Skolverket

Stort intresse att ta del av statliga pengar för att förbättra likvärdighet

Dela

Kommuner och fristående skolor har nu begärt ut nästan 971 miljoner från Skolverket. Pengarna ska användas för att förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Totalt har 288 kommuner och 361 övriga skolhuvudmän begärt ut pengar. Detta kan betyda att 97 procent av pengarna kommer att användas under den första perioden.

– Det är glädjande att en så stor del av bidraget begärs ut redan vid första tillfället. Nu är det upp till skolhuvudmännen att använda pengarna till insatser som de bedömer förbättrar likvärdigheten och kunskapsutvecklingen för deras elever, säger Andreas Spång chef för statsbidragsenheten på Skolverket.

Kommuner har begärt mer än fristående skolor

288 kommuner i landet har begärt ut pengar för att förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Detta motsvarande nästan 894 miljoner kronor vilket är 98,7 procent av de pengar som kommunerna totalt hade kunnat begära ut. Bland de övriga skolhuvudmännen så har totalt 361 begärt ut drygt 76 miljoner kronor vilket är 81,3 procent av det totala beloppet som de hade kunnat begära ut. Skolverket kommer nu granska de inkomna rekvisitionerna och därefter fatta beslut om hur mycket pengar som ska betalas ut.

Skolverket ger stöd och inspiration till insatser

För att få del av statsbidraget för en likvärdig skola måste kommunerna eller de ansvariga för fristående skolor ta fram en plan för sina insatser. Kommuner och ansvariga för fristående skolor avgör själva vilka insatser de vill satsa på inom ramen för likvärdighet och kunskapsutveckling. Det kan exempelvis handla om att höja kvalitén på elevhälsoarbetet, att anställa lärarassistenter så att lärarnas tid och kompetens används till mer undervisning eller att utveckla mottagandet av nyanlända.

Bidraget får inte användas för att minska egna kostnader

Kommuner och övriga huvudmän får inte använda bidraget för att minska de egna kostnaderna per elev jämfört med ett genomsnitt för de tre föregående åren för personal i förskoleklassen, undervisning i grundskolan och elevhälsa i grundskolan. Nästa år mer än tredubblas bidragets storlek vilket gör att huvudmännen kan begära ut totalt 3,5 miljarder kronor för att för förbättra likvärdigheten och kunskapsutvecklingen under 2019.

För frågor kontakta

Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst)

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Elever nöjda med spetsutbildning29.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Eleverna som går spetsutbildning i grundskolan och gymnasieskolan är mycket nöjda med sin utbildning. Även de skolor som bedriver utbildningarna är nöjda. Samtidigt kostar spetsutbildningen mer än annan utbildning och den är i praktiken inte tillgänglig för elever i hela landet. Ett problem som skolorna lyfter fram är att spetsutbildningen fortfarande är en försöksverksamhet. Det visar Skolverkets utvärdering.

Många lärare trivs i skolan – samtidigt förekommer hot och våld25.4.2019 08:00:00 CESTPressmeddelande

Nio av tio lärare upplever att de bemöts med respekt och att de trivs i skolan. Mer än nio av tio högstadielärare anser att stämningen är trevlig på de flesta eller alla lektioner. Nästan lika stor andel lärare anser att det överlag råder studiero. Nio av tio elever trivs i skolan men har en något mindre positiv bild av studieron. Drygt sex av tio elever upplever att de har arbetsro på de flesta eller alla lektioner. Det visar Skolverkets undersökning ”Attityder till skolan 2018”.

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum