Brå

Större risk att utsättas för hot eller våld i skolor med sämre socioekonomiska förutsättningar

Dela
Vilken skola en elev går i påverkar risken att bli utsatt för hot eller våld, särskilt för sexualbrott. Störst skillnad syns mellan skolor som ligger i områden med olika socioekonomiska förutsättningar. Risken att utsättas är också större i skolor på landsbygden, med lägre lärartäthet eller större andel elever med utländsk bakgrund. Det visar en ny studie från Brå som publiceras idag.

– Vi ser att det finns systematiska skillnader mellan olika skolor i elevernas risk att utsättas för hot eller våld i skolan, särskilt när det gäller sexualbrott. Skillnaderna finns kvar även när man tar hänsyn till individuella faktorer som vi vet påverkar risken att utsättas, säger Elisabeth Nordén.

I skolor som enligt Boverket ligger i områden med blandad socioekonomi, med samma eller något sämre socioekonomiska förutsättningar än rikssnittet, är risken att utsättas för hot eller våld nästan dubbelt så stor som i områdena med högst socioekonomi. Skillnaden är ännu större för sexualbrott, där utsattheten är tre gånger så stor i områdena med blandad socioekonomi. Dock går det inte att säkerställa någon skillnad i utsatthet mellan skolor som ligger i områden med blandad socioekonomi och skolor i områden med socioekonomiska utmaningar.

Studien visar också att det är större risk att utsättas i skolor som ligger i en landsbygdskommun jämfört med i en storstadskommun.

– Det kan tyckas förvånande eftersom det generellt är mindre vanligt att utsättas för brott på landsbygden jämfört med i storstäderna. Men det är i linje med flera undersökningar som visar att mobbning är vanligare i landsbygdsskolor, säger Elisabeth Nordén.

Det finns ett samband mellan lärartäthet och utsatthet för hot och våld i skolan. Ju lägre lärartäthet desto större är utsattheten. Utsattheten är även större på skolor med en större andel elever med utländsk bakgrund. För sexualbrott är utsattheten också mindre om eleverna upplever att lärarna ger tjejer och killar samma förutsättningar.

– Skolorna och deras huvudmän kan inte själva styra över de flesta av faktorerna som påverkar elevernas risk att utsättas för hot eller våld. Men lärartäthet och jämställt bemötande är sådant som går att påverka. Resultaten kan också vara till hjälp för att bedöma i vilka skolor som behovet av brottsförebyggande insatser är som störst, säger Elisabeth Nordén.

Brå har också tittat på flera faktorer som visat sig inte ha någon påverkan på elevernas risk att utsättas i skolan. Däribland om skolan är fristående eller kommunal, antalet elever i skolan eller andelen lärare med lärarlegitimation.

Om studien

Studien baseras på svar från Skolundersökningen om brott, som är en enkätundersökning av Brå bland elever i årskurs nio. Som underlag har även statistik från Skolverkets register och Skolinspektionens Skolenkät använts. I studien analyseras utsattheten totalt sett för misshandel, hot, sexualbrott eller rån i skolmiljö. Särskilda analyser görs också på sexualbrott.

Socioekonomin hos området som skolan ligger i baseras på Boverkets (tidigare Delmos) indelning i områdestyper (andel som respektive områdestyp utgör i Sverige inom parentes):

  • Områden med socioekonomiska utmaningar (13,5 %)
  • Socioekonomiskt blandade områden (25,6 %)
  • Områden med goda socioekonomiska förutsättningar (51,1 %)
  • Områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar (9,8 %)

Kontakter

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Mer kompetens behövs för att klara upp dödligt våld i kriminell miljö7.3.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Många åtgärder görs i utredningar av dödligt våld i kriminella miljöer, men det behövs fler utredare med kompetens och erfarenhet att utreda den typen av grova våldsbrott. För att effektivisera utredningsarbetet och öka uppklaringen, behöver det interna samarbetet också utvecklas, särskilt i förhållande till Nationellt forensiskt centrum, NFC. Det visar en ny studie från Brå.

Polisen har växt mer centralt än lokalt16.2.2023 07:30:00 CET | Pressmeddelande

Polismyndigheten kommer att kunna nå målet om 10 000 fler polisanställda till slutet av 2024, men inte med bibehållen fördelning mellan antalet poliser och civilanställda. Utsatta områden har prioriterats i enlighet med regeringens direktiv, dock har den lokala nivån överlag inte tillförts resurser i den utsträckning som var tänkt. Verksamheter på central nivå har ökat mer än lokalpolisområdena. Det visar en ny Brå-rapport om polisens resursfördelning och tillväxt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum