Konkurrensverket

Svensk Mäklarstatistik ska fortsätta leverera data om bostadsmarknaden

Dela

Konkurrensverket ålägger tillfälligt Svensk Mäklarstatistik att fortsätta leverera data om bostadsaffärer i Sverige till företaget Valueguard Index Sweden, inklusive rätten för företaget att publicera egen statistik baserad på dessa data. Beslutet gäller fram till dess att Konkurrensverket har avgjort om Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran är ett brott mot konkurrenslagen, eller fattat annat beslut.

Det har Konkurrensverket beslutat i avvaktan på att den pågående utredningen ska slutföras.

– Svensk Mäklarstatistiks leveransvägran kräver ett snabbt ingripande i form av ett interimistiskt beslut för att förhindra de irreparabla skador på konkurrensen som agerandet riskerar att leda till, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Svensk Mäklarstatistik AB är ett företag som ytterst ägs av Sveriges Fastighetsmäklarsamfund, bransch- och medlemsorganisationen för fastighetsmäklare. Företaget samlar in, sammanställer och publicerar information om bostadsmarknaden. Insamlad data består av uppgifter om mer än 95 procent av de bostadsaffärer som sker via mäklare.

Sedan 2009 har Svensk Mäklarstatistik avtal med företaget Valueguard Index Sweden AB om leverans av insamlad data om bostadsmarknaden. Baserat på dessa data har Valueguard bland annat utvecklat och etablerat Nasdaq OMX Valueguard-KTH boprisindex (HOX-index). HOX-index är ett prisindex för bostadsrätter och villor i Sverige som publiceras en gång i månaden på Valueguards webbplats. Valueguards bostadsprisindex används av flertalet kunder, däribland ett antal myndigheter.

Under våren 2020 sade Svensk Mäklarstatistik upp det gällande avtalet med Valueguard. I samband med detta aviserade företaget sitt beslut att inte längre leverera data med publiceringsrätt till Valueguard enligt tidigare avtal.

Konkurrensverket, som har utrett frågan sedan i början av juni 2021, bedömer att det är sannolikt att Svensk Mäklarstatistiks vägran att leverera är ett missbruk av dominerande ställning. För att skydda konkurrensen på de marknader som är beroende av data och rätten att publicera statistik, ska Svensk Mäklarstatistik därför fortsätta att leverera data om bostadsaffärer under det att Konkurrensverkets utredning pågår.

– Det är ovanligt att Konkurrensverket behöver fatta ett interimistiskt beslut under pågående utredning men i detta fall är det av yttersta vikt att upprätthålla den nuvarande transparensen på bostadsmarknaden. Inte minst med tanke på konsumenterna, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Om Svensk Mäklarstatistik bryter mot Konkurrensverkets beslut hotas företaget av ett vite på två miljon kronor.

En offentlig version av beslutet kommer att finnas tillgänglig på Konkurrensverkets webbplats inom kort.

För ytterligare information, kontakta:

Martin Mandorff, enhetschef, 08-700 15 53, martin.mandorff@kkv.se

Johan Sahl, tf. enhetschef, 08-700 16 22, johan.sahl@kkv.se

www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Om

Konkurrensverket
Konkurrensverket

103 85 Stockholm

08-700 16 00http://www.konkurrensverket.se/

Konkurrensverket arbetar för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna, och för en hållbar och effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. På Konkurrensverket.se kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev och på utskick av nyheter och pressmeddelanden.

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum