Skolverket

Skolverket ser allvarligt på hedersvåld - bemöter kritik

Dela

Skolverket kritiseras felaktigt i flera medier för att inte ha med begreppen hedersvåld och hedersförtryck i förslag till förändringar i läroplanerna. Kritiken utgår från ett tidigare utkast som varit ute på remiss och inte det slutgiltiga förslag som Skolverkets generaldirektör inom kort kommer att besluta om och lämna över till regeringen.

- Hedersvåld och hedersförtryck ska bekämpas. Utifrån skolans värdegrund om alla människors lika värde har skolan självklart ett ansvar att uppmärksamma och motverka alla former av våld och förtryck, säger Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket.

När Skolverket tar fram förslag på förändringar i läroplanerna, behöver myndigheten ta ställning till hur dessa kan formuleras i läroplanens allmänna delar. Skolverket ser ett värde i att behålla den struktur som läroplanen har idag, där de inledande allmänna delarna är mer övergripande och där konkretiseringar av undervisningens innehåll finns i kursplanerna. Just nu pågår ett arbete med att revidera kursplanerna. Utkast till nya kursplaner kommer att presenteras i höst.

- Vi överväger att i lämpliga kursplaner skriva in begreppet hedersrelaterat våld och förtryck, säger Peter Fredriksson.

Stöd till skolor

Skolverket har tagit fram stödmaterial om hedersvåld och hedersförtryck för skolor att använda i sitt arbete. 

- I arbetet mot våld och förtryck är det ofrånkomligt att grupper kan komma att ställas mot varandra. Men det är inget skäl att inte bekämpa hedersvåld och hedersförtryck. Skolverkets ståndpunkt är solklar. Vi står upp för alla elevers grundläggande fri- och rättigheter, säger Peter Fredriksson.

För mer information

www.skolverket.se

kontaktuppgifter

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Nyckelord

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Svetsarvägen 16
171 41 Solna

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

TALIS 2018 delrapport 2: Internationell studie om lärares och rektorers arbete23.3.2020 11:00:00 CETPressmeddelande

Över 90 procent av rektorerna är nöjda med sitt arbete. Nästan lika många rektorer anger också att fördelarna med yrket tydligt uppväger nackdelarna. Dessutom ökar andelen lärare som fått återkoppling och samarbetar. Men undersökningen visar också att många lärare och rektorer är stressade, framförallt på grund av administration. Det visar den andra delrapporten av TALIS 2018, en internationell studie från OECD, som belyser lärares och rektorers arbetssituation.

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning i skolan16.3.2020 17:10:36 CETPressmeddelande

Smittspridningen av covid-19 innebär en utmaning för hela samhället och landets skolor. Det kan uppstå en situation då det inte går att bedriva vanlig undervisning om exempelvis skolor behöver stängas. Därför har RISE, Skolverket, SKR, UR och Swedish Edtech Industry startat ett samarbete för att sammanställa stöd till skolor om distansundervisning på den nya webbplatsen skolahemma.se.

Malmöskola visar hur lärare kan avlastas25.2.2020 07:20:19 CETPressmeddelande

Lärare behöver få fokusera på sitt kärnuppdrag - att förbereda, genomföra och följa upp undervisningen. Därför presenterar Skolverket idag en utredning om vilka arbetsuppgifter lärarassistenter och andra yrkesgrupper kan utföra för att avlasta lärare. Vi presenterar samtidigt ett nytt stöd till skolor för att identifiera lärarnas avlastningsbehov och låter Hermodsdalsskolan i Malmö berätta om sina erfarenheter av att avlasta lärare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum