Uppsala kommun

Stort deltagande i Uppsala kommuns trygghetsundersökning 2020/2021

Dela

Ökad trygghet är en prioriterad fråga för Uppsala kommun. I dagarna har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Undersökningen genomfördes över årsskiftet och gick ut till närmare tiotusen boende i Uppsala tätort med frågor som handlade om upplevelsen av trygghet och om oro för att bli utsatt för brott i det egna bostadsområdet.

I dagarna har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Den visar bland annat att förtroendet för polis och brandkår ligger kvar på samma höga nivåer medan det är betydligt vanligare att boende i hyresrätter upplever oro att bli utsatt för hot, trakasserier och våld jämfört med personer som äger sin bostad.
I dagarna har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Den visar bland annat att förtroendet för polis och brandkår ligger kvar på samma höga nivåer medan det är betydligt vanligare att boende i hyresrätter upplever oro att bli utsatt för hot, trakasserier och våld jämfört med personer som äger sin bostad.

Det är andra gången kommunen genomför en trygghetsundersökning och svaren är ett mycket viktigt underlag för att kunna analysera och planera våra insatser för ökad trygghet i Uppsala kommun.

- Som invånare i Uppsala ska man kunna känna sig trygg oavsett var man bor eller vem man är. Väldigt många gör det, men vi vet också att det finns områden som måste bli bättre. Arbetet för att stärka tryggheten har högsta prioritet och får nu ännu bättre förutsättningar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det här kan vi se

Vid jämförelse med Trygghetsundersökningen 2017/2018 framträder vissa statistiskt säkerställda förändringar – det rör sig om små nivåförändringar. Några exempel:

 • Förtroendet för polis och brandkår ligger kvar på samma höga nivåer som tidigare medan förtroendet för kommunen har ökat.
 • Över 90% av de svarande uppger att de trivs ganska eller mycket bra i sitt bostadsområde.
 • Kvinnor begränsar sin rörlighet på grund av oro i större utsträckning än män. Var tionde man har ganska eller mycket ofta låtit bli att gå ut på kvällen vilket kan jämföras med var fjärde kvinna.
 • Ju mer oro som förekommer i ett bostadsområde, desto mer begränsad rörlighet.
 • Det är betydligt vanligare att boende i hyresrätter upplever oro att bli utsatt för hot, trakasserier och våld vilket kan jämföras med boende i äganderätter där oro för att bli utsatt för inbrott är betydligt vanligare.
 • Det vanligaste upplevda lokala problemet är felparkering av bilar och nedskräpning.
 • De boende upplever en minskning av bränder.
 • Oron för cykelstöld har ökat.

Vad händer nu?

-  Nu tar ett gediget analysarbete vid och utifrån det analyserade resultatet kommer vi att kunna föreslå och besluta om åtgärder och aktiviteter för ökad trygghet. Redan nu gör dock resultatet nytta och hjälper oss att prioritera insatser och resurser, säger Anders Fridborg, säkerhetschef. Vi kommer nu att:

 • Jobba vidare med analyser av resultatet med hjälp av bland annat brottsstatistik och kommunens sociala kompass.
 • Analysera de över två tusen fritextsvar som kommit in. Där fick respondenterna beskriva platser i sitt bostadsområde de upplever obehagliga eller otrygga att vistas på.
 • Ta fram förslag till åtgärder för beslut i kommunstyrelsen utifrån de resultat vi ser.

- Vi har en hög svarsfrekvens vilket visar på ett stort engagemang hos Uppsalaborna. Tack alla som har bidragit och svarat på undersökningen! Vi har nu fått ett bra underlag för att vidta effektiva åtgärder för att öka tryggheten, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Bakgrund

Undersökningen genomfördes under perioden oktober 2020-januari 2021 och skickades ut till personer i åldern 17 år och äldre folkbokförda i 75 utvalda bostadsområden i Uppsala tätort.
10 130 personer valdes ut, genom stratifierat slumpmässigt urval. Det innebär att alla delgrupper finns representerade i samma proportioner som i hela populationen. Det är andra gången Uppsala kommun genomför en trygghetsundersökning.

Frågorna i enkäten berörde utöver frågor om oro att utsättas för brott även:

 • upplevelser av utsatthet för brott
 • upplevelser av lokala problem,
 • frågor om trivsel, sammanhållning och förtroende för samhällsaktörer,
 • frågor om begränsad rörlighet på grund av oro att utsättas för brott.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

I dagarna har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Den visar bland annat att förtroendet för polis och brandkår ligger kvar på samma höga nivåer medan det är betydligt vanligare att boende i hyresrätter upplever oro att bli utsatt för hot, trakasserier och våld jämfört med personer som äger sin bostad.
I dagarna har resultatet från kommunens senaste trygghetsundersökning kommit. Den visar bland annat att förtroendet för polis och brandkår ligger kvar på samma höga nivåer medan det är betydligt vanligare att boende i hyresrätter upplever oro att bli utsatt för hot, trakasserier och våld jämfört med personer som äger sin bostad.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Uppsala kommun
Uppsala kommun

753 75 Uppsala

https://www.uppsala.se/

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och här bor omkring 234 000 personer. 2018 utsågs Uppsala till världens bästa klimatstad av WWF.

Följ Uppsala kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Uppsala kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum