Vänsterpartiet Skåne

Skåne ett steg närmare att få mottagning för personer som blivit utsatta för sexuellt våld

Dela

Den 16 maj sammanträdde Region Skånes Hälso- och Sjukvårdsnämnd (HSN). Beslut fattades i ärendet om en mottagning för människor som blivit utsatta för sexuellt våld – ”Äntligen!”, säger Vänsterpartiets representant i HSN, Saima Jönsson Fahoum.

Förslaget att starta upp en mottagning för människor som blivit utsatta för sexuellt våld lades fram redan 2016. En välfungerande förlaga till verksamheten finns i drift på Södersjukhuset i Stockholm sedan 2015 och erbjuder möjlighet att lära av utmaningar och lösningar.

- Äntligen! Säger Saima Jönsson Fahoum, Vänsterpartiets representant i HSN. Förslaget har legat på bordet länge och vi vill naturligtvis driva på för att få igång verksamheten så fort som möjligt. Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem som drabbar främst kvinnor och det är viktigt att ha en mottagning och en samlad uppföljning för personer som drabbats.

Mottagningen är tänkt att finnas i Malmö-Lund-området och både ge ökad synlighet, kompetens, samordning och ha ett utbildningsuppdrag.

- Det är verkligen positivt att vi kan ta ett helhetsgrepp och skapa en verksamhet där kunskap och resurser från många instanser och verksamheter kan samlas under samma tak, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne. Det har fungerat bra hos föregångarna och ger viktig och välbehövlig stöttning till personer som blivit utsatta.

- En ökad kunskapsnivå kan också bidra till att tas på allvar vid första kontakten -  det kan vara både kränkande och utmattande att behöva förklara sig gång på gång när man själv blivit utsatt, tillägger hon.

Med dagens beslut kom 1,5 miljon i uppstartskostnad direkt från HSN. Nästa steg blir ett beslut i Skånes Universitetssjukhus (SUS) driftsnämnd för att starta upp verksamheten och stå för den årliga verksamhetsfinansieringen.

- Vi hoppas att nästa steg kan tas snabbare än det första och att vi kan se en uppstart av verksamheten i en nära framtid, avslutar Saima Jönsson Fahoum.

Nyckelord

Kontakter

Saima Jönsson-FahoumErsättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (V)

070-222 54 32

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Ett stort misstag av Alliansen att avveckla demensvården i Skåne4.4.2019 16:40:05 CESTPressmeddelande

Demenssjukdom är vanligt förekommande och drabbar ofta både den insjuknade och de anhöriga hårt. En diagnos tidigt i sjukdomsförloppet kan göra mycket stor skillnad för grad av ohälsa och kan underlätta behandling för alla inblandade. Det möjliggör också för en enklare planering av vårdplatser i regionen. Alliansen drar nu in finansieringen, 4 miljoner, som var avsatta för ett fortsatt arbete med den skånska demensstrategin.

Skånska vänsterpartister djupt oroade över utvecklingen för Arbetsförmedlingen1.4.2019 15:43:44 CESTPressmeddelande

Resultatet av Moderaternas och Kristdemokraternas budget träder nu i kraft. Samtliga fem högerpartier släppte fram en budget med starkt negativa följder för den gemensamma välfärden. Stora nedskärningar gör att 17/23 av Arbetsförmedlingens skånska kontor nu tvingas stänga och medför en oviss framtid för de anställda och de inskrivna. Som kommunala företrädare för Vänsterpartiet väcker beskedet både ilska, sorg och många frågor. Skåne drabbas hårt av de många nedläggningarna, samtidigt som vi är en region som redan har låg sysselsättning i nationella jämförelser. Nu minskar samhällsservicen och därmed möjligheterna för våra invånare ytterligare. Arbetsförmedlingen har i sitt uppdrag väl inarbetade strategier för arbete med rehabilitering, anpassade arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning och etablering av nyanlända. Vi ser det som oerhört viktigt att dessa grupper fortsatt får stöd i sina processer. Skåne ska vara till för alla – inte bara de med starkast förutsättningar för

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum