Sida

Stöd till ny unik skolsatsning i Tanzania

Dela

Lagom till skolstarten får 16 miljoner skolbarn i Tanzania möjlighet till bättre utbildning genom ett Sidastöd på 760 miljoner kronor. Satsningen innebär att lärare ska anställas där lärarbristen är som störst och skolor ska få bättre tillgång till läromedel. Projektet är världens första "betalning för resultat"-program inom utbildning.

Ett nytt stort Sida-stöd ska bidra till högre kvalitet på utbildningen för skolbarn i Tanzania. Foto:Helena Reuterswärd, Sida
Ett nytt stort Sida-stöd ska bidra till högre kvalitet på utbildningen för skolbarn i Tanzania. Foto:Helena Reuterswärd, Sida

– Vägen till att minska fattigdomen går via utbildning och därför är detta en viktig satsning. Barn som gått i skolan och fått en utbildning kan lättare få jobb och ta sig ur svåra omständigheter av egen kraft, säger Ulf Källstig, Afrikachef på biståndsmyndigheten Sida.

För sex år sedan blev skolan avgiftsfri i Tanzania och sedan dess har nästan alla barn över hela landet fått möjlighet att lära sig läsa, skriva och räkna. Antalet elever har ökat med nära en miljon över hela landet och många av barnen kommer från de allra fattigaste familjerna. Sida gav ett stort stöd på nära 1,2 miljarder till satsningen. Avtalet har nu gått ut men det tanzaniska utbildningsdepartementet har bett Sida om fortsatt finansiering för att förbättra och förstärka det nationella utbildningssystemet.

Utvärderingar har visat att, trots en stark press på utbildningssystemet då antalet skolor och lärare inte var dimensionerat för så många nya elever, har det tidigare stödet bidragit till att fördela resurser mer effektivt och bland annat kunnat bidra till att fler flickor fortsätter längre i skolan. Utmaningar kvarstår och kunskapsnivån behöver höjas rejält. För att motivera eleverna att gå kvar i skolan kommer stödet att kopplas till konkreta resultat. Detta ska bidra till att resurser ännu bättre når de som är fattigast och höja utbildningens kvalitet.

– Samtidigt som fler flickor fortsätter längre i skolan är avhoppen stora i vissa distrikt, och speciellt avhoppen bland pojkar är oroande, och i vissa områden har 57 procent av pojkarna hoppat av skolan. Det nya stödet kommer att rikta in sig både på de platser där många hoppat av, men också samtidigt stärka det nationella systemet. Stödet ger förutsättningar för att jobba med dessa utmaningar så att både pojkar och flickor ska kunna stanna kvar i skolan, säger Ulf Källstig.

Projektet är det första så kallade ”betalning för resultat”-programmet inom utbildningssektorn i världen.

– Det är först när man visat upp konkreta resultat på det vi kommit överens om som stöden betalas ut, vilket ger regeringen incitament att uppnå viktiga förbättringar, säger Ulf Källstig.

Utbildning är en mänsklig rättighet, och enligt Sidas bedömning är ett förbättrat nationellt system som ger utbildning av hög kvalitet en förutsättning för ökad demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och till mer hållbara livsval.

– Tillströmningen av barn till skolorna har gett Sida unika möjligheter att arbeta med de mest utsatta grupperna i landet, barn från de fattigaste hushållen, i stor skala, säger Ulf Källstig.

– Vårt mål är att stödja en rättvis utbildning och vi strävar efter att fördela resurser så att det får störst effekt för de mest utsatta och marginaliserade barnen. Barn med funktionsnedsättning/funktionsvariation ska också särskilt uppmärksammas.

Stöd genom den tanzaniska staten har minskat på grund av det minskade demokratiska utrymmet i landet under de senaste fem åren. Samarbetet med staten fokuseras på förbättrad utbildning och att stärka/bygga upp ett socialt trygghetssystem. Sida bedömer att det finns en politisk vilja att utveckla utbildningssystemet.

Sidas stöd är på 760 miljoner, vilket motsvarar cirka 2 procent av Tanzanias totala budget för grundutbildning under de fem år som programmet kommer att pågå.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Ett nytt stort Sida-stöd ska bidra till högre kvalitet på utbildningen för skolbarn i Tanzania. Foto:Helena Reuterswärd, Sida
Ett nytt stort Sida-stöd ska bidra till högre kvalitet på utbildningen för skolbarn i Tanzania. Foto:Helena Reuterswärd, Sida
Ladda ned bild

Om

Sida
Sida
Valhallavägen 199
105 25 Stockholm

08-698 50 00https://www.sida.se

För mer information kontakta Sidas presstjänst på:

08–698 55 55, press@sida.se eller https://www.sida.se/press

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Vi arbetar för att minska fattigdom och förtryck i världen.
I samarbete med organisationer, myndigheter och företag investerar vi i en hållbar utveckling för alla människor.

Följ Sida

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sida

Stöd till drabbade av ”supertyfonen” Rai i Filippinerna5.1.2022 12:17:14 CET | Pressmeddelande

Behovet av hjälp är enormt efter att den kraftiga tyfonen slog in över land i Filippinerna för två veckor sedan. Biståndsmyndigheten Sida har beviljat ett stöd på 4,5 miljoner kronor till 11 750 drabbade genom organisationen Islamic Relief som finns på plats. Under tre månader ska de drabbade få förnödenheter som kärl för matlagning, rent vatten, tvål, reparationskit för att ordna med tak över huvudet, skyddsutrustning mot covid-19, samt skydd mot våld och övergrepp.

Viljan att ge bistånd fortsatt hög bland svenskarna14.12.2021 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Sidas årliga opinionsmätning visar att svenskarna anser att bistånd är viktigt. Efter nära två år med pandemin är de flesta överens om att det är fortsatt angeläget att Sverige hjälper fattiga länder, och att alla människor som lever under omänskliga förhållanden, fattigdom och förtryck bör stödjas. Över hälften anser att biståndsnivån är ungefär lagom eller bör öka. Globala målen för hållbar utveckling är mer kända än tidigare.

Stöd till vaccinationskampanj ska öppna skolor och minska tonårsgraviditeter i Uganda13.12.2021 12:23:14 CET | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin har fått stora konsekvenser i Uganda. Skolorna stängdes i mars 2020 för att minska smittspridningen vilket bland annat lett till en kraftig ökning av tonårsgraviditeter. Biståndsmyndigheten Sida ger nu femårigt stöd på 165 miljoner kronor till Unicef för att omedelbart skynda på vaccinering av riskgrupper och äldre och bidra till att fem miljoner doser inte behöver kasseras. Att äldre personer vaccineras är avgörande för att skolorna ska öppnas igen som i sin tur fungerar som en skyddsåtgärd för flickorna. Stödet ska också fokusera på barns hälsa, som är eftersatt.

Sida och Nefco lanserar ny fond för hållbar matlagning och minskad avskogning i Afrika25.11.2021 06:45:00 CET | Pressmeddelande

En ny fond ska stödja utveckling och uppskalning av lösningar för ren och hållbar matlagning i Afrika som dessutom ska förbättra folkhälsan och minska avskogning. Fonden Modern Cooking Facility for Africa (MCFA) ska stimulera tillgången till rena och prisvärda energilösningar och utveckla nya marknader för ren matlagning för 1,5 till 3 miljoner människor i Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Moçambique, Tanzania och Zambia genom resultatbaserad finansiering för aktörer inom den privata sektorn. Sidas stöd till fonden är på 275 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum