Brå

Svårt jämföra våldtäktsstatistik mellan europeiska länder

Dela

Våldtäkt är ett allvarligt brott som många kvinnor oroar sig för. Den oron kan förstärkas ytterligare när man ser att Sverige hamnar högt i jämförelser mellan länder av antalet anmälda våldtäkter som i EU:s kriminalstatistik, vilket Brå ofta får frågor om. Den här nya rapporten visar dock att Sveriges lagstiftning och sätt att föra statistik får som konsekvens att antalet upprättade anmälningar som kommer in i statistiken blir fler än i många andra länder. Sverige skulle hamna någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter – om vi hade haft liknande lagstiftning och statistiska upplägg som exempelvis Tyskland. Sverige sticker heller inte ut när det gäller andelen kvinnor som i en europeisk brottsofferundersökning uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt.

Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.

En viktig slutsats i studien är att det är betydande skillnader i hur lagarna om våldtäkt är utformade länder emellan, och stora skillnader i vad som räknas som våldtäkt i statistiken samt hur antalet räknas fram. Det bidrar dels till att vissa länder får fler anmälda våldtäkter än andra, men också till att vissa länder får lägre nivåer uppklarade våldtäktsbrott än andra. Genomgående är Sveriges lagar och sätt att föra statistik av ett slag som bidrar till att skruva upp nivån anmälda våldtäkter, respektive till att skruva ned nivån uppklarade våldtäkter.

– Vi har räknat om den svenska anmälningsstatistiken så att den blir jämförbar med statistiken från Tyskland. Det visar sig då att med samma rättsliga och statistiska förutsättningar som i Tyskland, skulle antalet våldtäktsanmälningar i Sverige minska med tre fjärdedelar. Sverige skulle då hamna ungefär i mitten av skalan när det gäller anmälda våldtäkter enligt Eurostat, säger Lars Lewenhagen, utredare på Brå.

Sverige sticker heller inte ut i en europeisk brottsofferundersökning över andelen kvinnor som uppgett att de någon gång utsatts för en våldtäkt. I Sverige angav 11 procent av kvinnorna att de någon gång utsatts för en våldtäkt. Det är ungefär samma andel som i de flesta övriga länder i nordvästra Europa. Andelen som uppger att de utsatts är dock lägre i Sydeuropa, där också anmälningarna är färre.

Fakta
Brås rapport tar upp vilka olika problem som uppstår vid en jämförelse av dels olika länders våldtäktsnivåer dels uppklaringsnivåer utifrån kriminalstatistik. Brå har också försökt beräkna hur siffrorna om anmälningar och uppklaring, skulle se ut om förutsättningarna var desamma i Sverige som i andra europeiska länder. Eurostat är EU:s statistikkontor som tillhandahåller statistik från EU-länder.

Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Svårigheter vid internationella jämförelser (Brå 2020:2) går att ladda ner på www.bra.se.

För ytterligare information

Nyckelord

Bilder

Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd, Brå. Foto: Lieselotte van der Meijs.
Ladda ned bild
Lars Lewenhagen, utredare, Brå. Foto: Brå.
Lars Lewenhagen, utredare, Brå. Foto: Brå.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Prisutdelning till bästa brottsförebyggande insats mot släktbaserad organiserad brottslighet19.10.2020 11:33:20 CESTPressinbjudan

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Den 21 oktober tar de emot priset av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson i Folkets hus i Hammarkullen. Media är välkomna att delta under prisceremonin med efterföljande frågestund.

Samordnade insatser mot kriminellt släktnätverk i Göteborg får pris för bästa brottsförebyggande insats16.10.2020 09:04:33 CESTPressmeddelande

Insats TICKAN och projekt Otillåten påverkan i Angered är årets vinnare i den svenska brottsförebyggande deltävlingen till European Crime Prevention Award (ECPA). Initiativtagare är lokalpolisområde Storgöteborg nordost och Stadsdelsförvaltningen i Angered. Tillsammans har en stor mängd samhällsaktörer arbetat för att motverka ett kriminellt släktnätverk i området. Projektet har bland annat ökat tilliten till polisen och tryggheten i området. Priset delas ut 21 oktober av justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Nytt schema ger fler poliser på kvällen28.5.2020 16:30:00 CESTPressmeddelande

Polismyndigheten har sedan länge sett ett behov av att schemalägga fler ingripandepoliser på kvällar och helger för att bättre möta allmänhetens behov av en tillgänglig polis dygnet runt. Polisen har därför tagit fram en ny schemamodell som ska styra resurserna till mer kvällstid. Brottsförebyggande rådet (Brå) har utvärderat modellen och publicerar idag en rapport som visar vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum