Jernkontoret

Stort genomslag för kampanj om #stålnytta

Dela

Under hela hösten har Jernkontoret synliggjort exempel på #stålnytta. Mottagandet har varit över all förväntan och förutom att ge ökad kunskap om var det svenska stålet finns och gör nytta, har kampanjen närt stoltheten som många människor på stålorter och inom svensk stålindustri känner.

Kampanjen #stålnytta syftar till att sprida exempel på nytta som stålet bidrar med när det används.
Kampanjen #stålnytta syftar till att sprida exempel på nytta som stålet bidrar med när det används.

Stålföretagen i Sverige tillverkar högt förädlade stålsorter och produkter. Stålindustrin ligger i framkant när det kommer till innovation och svenskt stål efterfrågas över hela världen. När stålprodukterna används bidrar de till en mer hållbar utveckling. Det kallar vi i branschen för #stålnytta.

Under hela hösten har Jernkontoret synliggjort #stålnytta genom en stor informationskampanj med filmer och djupintervjuer med personer i branschen som delger olika synvinklar på #stålnytta. Materialet har samlats på en kampanjsida, www.stålnytta.se, och skapat engagemang i sociala kanaler.

– Mottagandet har varit väldigt positivt. Inte minst har engagemanget varit stort på de stålorter som syns i filmerna. Även om målgrupperna är personer som inte känner till hur eller var det svenska stålet används, har ett annat viktigt syfte varit att bidra till stolthet inom stålindustrin och på våra viktiga orter, säger Maja Boström, kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Stålet och den cirkulära ekonomin

Stål är 100 procent återvinningsbart. I dag är mycket av tillverkningen inom många industrier traditionellt linjär. Produkten tillverkas för att säljas och sedan slängs den när den är uttjänt, utan en tanke på högkvalitativ återvinning. Cirkulär ekonomi och produktion handlar om att återvinna alla komponenter i produkten.

– Den konsumtion och höjning av levnadsstandard som alla länder i världen strävar efter gör att vi måste tänka cirkulärt. Förlänga och utöka nyttan för materialet som används. Det har stålindustrin hållit på med länge. Inte för att det är ädelt utan för att det är smart, förklarar Karin Östman, rådgivare i miljöfrågor på Jernkontoret.

Klimatet tjänar på mer svenskt stål. Därför behöver vi en konkurrenskraftig stålindustri i Sverige. Hela basindustrin är viktig för Sveriges del, vår välfärd och totala konkurrenskraft. Redan idag har svenska stålprodukter ett lågt klimatavtryck internationellt sett och Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

– Det är ganska enkelt. Hållbar produktion är mer produktion i Sverige. Svensktillverkat stål bidrar till samhällsnytta både i de samhällen vi verkar, genom ett gediget miljöarbete i varje företag och i användningen av produkterna världen över. Det är stålnytta, säger Eva Blixt, forskningschef och rådgivare på Jernkontoret.

Ta del av mer materiel på stålnytta.se.

Och välkommen tillbaka den 1 december för att ta del av decemberupplagan av stålnytta.se (Jernkontorets julkalender).

En konkurrenskrafrig stålindustri skapar #stålnytta.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Kampanjen #stålnytta syftar till att sprida exempel på nytta som stålet bidrar med när det används.
Kampanjen #stålnytta syftar till att sprida exempel på nytta som stålet bidrar med när det används.
Ladda ned bild

Länkar

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska stålföretagen. Jernkontoret företräder stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Viktig plan för en cirkulär ekonomi – men kvotplikt på stål måste avvärjas22.1.2021 16:35:08 CETPressmeddelande

Stål, ett material som kan återvinnas om och om igen med bibehållen kvalitet är en förutsättning för en cirkulär ekonomi. Den 22 januari presenterade miljö- och klimatminister Isabella Lövin och näringsminister Ibrahim Baylan regeringens viktiga handlingsplan för cirkulär ekonomi. Många av de 100 förslagen kan gynna en cirkulär ekonomi, men hot om kvotplikt på mängd återvunnet material i nya stålprodukter måste avvärjas.

Samordnad forskning ska bidra till att klimatfärdplanen blir verklighet20.1.2021 07:00:00 CETPressmeddelande

Samforsk klimat är ett nytt initiativ från svensk järn- och stålindustri med stöd av Vinnova. Arbetet ska understödja industrins ambitioner att genomföra sin klimatfärdplan samt samordna branschens och omgivande aktörers forskningsinsatser. Samforsk klimat ska kartlägga pågående forskning, identifiera forskningsbehov, initiera och stödja forsknings­ och utvecklingsprojekt samt följa och sprida resultat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum