Skolverket

Stort behov av utbildad personal på fritids

Dela

Endast fyra av tio av personalen i fritidshem har pedagogisk högskoleexamen. Skillnaderna mellan kommunerna är stora, visar Skolverkets statistik för läsåret 2017/18. Statistik på läns- och kommunnivå bifogas.

- Vi är djupt oroade över utvecklingen som bidrar till minskad likvärdighet. Om en stor andel av personalen saknar rätt behörighet att ansvara för undervisningen så blir det svårt att tillgodose att eleverna får den utbildning de har laglig rätt till på fritidshemmet, säger Ingela Aksell, undervisningsråd på Skolverket.

Stadig minskning

Hösten 2017 hade 39 procent av personalen på fritidshem en pedagogisk högskoleexamen, vilket är den lägsta andelen som har uppmätts sedan 1995. 2016 hade 42 procent av personalen pedagogisk högskoleexamen och 2015 var andelen 47 procent. För att en lärare eller förskollärare ska få undervisa i fritidshem krävs en pedagogisk högskoleexamen men inte legitimation. Enligt skollagen är kommunerna skyldiga att erbjuda utbildning i fritidshem för alla elever som är mellan 6 och 12 år. Sedan 1 juli 2016 har fritidshemmen dessutom fått ett tydligare uppdrag i läroplanerna när det gäller undervisningen.

600 fritidshem utan behörig personal

Av omkring 4 000 fritidshem är det 225 stycken med 12 600 elever där samtliga i personalen har pedagogisk högskoleexamen. Nära 600 fritidshem har ingen i personalen med en sådan examen. Fler än 34 000 elever har inte tillgång till personal med rätt utbildning för att ansvara för undervisningen.

Färre elever per avdelning

Antalet avdelningar på fritidshemmen har ökat och den genomsnittliga gruppstorleken har minskat något. 2017/18 gick det i snitt 39,7 elever per avdelning vilket kan jämföras med 40,3 elever läsåret dessförinnan. År 2007 hade en genomsnittlig avdelning 33,5 elever.

- Gruppstorleken är ofta mer avgörande för den pedagogiska kvalitén än personaltätheten. Därför är mindre grupper att föredra även om antalet pedagoger per elev är densamma, säger Ingela Aksell.  

Fler män

Andelen män bland personalen har ökat kontinuerligt under många år. 2017 är 28 procent av personalen män vilket är en ökning med 1 procentenhet jämfört med året innan. 2007 var motsvarande siffra 17 procent.

Mer om fritidshem

Det finns 4 255 fritidshem med totalt 484 400 elever och 23 150 anställda omräknat i heltidstjänster. De flesta fritidshem drivs i kommunal regi.

Åren 2007-2017 har antalet fritidshem minskat med 4 procent. Antalet elever har ökat med 45 procent och antalet anställda har ökat med 28 procent.

Det är vanligt att personal som tjänstgör i fritidshem också arbetar i förskoleklass och/eller grundskola.      

 

Kontaktuppgifter

För frågor om statistiken kontakta Hanna Karlsson Ruiz, undervisningsråd, 08-527 330 60 eller Ann Louise Jensen, undervisningsråd, 08-527 333 04

För frågor om fritidshem kontakta Ingela Aksell, undervisningsråd, 08-527 337 38

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

www.skolverket.se

Nyckelord

Dokument

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum