin Jämtin, Sidas generaldirektör.

- Därför är det viktigt för Sida att vara med och arbeta för friska och produktiva hav genom att bekämpa förorening av havet, hantera fisket och möjliggöra en hållbar tillväxt av kustekonomierna i de fattigaste delarna av världen.

Att säkerhetsställa att alla världens havsområden skall kunna klassas som friska hav är viktigt för både miljön och klimatet men också en viktig förutsättning för det marina livet under ytan och för människors försörjning och hälsa.

Utmaningarna är många vad gäller havet, och fonden ProBlue ska ta ett helhetsgrepp på havsrelaterade utvecklingsproblem för att stödja integrerad och hållbar ekonomisk utveckling i friska hav. Genom att satsa på en hållbar ekonomisk utveckling bidrar detta också till att öka inkomsterna för och bidra till att minska andelen människor som lever i extrem fattigdom längs kusterna.

Rent konkret ska fondens arbete fokusera på:

  • förvaltning av fiske och vattenbruk.
  • bidra till att förhindra och minska havsföroreningar, inklusive plast, samt återställandet av ekosystem till havs och längs med kuster.
  • stärka miljövänlig hållbar utveckling av turism, avsaltning och sjöfart samt förnybar energi och vattenbruk.
  • stärka regeringars förmåga att hantera sina marina resurser och kustresurser på ett integrerat sätt för att ge mer och långvariga fördelar till länderna och dess samhällen.

Fonden ska genomföra ett antal projekt, exempelvis ett genomförande av stora regionala fiskeprogram i Afrika och Stillahavsområdet, att se över källor till förorening av haven och stödja kustutveckling i de fattigaste länderna i världen, med tonvikt på att ta itu med erosion och klimatförändringarnas effekter på resurser både till havs men också längs med kusterna. Särskilt i fiskesamhällen som bedriver småskaligt fiske är fattigdomen utbredd och växande, och inom ProBlue kommer Världsbanken att ha ett särskilt fokus på småskaliga fiske- och vattenbruksberoende samhällen med de allra fattigaste som primär målgrupp. Exempelvis är bristen på insyn inom fiskerisektorn en viktig underliggande orsak till många problem, bland annat orättvisa beslut om fiskeresursfördelning vilket marginaliserar småskaliga och traditionella fiskare som är några av de mest utsatta. Fondens delfokus på arbete med ökad transparens inom fiskeriförvaltning kommer att ge den fattiga kustbefolkningen och fiskerisamhällen ökat inflytande över beslutsprocesser och resurser.

Potentialen för det som benämns som den blå ekonomin är stor och värderas till 3 biljoner dollar till 2030. Den blå ekonomin kan beskrivas som ekonomin som levererar hållbara tjänster inom planetens gränser från hållbart och resurseffektiv förvaltade marina och kustnära ekosystem som samtidigt bidrar till att bevara de ekosystemtjänster från friska hav som är kritiska för människors välbefinnande. Detta är viktigt för att se att tillväxten i havsbaserade sektorer är hållbar, inkluderande och att den också bidrar till fler av de Globala målen som: ingen fattigdom (SDG 1), jämställdhet (SDG 5), ingen hunger (SDG 2) och hållbar produktion och konsumtion (SDG 12).

ProBlue är en del av Världsbankens övergripande program vad gäller den blå ekonomin, med en mångsidig strategi för att skydda och hållbart utnyttja marina resurser. Världsbankens portfölj för den blå ekonomin är cirka 3,7 miljarder dollar, med ytterligare 1,5 miljarder dollar på väg in.

Stödet till Världsbankens havsfond ProBlue är på 300 miljoner kronor under en fyraårsperiod fram till 2021 och Sida kommer att aktivt delta i fondens utveckling i den givargemensamma styrgruppen. Andra givare är Norge, Danmark, Island, Tyskland, Portugal, Frankrike och Kanada, samt EU. Fonden tillkännagavs i september, och stöder genomförandet av FN:s globala mål 14, som omfattar hållbar användningen av hav och marina resurser.

Nyckelord

Kontakter

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas pressansvariga på 08-698 55 55 eller press @ sida.se (https://www.sida.se)

Sida är Sveriges biståndsmyndighet och arbetar för att människor som lever i fattigdom själva ska kunna förbättra sina levnadsvillkor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Sida ger stora humanitära stöd till förvärrade kriser i världen18.3.2019 06:30:00 CETPressmeddelande

Den humanitära situationen fortsätter att förvärras. Under 2019 beräknas 134 miljoner människor i 42 länder att behöva humanitärt stöd. En stor utmaning är att finansieringen inte ökar i samma takt som behoven och FN:s behovsappeller är täckta till bara drygt hälften. Biståndsmyndigheten Sida ger nu stöd till fler än 30 kriser; några av dessa kriser försvårades under förra året, till exempel Afghanistan som drabbats av svår torka och matbrist, Venezuela där tre miljoner människor har lämnat landet, samt till Demokratiska Republiken Kongo och Centralafrikanska Republiken där väpnade konflikter intensifierats under året. För andra året i rad är Jemen världens svåraste kris där mer än 24 miljoner människor behöver humanitärt stöd.

Uttalande med anledning av söndagens flygplansolycka i Etiopien11.3.2019 10:11:41 CETPressmeddelande

Det är med stor sorg och smärta som vi fått veta att en mångårig och mycket uppskattad kollega fanns med på passagerarlistan på planet som störtade på söndagsmorgonen i Etiopien. Alla våra tankar finns nu hos vår kollegas anhöriga, och hos våra kollegor både här i Sverige och i de länder där vi arbetar. Vi stöttar vår kollegas nära och vänner och kollegor på myndigheten. I morse samlades personalen för att få information och prata om det som har hänt. Carin Jämtin, generaldirektör Sida.

Stopp för finansiering av kolkraft – nytt Sidastöd till Bankwatch20.2.2019 07:00:00 CETPressmeddelande

Kolkraften är en av de stora källorna till växthusgaser. Den behöver fasas ut för att världen ska kunna nå Parisavtalets mål på en och en halv grads uppvärmning. Trots det byggs det nya kolkraftverk i Östeuropa och på Balkan, och det finns planer för ännu fler. Nu ger Sida ett nytt stöd på 16 miljoner kronor till organisationen Bankwatch, som granskar de stora internationella utvecklingsbankerna och deras investeringar – så att pengar inte går till fossil energi.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum