RF/SISU

Stark återhämtning för idrottsrörelsens folkbildning

Dela
Efter tuffa år präglade av pandemi syns en stark återhämtning för idrottsrörelsens folkbildning. Behovet av att bilda och utbilda ledare, aktiva, föräldrar, styrelser och funktionärer är en av de viktigaste delarna för idrottsrörelsens utveckling och möjlighet att nå de gemensamma målen.

Idrottsrörelsen är en plats för såväl idrottslig som personlig utveckling. Här finns möjlighet att växa och utvecklas tillsammans med andra. Pandemin påverkade idrottsrörelsen på flera sätt och 2022 har präglats av återstart. En utmaning har varit att ta tillbaka den utbildningsskuld som lever kvar och fortsatt påverkar idrotten.

Under pandemiåren minskade SISU Idrottsutbildarnas verksamhet med omkring 20 procent. När vi nu åter samlas i idrottshallar, på planer och i klubblokaler ser vi en stark återhämtning av folkbildningsverksamheten, där antalet redovisade utbildningstimmar närmar sig de nivåer som rapporterades under 2019. Jämfört med 2021 har utbildningstimmarna ökat med 18 procent.

- Det är glädjande att se återhämtningen som skett. Många idrottsföreningar uttryckte redan under pandemin ett framtida behov av stöd för att starta lärgrupper för ledare, aktiva, föräldrar, styrelser och funktionärer. Folkbildningen har varit och är fortsatt viktig i arbetet med att återstarta såväl föreningar som idrottsrörelsen i stort. Även om vi går starkt framåt kommer vi behöva arbeta med revorna efter pandemin under lång tid. Folkbildningen visade sin samlande kraft då och den visar sin kraft nu i att skapa möten och utveckling. Det måste matchas av statligt, regionalt och kommunalt stöd, utan stöd ingen folkbildning, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Arbetet i idrottsrörelsens studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, utgår från folkbildningens mål om att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. När medlemmar möts och pratar om hur de vill ha det i sin förening stärks demokratin, inflytandet och delaktigheten. Kärnan i verksamheten är alltid samtalet och mötet mellan människor. Att lära av och tillsammans med andra. Under 2022 fanns 439 534 unika deltagare i SISU Idrottsutbildarnas verksamhet, vilket är en ökning med 14 procent jämfört med 2021. 7 696 idrottsföreningar tog del av verksamheten, vilket är 12 procent fler än året innan.

- Genom våra 19 RF-SISU distrikt och deras idrottskonsulenter möter vi varje dag ledare, tränare, styrelsemedlemmar, aktiva och föräldrar för att lyssna in föreningars behov, hur de vill utvecklas och vad de vill uppnå. Att vi finns nära idrottsföreningarna är avgörande för att bedriva föreningsutveckling som fungerar för respektive förening och dess medlemmar. Idrottens folkbildning sätter idéer i rörelse, säger Björn Eriksson.

För mer information kontakta

Björn Eriksson
Ordförande SISU Idrottsutbildarna
070-626 46 06

Kontakter

Om

RF/SISU
RF/SISURiksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 71 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ RF/SISU

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från RF/SISU

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum