Brå

Stora skillnader i otrygghet och utsatthet för brott mellan landets kommuner

Dela

Det är stora skillnader mellan landets kommuner och storstädernas stadsdelar i hur stor andel av befolkningen som uppger att de utsatts för brott mot enskild person. Störst andel finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg, medan andelen är minst i Vansbro kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen 2019–2020 på kommunnivå.

− Två polisregioner som sticker ut i resultaten är polisregion Syd och polisregion Nord. Polisregion Syd har en relativt stor andel personer som uppger att de utsatts för brott. Det är också störst andel som uppger att de känner sig otrygga och minst andel som uppger sig ha stort förtroende för rättsväsendet. I polisregion Nord är läget det motsatta. De har minst andel som uppger att de varit utsatta för brott och minst andel otrygga, samtidigt som de i störst utsträckning uppger ett stort förtroende för rättsväsendet, säger Johanna Viberg, utredare på Brå.

Det är betydligt vanligare att personer som bor i storstadsregionerna uppger att de blivit utsatta för brott, jämfört med riket i stort. Störst andel som uppgett utsatthet för brott mot enskild person finns i stadsdelsnämndsområdet Östra Göteborg där 33,3 procent av befolkningen uppgett att de har utsatts. Detta kan jämföras med den kommun där andelen är som minst, nämligen Vansbro, med 11,5 procent. Störst andel som uppgett utsatthet för egendomsbrott finns i Malmö kommuns stadsdel Hyllie, med 26,2 procent av hushållen. Det är en stor skillnad mot Härjedalens kommun där motsvarande andel är 3,8 procent.

Otrygghet och oro för brott

Polisregion Syd har störst andel otrygga, och här ligger även den kommun där det är vanligast att uppge otrygghet och oro för brott: Bromölla kommun.

Polisregion Nord har minst andel som upplever otrygghet och oro för brott. Dorotea och Övertorneå är de kommuner i landet där det är minst vanligt att uppge otrygghet och oro för brott.

Förtroende för rättsväsendet

Det är vanligast att uppge stort förtroende för rättsväsendet i Stockholm kommuns stadsdelsområden Norrmalm och Kungsholmen. Åsele kommun, som tillhör polisregion Nord, är den kommun där det är minst vanligt att uppge stort förtroende för rättsväsendet.

I förra veckan presenterade en statlig utredning ett förslag om hur ett lagstadgat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande arbetet bör utformas. I utredningen föreslås bland annat att varje kommun bör utgå från sin lokala problembild.

−  Vi ser att kommuner och regioner har olika problem och förutsättningar att arbeta brottsförebyggande, och att förslagen i utredningen därför är helt rätt ute. Det som presenteras i Brås kommunanalys kan fungera som en indikator för vad aktörerna behöver titta mer noga på i sin lokala kartläggning, säger Karin Svanberg, enhetschef på Brå.

Hela undersökningen finns på Brås webbplats

Fakta

Kortanalysen baseras på resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2019–2020. NTU bygger på post- och webbenkäter till ett urval av 200 000 personer i åldrarna 16–84 år och genomförs årligen av Brå sedan 2006. Undersökningen mäter allmänhetens utsatthet för brott (under föregående kalenderår), otrygghet och oro för brott samt förtroende för rättsväsendet. Undersökningen bedöms kunna representera den svenska befolkningen (16–84 år) relativt väl. I en del kommuner är antalet svarande relativt få, vilket bidrar till en ökad statistisk osäkerhet. Resultaten bör därför betraktas som indikationer på hur det ser ut snarare än sanna värden.

Brott mot enskild person innefattar misshandel, hot, sexualbrott, personrån, fickstöld, försäljningsbedrägeri, kort-/kreditbedrägeri och nätkränkning.

Egendomsbrott mot hushåll innefattar bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur/från fordon och cykelstöld.

För mer informationom undersökningen:

Johanna Viberg: 08-527 58 474, johanna.viberg@bra.se

Sofie Lifvin: 08-518 32 403, sofie.lifvin@bra.se

För mer informationom brottsförebyggande arbete:

Karin Svanberg: 08-527 58 494, karin.svanberg@bra.se

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Färre uppger att de utsatts för brott12.10.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Självrapporterad utsatthet för brott mot enskild person, exempelvis personrån, misshandel och fickstöld har minskat, däremot har försäljningsbedrägerier ökat. Det är stora skillnader i olika gruppers utsatthet för brott och en särskilt utsatt grupp är ensamstående föräldrar. Förtroendet för rättsväsendet, framför allt polisen, fortsätter att öka. Det visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 2021 som Brottsförebyggande rådet, Brå, publicerar idag.

Ny Bråstudie: Misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund25.8.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen brottsmisstänkta i befolkningen har minskat under åren 2007–2018, såväl bland personer med inrikes som med utrikes bakgrund, visar en ny studie från Brå. Störst andel brottsmisstänkta finns bland inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, följt av gruppen utrikesfödda. Skillnaderna, mellan de olika gruppernas risk att misstänkas för brott, beror bland annat på skillnader i gruppernas åldersfördelning. Exempelvis finns det en större andel unga personer i gruppen inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, jämfört med inrikesfödda med två inrikesfödda föräldrar, och andelen misstänkta för brott är generellt sett större bland unga än bland äldre.

Brå och CVE medverkar i Almedalen5.7.2021 08:53:49 CEST | Pressmeddelande

Under årets digitala Almedalsvecka kommer Brottsförebyggande rådet (Brå) och Center mot våldsbejakande extremism (CVE) att sända flera intressanta webbinarier och samtal i angelägna ämnen. Vi diskuterar bland annat skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder, välfärdsbrott, islamofobiska hatbrott, ungas väg ut ur kriminalitet, kommunalt ansvar i brottsförebyggande arbete och hur våldsbejakande extremism påverkats av pandemin.

Östra Göteborg har störst andel utsatta för brott mot person i polisregion Väst21.6.2021 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

I polisregion Väst är det en något större andel av befolkningen som uppger att de blivit utsatta för brott mot enskild person, jämfört med riket i stort. Inom regionen, och även i riket, är andelen som uppger utsatthet störst i Östra Göteborg. Minst andel i regionen finns i Tidaholms kommun. Det visar en ny sammanställning av resultaten från Nationella trygghetsundersökningen på kommunnivå.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum