Skogsstyrelsen

Skogsstyrelsen kommenterar dom om bombmurkla

Dela

Mark- och miljööverdomstolen beslutade i veckan att skicka tillbaka ett ärende till Länsstyrelsen i Värmland. Det gäller en avverkning som förbjudits med hänsyn till den nationellt fridlysta bombmurklan. Skogsstyrelsen ska nu analysera domen för att se om den påverkar andra ärenden med koppling till artskyddsförordningen.

Det aktuella fallet med bombmurklan är inte Skogsstyrelsens ärende, utan det hanteras av Länsstyrelsen i Värmland. Skogsstyrelsen har handlagt ärenden som berör arter vars fridlysning kommer från EU-direktiv, bland annat fem ärenden i Gävleborgs län. Där förbjöd Skogsstyrelsen 2016 avverkning av hänsyn till fågelarten lavskrika. Beslutet har överklagats och ska prövas av mark- och miljödomstolen.

– Vi behöver analysera om och i så fall hur Mark-och miljööverdomstolens dom påverkar andra beslut som fattas med hänvisning till artskyddsförordningens övriga paragrafer, exempelvis de ärenden som rör lavskrika, säger Herman Sundqvist, generaldirektör, Skogsstyrelsen.

När det gäller handläggning av avverkningsanmälningar som berörs av nationellt fridlysta arter så behöver Skogsstyrelsen också samråda med Naturvårdsverket om hur det ska göras på bästa vis utifrån domen. De riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden som beslutades 2016 hanterar bara arter som är fridlysta utifrån EU-direktiv.

Mer information:
Tove Thomasson, naturvårdsspecialist, Skogsstyrelsen, 0413–294 65
Emma Johansson, verksjurist, Skogsstyrelsen, 036–35 93 20
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Utvärdering: arbetet för en jämställd skogssektor går för sakta – 30 förslag på åtgärder6.12.2018 09:00Pressmeddelande

Jämställdhetsarbetet inom skogssektorn går för sakta, till och med bakåt inom några områden. Det visar den första stora utvärdering som gjorts av jämställdhetsstrategin som togs fram 2011 och som presenteras på den nationella skogskonferensen i Upplands Väsby i dag. Samtidigt lägger Skogsstyrelsen fram 30 förslag på åtgärder för att få skjuts på arbetet.

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum