Stockholms stad

Stockholms stad presenterar nya planer för Slakthusområdet tillsammans med Atrium Ljungberg

Dela

Stockholms stad har träffat en överenskommelse om ett samarbete med Atrium Ljungberg för utvecklingen av Slakthusområdet. I en avsiktsförklaring ges Atrium Ljungberg möjlighet att förhandla om att få köpa och utveckla delar av Slakthusområdet, ta ansvar för evakueringar av hyresgästerna och utveckla hela eller delar av Stockholms livsmedelscentrum. Arbetet ska ske i enlighet med stadens program för Slakthusområdet och Atrium Ljungbergs vision.

Rökerigatan, Slakthusområdet
Rökerigatan, Slakthusområdet

Slakthusområdet ingår i Söderstaden som är ett av Stockholms stads större utvecklingsområden. År 2030 ska Söderstaden vara hela Stockholms mötesplats för upplevelser inom mat, kultur och nöjen. Slakthusområdet ska stärkas genom bevarande av kulturhistoria och skapande av ny historia, genom att tillföra ett stort antal bostäder, arbetsplatser, handel, matupplevelser och nya kulturverksamheter.

- I Slakthusområdet finns unika möjligheter att skapa mötesplatser för stockholmarna med en spännande mix av kulturhistoriska byggnader och nya miljöer. Genom att Atrium Ljungberg kommer in tidigt i processen kan de bidra till en positiv utveckling, både nu och i framtiden, säger Ingela Lindh, stadsdirektör i Stockholms stad.

Stockholms stads samarbete med en stark aktör kring fortsatt utveckling av Slakthusområdet, kan snabbare skapa verklighet av visionen om en blandad urban stadsdel där bostäder, handel, kultur och företagande samverkar.

Förvärven och utvecklade markanvisningar uppgår totalt till närmare 200 000 kvadratmeter, dvs ca 30 % av Slakthusområdet. I överenskommelsen ingår även ansvar för evakuering av de hyresgäster som behöver nya lokaler för att Slakthusområdets vision ska kunna förverkligas.

- Som kommersiell aktör och fastighetsägare har Atrium Ljungberg goda förutsättningar att utveckla Stockholms livsmedelscentrum, eller hitta andra bra lösningar för de hyresgäster som inte kan vara kvar i Slakthusområdet, säger Ingela Lindh.

Atrium Ljungberg kommer de närmaste veckorna att träffa hyresgäster för att börja diskutera evakueringslösningar.

Avsiktsförklaringen omfattar flera av de tidiga etapperna. I kommande etapper kommer staden gå ut till flera byggaktörer. Planerad byggstart är första kvartalet 2021. Hela nya Slakthusområdet beräknas stå klart 2030.

Affären kräver ett beslut i kommunfullmäktige. Ärendet behandlas preliminärt under första kvartalet 2019.

Mer information om Slakthusområdet finns på stockholm.se/slakthusomradet 
För ytterligare information

Stockholms stad
För kontakt med
• Karin Wanngård, finansborgarråd
Presskontakt: Tomas Gustavsson, tel 076-12 29 199, tomas.gustavsson@stockholm.se

• Ingela Lindh, stadsdirektör
Presskontakt: tel 08-508 29 999, e-post redaktion@stockholm.se

Atrium Ljungberg
Annica Ånäs, vd
Tel 070-341 53 37, e-post annica.anas@al.se

Nyckelord

Bilder

Rökerigatan, Slakthusområdet
Rökerigatan, Slakthusområdet
Ladda ned bild
Strukturplan Slakthusområdet avsiktsförklaring
Strukturplan Slakthusområdet avsiktsförklaring
Ladda ned bild
Flygbild Slakthusområdet med husnummer
Flygbild Slakthusområdet med husnummer
Ladda ned bild
Bevarade byggnader Slakthusområdet
Bevarade byggnader Slakthusområdet
Ladda ned bild
Ingela Lindh, stadsdirektör, fotograf Lieselotte van der Meijs
Ingela Lindh, stadsdirektör, fotograf Lieselotte van der Meijs
Ladda ned bild

Dokument

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

+46 8 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Språkstöd på årets Vuxmässa23.10.2018 09:46Pressmeddelande

Torsdag – fredag, 25-26 oktober, flyttar Stockholms stads anordnare inom vuxenutbildning in på Kulturhuset Stadsteatern. Mässan är till för alla stockholmare som funderar över nästa steg mot utbildning och jobb. Stockholms stad har satsat på att göra mässan mer tillgänglig, både genom att göra det enklare att hitta i lokalen, och genom att bemanna mässan med olika stödfunktioner. På mässan kommer besökare att kunna få stöd på sitt förstaspråk, bland annat somaliska, arabiska och dari.

Översikt av Stockholmsenkätens resultat för Skärholmens stadsdelsförvaltning 201817.10.2018 13:48Pressmeddelande

När det gäller ANDT-frågor ser vi ett fortsatt positivt resultat när det gäller alkoholkonsumtion, tobak och narkotika. Inga stora variationer har skett över tid. Vad det gäller brott har Skärholmens stadsdelsförvaltning flera utmaningar samtidigt som tryggheten bland flickor ökat. Vi ser också ett ökat deltagande av både flickor och pojkar på fritidsgårdar/mötesplatser: för år 9 ligger Skärholmen högst i staden när det kommer till flickors deltagande.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum