Vänsterpartiet Skåne

Skåne ett steg närmare att få mottagning för personer som blivit utsatta för sexuellt våld

Dela

Den 16 maj sammanträdde Region Skånes Hälso- och Sjukvårdsnämnd (HSN). Beslut fattades i ärendet om en mottagning för människor som blivit utsatta för sexuellt våld – ”Äntligen!”, säger Vänsterpartiets representant i HSN, Saima Jönsson Fahoum.

Förslaget att starta upp en mottagning för människor som blivit utsatta för sexuellt våld lades fram redan 2016. En välfungerande förlaga till verksamheten finns i drift på Södersjukhuset i Stockholm sedan 2015 och erbjuder möjlighet att lära av utmaningar och lösningar.

- Äntligen! Säger Saima Jönsson Fahoum, Vänsterpartiets representant i HSN. Förslaget har legat på bordet länge och vi vill naturligtvis driva på för att få igång verksamheten så fort som möjligt. Sexuellt våld är ett stort samhällsproblem som drabbar främst kvinnor och det är viktigt att ha en mottagning och en samlad uppföljning för personer som drabbats.

Mottagningen är tänkt att finnas i Malmö-Lund-området och både ge ökad synlighet, kompetens, samordning och ha ett utbildningsuppdrag.

- Det är verkligen positivt att vi kan ta ett helhetsgrepp och skapa en verksamhet där kunskap och resurser från många instanser och verksamheter kan samlas under samma tak, menar Sara Svensson, gruppledare för Vänsterpartiet i Region Skåne. Det har fungerat bra hos föregångarna och ger viktig och välbehövlig stöttning till personer som blivit utsatta.

- En ökad kunskapsnivå kan också bidra till att tas på allvar vid första kontakten -  det kan vara både kränkande och utmattande att behöva förklara sig gång på gång när man själv blivit utsatt, tillägger hon.

Med dagens beslut kom 1,5 miljon i uppstartskostnad direkt från HSN. Nästa steg blir ett beslut i Skånes Universitetssjukhus (SUS) driftsnämnd för att starta upp verksamheten och stå för den årliga verksamhetsfinansieringen.

- Vi hoppas att nästa steg kan tas snabbare än det första och att vi kan se en uppstart av verksamheten i en nära framtid, avslutar Saima Jönsson Fahoum.

Nyckelord

Kontakter

Saima Jönsson-FahoumErsättare Hälso- och sjukvårdsnämnden (V)

070-222 54 32

Bilder

Om

Vänsterpartiet Skåne
Vänsterpartiet Skåne
Nobelvägen 51a
214 33 Malmö

040-19 27 87http://vskane.se/

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden!

 

Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Vänsterpartiet Skåne ansluter sig till Ett jämställt Skåne8.11.2018 11:29Pressmeddelande

Ett av de svenska jämställdhetspolitiska målen är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv: kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Strategin Ett Jämställt Skåne utgör Länsstyrelsens och KFSK:s plattform för att arbeta för jämställdhet inom Skåne län. Nu ansluter sig Vänsterpartiet i Skåne.

Det är dags för satsningar på personalens arbetsmiljö - Vänsterpartiet Skåne lämnar in motion om arbetstidsförkortning för regionanställd personal10.10.2018 13:08Pressmeddelande

Under många år har för hög arbetsbelastning, alltför stressig arbetsmiljö och en organisationsstruktur som försvårar medarbetares möjlighet till inflytande lett till alltför höga sjukskrivningstal och att personal sökt sig bort från sjukvården. För Vänsterpartiet är det tydligt att det är hög tid att ta tag i orsakerna och inte bara behandla symptomen.

M släpper fram Sd-styre i Hörby - djupt olyckligt att byteshandla med maktpositioner med ett parti som inte ens stöttar grundläggande mänskliga rättigheter5.10.2018 06:00Pressmeddelande

Hörbymoderaternas valtekniska samarbete ger dem ordförande- och vice-ordförandeplatser i kommunens nämnder som de inte hade fått om de inte hade stöttat Sverigedemokraterna. Det är vad de hoppas på när de går emot sitt eget partis centrala riktlinjer och ger platsen som kommunstyrelsens ordförande till Sd. Vänsterpartiet Skånes distriktsordförande Ana Süssner Rubin är djupt oroad över utvecklingen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum